Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Tytuł dla Antoniego Jana Goetza Okocimskiego i medal dla Cecyli Jabłońskiej  (Jacek Filip, Janina Daniłowska)  2018-02-01

Świętujemy !!!  Brać studencka Uniwersytetu III Wieku w Brzesku z podziwem  i radością gratuluję pani Rektor CECYLII JABŁOŃSKIEJ Medalu na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska - otrzymanego na uroczystej Sesji RM  w dniu 31.I. br. z udziałem znamienitych Gości! Działo się: były gratulacje, łzy wzruszenia, kwiaty! Więcej w relacji Jacka Filipa (poniżej).

Pani Rektor! gratulujemy, jesteśmy z Pani dumni ! - słuchacze UTW.   

Janina Daniłowska
Tytuł i medal.

11 grudnia 2017 roku Kapituła Przyznawania Tytułów Honorowych zaopiniowała wnioski o nadanie (pośmiertnie) Antoniemu Janowi Goetzowi Okocimskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” oraz przyznaniu Cecylii Jabłońskiej odznaczenia „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”. Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radnych, a  wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia 2018 roku.

Przybyli na nią przedstawiciele rodziny Goetzów: prof. dr hab. Maria Rościszewska z mężem Krzysztofem, Maria Bachleda-Curuś oraz Marek Roniker. Obecni byli także studenci brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” z Nowego Sącza, przedstawiciele Rady Seniorów w Brzesku, reprezentanci Starostwa oraz mieszkańcy Brzeska.Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, a po nim o zasługach obojga wyróżnionych krótko opowiedział burmistrz Grzegorz Wawryka. Zwracając się do Cecylii Jabłońskiej, podkreślił, że jest ona osobą niezwykle zasłużoną dla miasta i gminy, cieszącą się w pełni zasłużonym dużym szacunkiem, czego najlepszym przykładem jest grono przybyłych na tę uroczystość osób, nie tylko z Brzeska.

Drugą wyróżnioną osobą jest przedstawiciel rodziny Goetzów Okocimskich – Antoni Jan. Trzy pokolenia przybyłych z Niemiec Goetzów zrobiły dla Brzeska, i nie tylko, niezmiernie dużo, a założony przez Jana Ewangelistę browar zyskał światową renomę. W ludzkiej pamięci zapisali się również tym, że byli bardzo dobrymi ludźmi, zawsze gotowymi do pomocy potrzebującym. „Jemy polski chleb i czujemy się Polakami” – tej dewizie byli wierni do końca swoich dni. Antoni Jan w czasie II wojny światowej służył w polskim wojsku na Zachodzie, a po jej zakończeniu osiadł w Kenii, gdzie zmarł w 1962 roku. Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej jego prochy zostały sprowadzone w ubiegłym roku do Polski i złożone w rodzinnej krypcie pod kościołem w Okocimiu.

Więcej o  rodzinie Goetzów można przeczytać na tym portalu.

Tzw. laudację, czyli uzasadnienie wniosku odczytali: o przyznanie tytułu dla Antoniego Jana Goetza Franciszek Brzyk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej oraz prof. dr hab. Janusz Zdebski, były rektor krakowskiej AWF, dla Cecylii Jabłońskiej.Profesor Janusz Zdebski: „Skoncentruję się na działalności pani Cecylii Jabłońskiej, związanej z Brzeskiem, jej rodzinnym miastem. Propagowanie regionu, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, aktywizacja lokalnej społeczności, to istotny cel jej działań.

Na podkreślenie zasługuje fakt założenia w roku 2004 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku. Od początku jego istnienia pani Cecylia jest jego prezesem i animatorem działalności. Udało się jej ściągnąć tutaj na wykłady wielu przedstawicieli nauki. Wśród podejmowanych akcji społecznych należy wyróżnić „Brzeskie lekcje historii” oraz „Znani i nieznani krajanie”; można to uznać za przywiązanie do ojcowizny, do małej ojczyzny.

