Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Komu ma służyć dezinformacja w sprawie utworzenia parkingu na Palcu Kazimierza Wielkiego w Brzesku?  (Zb. Stós)  2017-12-04

Komu ma służyć dezinformacja w sprawie utworzenia parkingu
na Palcu Kazimierza Wielkiego w Brzesku?

7 września jedna ze współwłaścicielek domu przy placu Kazimierza Wielkiego napisała pismo do "Naczelnika Infrastruktury Miasta Gminy i Brzesko", w którym podtrzymuje swoje zastrzeżenia odnośnie zatwierdzenia i pozwolenia na inwestycję "Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku polegającej na przebudowie infrastruktury technicznej". Zamiast parkingu zaproponowała zrobienie na Placu fontanny oraz ustawienie gazonów z kwiatami i ławki., czytaj całość »

Pod pismem, poza jego autorką (?), podpisały się cztery osoby podające adres zamieszkania w dwóch domach stojących przy ul. Targowej. Pozostałe podpisy pochodzą od osób niemieszkających przy Placu. Wśród nich są właścicielki (?) biznesów mieszczących się przy ul. Sobieskiego (zamieszkała poza Brzeskiem), w Domu Nauczyciela, przy ul. Puszkina i ul. Obrońców Ruchu Oporu (niesąsiadującego z Placem), jedna osoba z bloku nr 9 na oś. Ogrodowa, mieszkanka ul. Klonowej w Jasieniu, mieszkanka ul. Legionów Piłsudskiego a także jeden taksówkarz. Dodatkowo znaleźć można podpis osoby, która jako adres zamieszkania podała nieistniejący numer domu. Przepraszam, jeżeli nie mam racji, ale przy ul. Uczestników Ruchu Oporu nie ma domu z numerem większym od 200.

Podaję te dane, aby czytelnik zorientował się, ile tak naprawdę mieszkańców zaprotestowało przeciwko parkingowi na Placu Kazimierza Wielkiego. Oczywiście do listy przeciwnych parkingowi w tym miejscu dodać należy także radnego Adama Kwaśniaka.

Czytając relację red. Łukasza Wrony
czytaj »,  trudno nie zadać sobie pytania: Jak to się stało, że radni kilka lat temu mieli w nosie protest mieszkańców ul. Leśnej, a tu nagle podpisy 4 mieszkańców i stanowisko jednego radnego zdecydowało o zmianie planów?

Odpowiedź okazała się prostsza niż myślałem. Już dwa dni po ukazaniu się tej informacji (przedrukowanej i skomentowanej przeze mnie na portalu brzesko.ws), w audycji "Słowo za słowo" w RDN TV wystąpił Burmistrz Grzegorz Wawryka, posłuchaj ». Na dwa pytania prowadzącej program: "Jak Pan ocenia decyzję urzędników, czy to dobry pomysł, że jednak w tym miejscu, w ścisłym centrum miasta nie będzie więcej miejsc parkingowych..." oraz "Jaki był powód, że decyzja została podjęta negatywna a propos odnośnie tego parkingu ...", nie odpowiedział wprost na żadne z tych pytań (co za niespodzianka!). Stwierdził tylko, że urząd wystąpił o pozwolenie na budowę parkingu i wciąż czeka na decyzję.

Czyli, jak to jest z tą decyzją? Jest, czy jej nie ma?

Jeżeli decyzja na "nie" już jest podjęta, to burmistrz kłamie, jeżeli jej nie ma, to redaktor Wrona wypuścił w świat "fake news", ogłaszając, że "Nie będzie parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Radni nie zdecydowali się na propozycję kierowców".

Żeby było weselej, to ani w protokołach Sesji RM, a nawet w protokołach Komisji RM nie ma żadnej wzmianki, że ktoś kiedykolwiek podejmował taką decyzję. Jest wprost przeciwnie.

W protokole Nr 8/2017 posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 września 2017 roku (przewodniczącym Komisji jest radny Adam Kwaśniak) przeczytać można, że "Naczelnik Bogdan Dobranowski odniósł się do pisma mieszkańców Brzeska dot. propozycji gminy utworzenia na Placu Kazimierza parkingu z jego wyłączeniem w czasie, kiedy na placu będą się odbywały różnego rodzaju uroczystości. Pan naczelnik przedstawił komisji opracowany w tym zakresie projekt techniczny. W czasie dyskusji  zadawano pytania dot. proponowanej zmiany nawierzchni placu i możliwości jej niszczenia przez parkujące samochody.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel zwrócił uwagę członków komisji, iż atutem tego przedsięwzięcia jest m.in. potrzeba pozyskania miejsc parkingowych dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przy Placu Kazimierza Wielkiego. Zaproponował pozytywne zaopiniowanie wniosku z uwagą, iż zostaną podjęte jeszcze rozmowy w wnioskodawcami.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak poddał pod głosowanie wniosek o treści: "Komisja zapoznała się z propozycją mieszkańców dot. utworzenia na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku miejsc rekreacyjnych zamiast miejsc parkingowych i opiniuje przedstawione propozycje następująco: Za wnioskiem głosowano 1 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących. wniosek został negatywnie zaopiniowany." Czyli nie głosowano nad wnioskiem kierowców, aby zrobić parking, ale za wnioskiem protestujących mieszkańców, aby parkingu nie robić, a zamiast tego zrobić fontannę i miejsca rekreacyjne.

Osobiście wątpię, że plany te będą zrealizowane (o ile w ogóle będą) w roku przedwyborczym (po co narażać się protestującym mieszkańcom), tym bardziej, że finansowanie zadania "Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku polegająca na przebudowie  infrastruktury technicznej" planowane chyba było w ramach programu rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, ale Brzeska nie ma nawet na liście posiadających program rewitalizacji, zobacz »

Zbigniew Stós

P.S. Nie znam szczegółów projektu technicznego planowanej rewitalizacji Placu Kazimierza Wielkiego, ale projektowany parking na 53 samochody nie powinien zająć więcej niż 1/3 powierzchni placu. Nie wiadomo też, czy parking miałby być całodobowy, czy otwarty tylko w godzinach działalności okolicznych biznesów. Jeżeli Bogdan Dobranowski, Naczelnik Wydziału  Infrastruktury Technicznej i Komunalnej Miasta Gminy i Brzesko, zechce podzielić się tymi planami, to zamieszczę je na portalu.

Aktualizacja: Pan mgr inż. Bogdan Dobranowski, na moja prośbę, przysłał mi plan sytuacyjny projektowanego parkingu, wraz z krótkim opisem przygotowania tego zadania. czytaj »

7 grudnia 2017r.comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2021 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com