Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Zakończenie roku akademickiego brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  (Jacek Filip)  2012-06-30

Zakończenie roku akademickiego brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się 28 czerwca br. uroczyste zakończenie roku akademickiego brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego już dziewiąty rok.

 


Zagajając spotkanie, Prezes UTW Pani Cecylia Jabłońska powiedziała m.in.: „ Jesteśmy rozpoznawalni na terenie Brzeska i powiatu, coraz więcej osób zapisuje się do nas. Poszerzamy swoją wiedzę, bo chcemy, a nie dlatego, że musimy. Naszej działalności nie musimy się wstydzić.”


Następnie Pani Jabłońska złożyła krótkie sprawozdanie z tegorocznej działalności:
„W roku bieżącym, który nota bene jest Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, działalność naszego oddziału została wyraźnie dostrzeżona, czego dowodem jest wyróżnienie Hoe Testimonium UJ.

Wśród form działania znalazły się:
•    wykłady w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym;
•    sesje wyjazdowe do Krakowa;
•    nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą i od nowego roku akademickiego rozpoczęcie stałej współpracy;

nowe formy wprowadzone w tym roku:

•    Brzeskie Lekcje Historii prowadzone przez Pana Jerzego Wyczesanego;
•    lekcje komputerowe.

Podjęto następujące inicjatywy:

* wystąpiono z listem intencyjnym do Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzeska o rozważenie możliwości działań preferencyjnych w zakresie podatków dla właścicieli posesji przy Rynku – celem odnowy znajdujących się wokół niego kamieniczek;
* podjęto rozmowy w sprawie ratowania Starego Cmentarza w Brzesku;
* zwrócono się z apelem o zapisywanie się osób chętnych do przeprowadzenia kwesty na obu brzeskich cmentarzach;
* wystąpiono do Dyrektora Banku PKO BP o odnowienie tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce, wmurowanej w ścianę budynku zajmowanego przez tę instytucję;
* zwrócono się do władz miasta o przywrócenie po remoncie dworca PKP tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia z 5 września 1939 roku;
* wykonano na brzeskim Rynku  Palmę – symbol Niedzieli Palmowej;
* zorganizowano na otwarcie sezonu turystycznego wycieczkę na Prehybę, m.in. dzięki dofinansowaniu przez Burmistrza kosztów wynajmu autokaru;
* podjęto się zorganizowania w tegorocznym okresie wakacyjnym dwóch wycieczek: w dniach 6 – 8 lipca do Warszawy oraz w dniach 7 – 17 do Chorwacji.

Rada Programowa UTW planuje w najbliższym czasie:

•    prowadzić stałą rubrykę w BIM poświęconą działalności UTW w Brzesku;
•    publikować w BIM biogramy osób spoczywających na Starym Cmentarzu, a zasłużonych dla Brzeska i jego okolic;
•    po uzyskaniu środków i znalezieniu osoby prowadzącej otworzyć własną stronę internetową;
•    prowadzić dalsze działania na rzecz ratowania Starego Cmentarza;
•    z okazji Święta Zmarłych przygotować i przeprowadzić na obu cmentarzach kwestę na rzecz ratowania Starego Cmentarza.”

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Prezes wręczyła cenne upominki (monografia „Brzesko. Dzieje miasta i regionu”) i podziękowała za wkład pracy w działalność UTW Marii Gładysz (nonprofitowe prowadzenie spraw administracyjnych), Januszowi Janasowi („bratnia dusza, anioł stróż w UJ, za jego przyczyną powstał UTW w Brzesku”), Wiesławowi Piprekowi (niezawodny przewodnik po turystycznych szlakach), Jerzemu Wyczesanemu (przybliżanie historii miasta oraz odkrywanie jego tajemnic i uroku), niżej podpisanemu (za prowadzenie dokumentacji fotograficznej i opracowywanie materiałów informacyjnych o pracy UTW w Brzesku) oraz Irenie Kukiełce (za wybitne i szczególne zaangażowanie, gdyż nie opuściła żadnych zajęć tak w Krakowie jak i w Brzesku, do tego ostatniego dojeżdżając z Jodłówki rowerem, niezależnie od pogody i wszelkich innych przeciwieństw).

 

 

Następnie wszyscy studenci otrzymali z rąk Pani Prezes świadectwa ukończenia Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brzesku AD 2011/2012, a  bukiet kwiatów wręczony przez Pana Stefana Drużkowskiego w imieniu całej braci studenckiej był symbolicznym podziękowaniem za ogromne i bezinteresowne zaangażowanie Pani Prezes „w życie” brzeskiego UTW.

 


Później jedna ze studentek, Pani Krystyna Serwin, poruszyła bardzo ważny problem, dotyczący właściwie wszystkich, nie tylko kobiet, a mianowicie zwróciła uwagę na konieczność systematycznych badań mammograficznych oraz USG, i zachęcała do zainteresowania się działalnością powstałego niedawno w Brzesku „Klubu Amazonek”.

 

 

Jak zwykle przy takich okazjach nie obyło się na koniec bez sympatycznych „pogaduszek” przy smacznych ciastkach i tradycyjnej lampce wina.

 


Jacek Filip


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com