W ramach akcji „Ocalmy od zapomnienia” działa w Komitecie Odnowy i Troski o Cmentarz Parafialny w Brzesku. Zainicjowała m.in. powstanie muzeum regionalnego w Brzesku czy działania mające uchronienie od zapomnienia kaplic pamiątkowych.Przez dwie kadencje pani Cecylia była członkiem rad dzielnicy Słotwina, gdzie jest jej dom rodzinny, gniazdo rodzinne. Organizowała festyny, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, pracowała z młodzieżą.

Pani Cecylia je wieloletnim aktywnym członkiem PTTK, o czym świadczy dzisiejsza obecność jej koleżanek i kolegów z tej organizacji. Zainicjowała wyznakowanie okrężnego szlaku turystycznego po południowej części powiatu brzeskiego, doprowadziła do wydania pierwszej profesjonalnej mapy powiatu brzeskiego z opisem zabytków. Była również inicjatorem powstania szkolnego schroniska w Brzesku. Reaktywowała w roku 2002 działalność PTTK w tym mieście.

Pani Cecylia posiada liczne uprawnienia turystyczne: przewodnika beskidzkiego II klasy, przewodnika terenowego, pilota wycieczek, instruktora krajoznawstwa i instruktora przewodnictwa. W uznaniu jej zasług uzyskała w roku 2013 godność Członka Honorowego PTTK. Posiada liczne odznaczenia z całego kraju, w tym również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.Pragnę na zakończenie powiedzieć, że najcenniejszym zasobem dla każdej społeczności są ludzie, którzy wykazują ogromną inwencję, wrażliwość społeczną i chęć pracy dla dobra wspólnego.”

Dziękując za przyznany medal, pani Jabłońska powiedziała m.in.: „W Brzesku się urodziłam i wychowałam. Nie było mi i nie jest obojętne, jak rozwija się miasto, jak żyje się jego mieszkańcom, jaka jest młodzież, jaki jest stosunek do zabytków i jego historii, jak potrafi się o tej historii myśleć i mówić. Dlatego w swoich działaniach te wartości miałam i mam zawsze na uwadze.

Dzisiejszy dzień jest również szczególny dla mnie, dlatego że to honorowe odznaczenie otrzymałam na wniosek słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy uznali, że to, co robię, ma sens i jest potrzebne zarówno miastu, jak i jego mieszkańcom.

Z panem profesorem Zdebskim znamy się długie lata, działając na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którego jednym z głównych celów jest umiłowanie ojczystego kraju poprzez podkreślanie wartości regionalizmów. To właśnie PTTK, obok mojego rodzinnego domu, wywarło wpływ na moją życiową postawę i pasję do społecznego działania.

Nie muszę tego grona przekonywać, że jeżeli tylko Bóg pozwoli i utrzyma mnie w zdrowiu i przy trzeźwym umyśle, dalsze działania na rzecz Brzeska i jego mieszkańców będą dla mnie powinnością i radością.”

Profesor Maria Rościszewska: „W imieniu całej rodziny Goetzów bardzo dziękuję wszystkim Państwu, ze szczególnym podkreśleniem roli pana Franciszka Brzyka, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, który na pewno maczał palce w tym wyróżnieniu, jakie spotkało naszego przodka. Jestem także wzruszona tym, jak potraficie wszyscy tutaj Państwo uhonorować swoich wybitnych mieszkańców.I jeszcze mała dygresja. Jak powiedział pan burmistrz, Antoni Jan zmarł bezpotomnie. To prawda, ale miał jeszcze trzy siostry i brata, i my, tutaj obecni, a było nas wszystkich trzynaścioro w tym pokoleniu, jesteśmy potomkami sióstr Antoniego Jana, dlatego inaczej się nazywamy.”

Sesję zakończyły gratulacje, jakie złożyli uhonorowanym radni, przedstawiciele starostwa, członkowie PTTK z Nowego Sącza, członkowie rady seniorów, studenci UTW, Jan Stępień – wieloletni dziennikarz Radia Kraków, młodzież z LO im. Mikołaja Kopernika, przyjaciele i znajomi.


Jacek Filip

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com