Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |   Autor  
 

UTW w Brzesku – lekcja historii na Białorusi – tak daleko, a tak bliska serc  (Cecylia Jabłońska)  2013-05-15

UTW w Brzesku – lekcja historii na Białorusi – tak daleko, a tak bliska serc

Tydzień temu powróciła grupa studentów Uniwersytet Trzeciego Wieku i członków PTTK z wycieczki po Białorusi. Lekcja historii tak daleko, a tak bliska sercu. Celem wycieczki było dotrzeć do miejsc znanych z literatury i historii Polski. Grodno, Nowogródek, Jezioro Świteź, Nieśwież, Pińsk. Wędrować śladami wielkich rodaków jak; Adam Mickiewicz, Tadeusz Kościuszko, Eliza Orzeszkowa, król Władysław Jagiełło, poznać czar Polesia, a w drodze powrotnej w Polsce Lublin i Zamość.Wycieczka ta przygotowywana długo i bardzo starannie. Pewnie dlatego, że Prezes Cecylia Jabłońska jest od 35 lat przewodnikiem turystycznym PTTK , zasłużonym działaczem tego Towarzystwa, wraz ze swoim kolegą przewodnikiem Wiesławem Piprkiem, Prezesem Kola Przewodników PTTK w Nowym Sączu podjęli się tego zadania.

Dziewięć dni podróży rozpoczęło się od Sokółki , gdzie zwiedzaliśmy kościół kolegiacki pw. Św. Antoniego. Tutaj przechowywana jest Relikwia Cząstki Ciała Pańskiego – Cud Eucharystyczny- który zdarzył się kilka lat temu. Potem Grodno, które przywitało nas deszczem, ale spotkanie z przewodnikiem – Polakiem Józefem Porzeckim – rozpaliło nasze serca. Poznaliśmy miasto jego wspaniałą historię tak bardzo związaną z Polską. Ślady polskości – Stary i Nowy Zamek, kościół bernardynów, Kościół
katedralny – dawny kościół jezuitów, Dom Elizy Orzeszkowej i cmentarz polski na którym jest pochowana poetka i polscy żołnierze.


Pałac w Świecku i dalej nad Kanał Augustowski , gdzie stoi mały dom z zagrodą Heńka Dworaka i na szopie wymalowany wielki orzeł – polski orzeł. Tak Heniek podkreśla swoją tożsamość.

Nowogródek – tutaj naszą bazą jest Dom Pielgrzyma u sióstr Nazaretanek – to z tego domu pochodzą Błogosławione Męczenniczki z Nowogródka tzw. 11 pustych klęczników, które na ołtarze wyniósł nasz Papież Jan Paweł II. Z okien widzimy wzgórze zamkowe, a u jego stóp kościół Farny – „Białą Farę” gdzie w roku 1422 ślub brał Władysław Jagiełło z księżniczką Zofią Holszańska dając początek wielkiej dynastii Jagiellonów. Patrząc na to wzgórze z ruinami zamku same nasuwają się w pamięci zwroty Wieszcza  „…Ty co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem.”


W rynku w Nowogródku stoi odrestaurowane Muzeum Adama Mickiewicza, fara, pomnik Mickiewicza, dalej widoczny Kopiec Mickiewicza. Ślady Mickiewicza prowadzą nas również do Zaosia – zrekonstruowanego dworu w którym urodził się Mickiewicz, a który uwiecznił w Panu Tadeuszu. Zwiedzanie tego dworku to był cały spektakl teatralny. I jeszcze jezioro Świteź. Świteziankę czytali „piękny chłopak i cudna dziewica” z naszej grupy. Wszystko to sprawiało, że przenieśliśmy w wyobraźni do czasów naszego wieszcza.

Bazując w Nowogródku zwiedziliśmy w następnych dniach – Mińsk – miasto, starówkę, kościół katolicki p.w. NMP oraz Kuropaty – miejsce kaźni Białorusinów i Polaków, gdzie stoją drewniane krzyże postawione przez białorusinów – ludzi, którzy w ten sposób chcą ocalić to miejsce od zapomnienia.

Nieśwież – gniazdo rodowe Radziwiłłów – kościół Bożego Miłosierdzia z kryptami – prawie 80 sarkofagów Radziwiłłów. Mir – zespół zamkowo-pałacowy pod opieką UNESCO.

Kosowo – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, kościół pw. Św. Trójcy z tablicą chrzcielną Tadeusza Kościuszki. Dalej w Różanej ruiny zamku Sapiehów, oraz kościół wraz z bardzo ciekawym muzeum przykościelnym z pamiątkami świadczącymi o świetności tego miejsca.Pińsk – i znowu tyle pamiątek polskości – dawny konwent jezuitów, katedra – kościół oo. franciszkanów. Śpimy w hotelu którego okna wychodzą na kanały rzeki Prypeć , gdzie we wrześniu 1939 r. zażartą walkę z okupantem niemieckim stoczyła polska flota.

Pełni wrażeń i wzruszeń jedziemy do Lublina, gdzie również nie zabrakło bardzo ciekawych miejsc. Miasto zafascynowało wszystkich – zamek z kaplicą zamkową – o unikalnym charakterze z bizantyjsko – ruskimi malowidłami. Fundował je Władysław Jagiełło. Muzeum na zamku oraz obraz Jana Matejki Unia Lubelska – namalowany w 1869 r, w 300-tną rocznicę unii Polski i Litwy zawartej na sejmie w Lublinie. Lublin – miasto kościołów – tutaj znajduje się ponad 50 kościołów i kaplic. Zwiedziliśmy kilka z Katedrą na czele. Katolicki Uniwersytet Lubelski był również punktem naszego programu oraz obóz w Majdanku.

W drodze powrotnej podziwialiśmy Zamość – miasto założone przez hetmana Jana Zamojskiego. Miasto, które nie zdobyli Szwedzi. Mury, katedra, starówka, ratusz.

Program tej wycieczki pokazał – unaocznił wspólną historię dzisiaj dwóch różnych narodów, które wcześniej stanowiły RZECZPOSPOLITĄ OBYDWU NARODÓW

             
GALERIA ZDJĘĆ
Cecylia Jabłońska
Prezes UTW w Brzesku,

zdjęcia Marek Szczupak
Koło PTTK w Brzesku

comments powered by Disqus


Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com