Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zjazd LOK  ( Jan Waresiak)  2005-12-19

13 grudnia 2005 roku o godzinie 17.00 rozpoczął się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ligi Obrony Kraju w Brzesku. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości dyrekcji brzeskiego basenu w sali konferencyjnej Krytej Pływalni w Brzesku.

W zebraniu wzięło udział 17 z 30 zaproszonych delegatów.

Zjazd rozpoczął się tradycyjnie od Hymnu Państwowego. Następnie po przywitaniu gości, uchwaleniu porządku obrad i dokonaniu tradycyjnych w takich sytuacjach wyborów przewodniczącego Zjazdu, Sekretarza oraz członków komisji mandatowo-uchwałodawczej oraz komisji skrutacyjnej, nastąpiło odczytanie sprawozdania ustępującego Zarządu Powiatowego LOK wygłoszone przez dotychczasowego Prezesa LOK - burmistrza Jana. Przedstawił on zmiany jakie zaszły w brzeskich strukturach LOK na przestrzeni ostatnich 5 lat. Podziękował wszystkim działaczom lokowskim za ich poświęcenie i zaangażowanie w działalności społecznej. Życzył wszystkim dalszych sukcesów. Równocześnie oświadczył, że ze względu na liczne obowiązki związane z pracą w samorządzie, które zawsze muszą mieć priorytet, zmuszony jest z żalem ograniczyć swoją działalność w strukturach LOK. Rezygnując z pracy w strukturach LOK, zaznaczył jednak, że nadal będzie wspierał nowy Zarząd i jego prezesa w tej pożytecznej pracy, zwłaszcza w pracy z młodzieżą. Samorząd brzeski od wielu lat wspiera wszelkie godne poparcia inicjatywy zmierzające do zagospodarowania czasu młodzieży. Sport strzelecki należy do bardzo atrakcyjnych dyscyplin. Uczy wytrwałości, konsekwencji i opanowania. Jego dalszy rozwój będzie z życzliwością obserwowany i wspierany w miarę możliwości posiadanych przez samorząd. Następnie swoje sprawozdanie odczytał Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej LOK. 

W między czasie przygotowano karty do głosowania. Delegaci poszczególnych kół LOK z terenu powiatu brzeskiego wybrali członków nowego Prezesa, Członków Zarządu Powiatowego oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej LOK, a także dwóch delegatów na Zjazd Wojewódzki LOK, który odbędzie się w Krakowie w marcu przyszłego roku.

W głosowaniu tajnym na Prezesa Ligi Obrony Kraju w Brzesku wybrano powszechnie znanego w Brzesku przedsiębiorcę Pana Mariana Lamberta.

Równocześnie członkowie LOK podziękowali dotychczasowemu prezesowi LOK - Janowi Musiołowi za 1 lat pracy w strukturach LOK. Na pamiątkę wręczono mu szablę kawaleryjską wz. 1921 z wygrawerowanym napisem "Pamiętaj, że Polska to wielka rzecz". Zebrani wyrazili równocześnie nadzieję, że współpraca nowego Zarządu z władzami miejskimi nadal będzie układać się bardzo dobrze, co pozwoli na połączenie pasji i zapału społeczników ze środkami, jakie są niezbędne na prowadzenie działalności. Dzięki temu, już w najbliższym czasie będzie możliwe bardziej aktywne szkolenie młodzieży i w przyszłości udział w organizowanych regionalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich. Na zakończenie podczas poczęstunku ufundowanego przez Pana Mariana Lamberta w kuluarach wywiązała się dyskusja dotycząca bieżącego funkcjonowania LOK w powiecie brzeskim, oraz planów na najbliższa przyszłość, które pozwolą wyjść organizacji z nową bardziej atrakcyjna ofertą, dostosowana do zmieniających się oczekiwań mieszkańców. 


13 grudnia - Brzesko - Galeria zdjęć z Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczo LOK w Brzesku. Oglądaj -->>

Jan Waresiak

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com