Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Z uroczystości narodowych na prowincyi.  ("Nowości Ilustrowane")  1917-03-31

Z uroczystości narodowych na prowincyi.

Dnia 10. bieżącego miesiąca odbył się w Brzesku obchód 5. listopada i równocześnie odsłonięcie tarczy Legionów. Uroczystość posprzeczała się nabożeństwem, odprawionym w kościele parafialnym przez sędziwego i znanego patryotę, ks. prałata Kosseckiego. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Krzemieniecki. Po nabożeństwie, podczas którego śpiewał chór pań miejscowych udał się pochód pod magistrat, przy którym właśnie w ogródku ustawiono miły dla oka kiosk o motywie starego polskiego budownictwa kościelnego.

Piękną tarczę Legionów i kiosk ufundował baron Götz-Okocimski. Imieniem Powiatowego Komitetu Narodowego przemówił pan Henryk Bukowski w zastępstwie nie mogącego wziąć udziału z powodu choroby barona Götza-Okocimskiego. Treściwe i serdeczne przemówienie zakończył p. Bukowski apelem, by chętnymi datkami, zebranymi przy wbijaniu gwoździ w tarczę, przyczynić się do złagodzenia nędzy wdów i otarcia łez sierotom po Legionistach.

Z kolei zabrał głos delegat N. K. N., profesor Wszechnicy Jagiellońskiej, p. Straszewski, który z entuzyazmem i werwą, nie spotykaną u ludzi jego wieku, uprzytomnił zebranej publiczności, jak wielkiej wagi jest dla nas manifest 5. listopada. Nieubłagana zemsta za rozbiór Polski - zdaniem mówcy - była jednym z powodów toczącej się obecnie wojny, a manifest 5. listopada jest koniecznością dziejową.

Wzniosła i przemawiająca głęboką miłością ojczyzny mowa p. prof. Straszewskiego nagrodzona została żywymi oklaskami, poczem nastąpiło wbijanie gwoździ honorowych.

Miasto, jakkolwiek był to dzień powszedni, przybrało wygląd świąteczny przez dekoracye flagami narodowemi i zamkniecie sklepów.

źródło: Nowości Ilustrowane, Nr 13, Kraków 31 marca 1917. (pisownia oryginalna)


Nadesłali: Mariusz Gałek i Tadeusz Drabant

14 kwietnia 2010r.


Czytaj także:

"Tarcza Legionów" [2010-04-14]
"Brzeska tarcza Legionów"  [2017-11-10]


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2020 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com