-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.05.2013 r. 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.05.2013 r. ("patrz "Kilka pytań do dyrektora Brzeskich Zakładów Komunalnych" - przypis Zb. Stós)

W związku z zapytaniem skierowanym do mnie o wyjaśnienie kto, za co i na jakiej podstawie prawnej będzie musiał regulować płatności w związku ze zleconym przez Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. Brzeskim Zakładom Komunalnym zarządu i administrowania Cmentarzem Komunalnym uprzejmie informuję co następuje:

W dniu 22.04.2013 r. została zawarta umowa o zarządzanie i administrowanie Cmentarzem, w ramach której Brzeskie Zakłady Komunalne zajmują się pobieraniem opłat zgodnie z załącznikiem do umowy, który stanowi jej integralną część.

Faktem jest, że nie wpisano w niej szczegółowo czy pobierane opłaty za groby, zarówno ziemne jak i opłaty za grobowce są pobierane jednorazowo czy też częściej i kiedy. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2011.118.687 j.t.) i ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (  Dz.U.1989, nr 29, poz.154 ), tak więc Brzeskie Zakłady Komunalne nie mogą pobierać opłat niezgodnie z zapisami tych aktów prawnych, na co słusznie zwrócił uwagę Pan Marcin Prusak i nie było to zresztą naszą intencją zwłaszcza, że działamy w tej branży kilkadziesiąt  lat.

Dlatego też dla większej przejrzystości uznałem, że sprawy te zostaną umieszczone w Regulaminie Cmentarza Parafialnego, który będzie zamontowany na jego terenie.

(podpisu brak)


Od admina:
Zamieszczona powyżej odpowiedź, przysłana została w dniu wczorajszym mailem, ze skrzynki: <zarzad@bzk.com.pl
>

wtorek czerwca 4 2013 01:02Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com