Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Nie najlepiej wypadły szkoły średnie z powiatu brzeskiego w rankingu Perspektywy.  (bap)  2018-01-10

XX Jubileuszowy finały Rankingu Liceów i Techników Perspektywy odbywały się tradycyjnie w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia natomiast wyników z matury międzynarodowej.

Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Kryteria i ich wagi

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Liceów 2018:

    sukcesy w olimpiadach 30%
    matura – przedmioty obowiązkowe 25%
    matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2018 obowiązują cztery kryteria. Są to:

    sukcesy w olimpiadach 20%
    matura – przedmioty obowiązkowe 20%
    matura – przedmioty dodatkowe 30%
    wyniki egzaminów zawodowych 30%

Rankingi główne i dodatkowe

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:
  • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.
  • Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

  • Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
  • Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.
  • Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.

W tegorocznym rankingu odnotowano tylko 2 szkoły z Brzeska i jedną z Czchowa.

W rankingu Liceów, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zajęło 51 miejsce w Małopolsce, a w klasyfikacji ogólnopolskiej  500+.

W rankingu Techników:
  • Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ZSP w Czchowie było 28 w Małopolsce i 208 na liście krajowej
  • Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku zajęło 32 miejsce w Małopolsce i 232 w Polsce.

Zainteresowanych odsyłam na portal www.perspektywy.pl po więcej informacji

(bap)
comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com