Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

Jest zgoda na rozbiórkę budynku Kina "Bałtyk"   (Zb. Stós)  2012-10-01

Jest zgoda na rozbiórkę budynku Kina "Bałtyk"

Na początku września dotarła do mnie informacja, iż obecni właściciele Kina „Bałtyk” otrzymali ze Starostwa Powiatowego w Brzesku prawomocną decyzję zezwalającą na rozbiórkę obiektu. Jeszcze nie wiadomo czy budynek będzie rozebrany w tym czy w przyszłym roku.


Budynek wybudowany został dzięki staraniom i nakładom społeczności brzeskiej ze składek i darowizn członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na początku dwudziestego wieku. W okresie przedwojennym Stowarzyszenie realizowało tu swoje statutowe zadania.
Kino "Bałtyk"
(listopad 2011 r.)

Parę miesięcy temu zastanawiałem się na tym portalu, czy znajdująca się w budynku kina mozaika ceramiczna, wykonana w latach 60-tych przez Bolesława Książka, znakomitego artystę ceramika z Łysej Góry, zostanie przeniesiona w inne miejsce czy też zostanie zniszczona przy rozbiórce budynku.

Tematem zainteresowała się radna Maria Kądziołka, która wystosowała prośbę do inwestorów - państwa Goclan, o przekazanie mozaiki znajdującej się w byłej poczekalni Kina (zdjęcie po lewej) oraz wmurowanej w ścianę budynku tablicy pamiątkowej (zdjęcie po prawej), na rzecz miasta. Prośba spotkała się z życzliwą odpowiedzią.

Rozebranie mozaiki i jej ponowne zamontowanie w nowej lokalizacji na pewno będzie kosztowne, dlatego trwają rozmowy pełnomocnika inwestora, burmistrza Grzegorza Wawryki i radnej w celu dopracowania szczegółów całej operacji.

Jak informuje radna Maria Kądziołka:
  • Obecni właściciele zapewnili nas, że wszystko co ma dla mieszkańców znaczenie zostanie zabezpieczone i przekazane miastu.  Mozaika - każdy jej element będzie ponumerowany i przez fachowców zdemontowany oraz zabezpieczony, to samo  z tablicami pamiątkowym oraz innymi elementami wyposażenia.
  • Pełnomocnik właścicieli obiecał, że jeżeli przy pracach rozbiórkowych natrafią na ważne znaleziska, wszystko zabezpieczą i przekażą miastu. Wygląda na to, że są otwarci na szeroką współpracę.
Pełnomocnik Państwa Goclan (właścicieli) zwrócił się do Zarządu Osiedla z prośba o zorganizowanie spotkanie w sprawie przedstawienia koncepcji zagospodarowania działki po kinie oraz terenu bezpośrednio do niej przylegającego (w stronę obwodnicy).
O spotkaniu  poinformowaliśmy najbardziej zainteresowanych mieszkańców (tj. bloków bezpośredni przyległych do ul. Kościuszki-małe bloki, bloków od strony kina, bloku  naprzeciw sklepu SPAR oraz mieszkańców budownictwa jednorodzinnego na ul. Kościuszki - od bloku Nr 44 i Sklepu SPAR w górę ul. Kościuszki do nowego ronda oraz mieszkańców ul. Wyzwolenia, których działki bezpośrednio przylegają do tego terenu). 
Spotkanie takie zorganizowałam, gdyż wiem, jak temat ten jest ważny, w szczególności dla mieszkańców w/w ulic. Odbyło się ono 27 września 2012 r.

Pełnomocnik Państwa Goclan Pan Dariusz Pitaś przedstawił i omówił koncepcję zagospodarowania tego terenu, która została przyjęta pozytywnie, uzyskała wstępną akceptację. Mieszkańcy zawnioskowali, aby działkę po kinie, pozostawić niezabudowaną, urządzić tutaj teren zielony, do czego pozytywnie ustosunkował się Pełnomocnik, ponadto wyjaśnił, że w planach mają odbudowę fontanny, która tutaj była w dawnych czasach. (a może tak niedawnych).

Ponadto mieszkańcy zobowiązali inwestora do przedstawienia koncepcji organizacji ruchu na ul. Kościuszki od sklepu SPAR do ronda.
Sprawa ta budziła podczas dyskusji najwięcej kontrowersji.
 
Nie wiadomo jeszcze gdzie zamontowana będzie ponownie tablica i mozaika. Ważne na dzień dzisiejszy jest to, że podjęto działania aby uratować chociaż namiastkę historii naszego miasta.

Zbigniew Stós


comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2023 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com