-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Znaki drogowe przy ul. Powstańców Warszawy ustawione są bezprawnie.  

Ulica Powstańców Warszawy stała się droga wewnętrzną (prywatną)


Strona internetowa Urzędu Miasta jest po make-upie. Przy okazji zlikwidowano Forum, na którym mieszkańcy mogli zadawać pytania urzędnikom. Forum działało raz lepiej raz gorzej (urzędnicy odpowiadali zwykle tylko na część zadawanych pytań), ale i ta forma komunikacji UM z mieszkańcami była widocznie komuś nie na rękę.

 

Być może dlatego otrzymuję coraz więcej maili z prośbą o pośrednictwo pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami. Moje dotychczasowe doświadczenia w tym temacie też nie są zadowalające, ale doszedłem do wniosku, że milczenie jest najgorszym rozwiązaniem i jak mogę choć trochę pomóc wyjaśnić niektóre nurtujące czytelników problemy, to powinienem przynajmniej spróbować.

 

Jedna z ostatnich informacji, jaka dotarła do mnie, dotyczy więcej niż jednej osoby i dlatego warto o niej napisać.

 

Czytelnik zauważył, że ni stąd ni zowąd ulica Powstańców Warszawy stała się droga wewnętrzną.

 

Postawiono co prawda tylko część znaków, te od strony ul. Solskiego, ale wkrótce powinny się pokazać znaki przy skrzyżowaniu z ul. Ignacego Mościckiego, bo chyba nie przy skrzyżowaniu z ul. Legionów Piłsudskiego?

 

Wjazd w ul. Powstańców Warszawy od strony ul. Ludwika Solskiego

Wyjazd z ul. Powstańców Warszawy na ul. Ludwika Solskiego

Jadąc Powst. W-wy w kierunku Ignacego Mościckiego nie ma tablicy informującej o  końcu Drogi Wewnętrznej.

Od strony ul. Powst. W-wy w kierunku Ludwika Solskiego nie ma tablicy o początku "Drogi Wewnętrznej"

 

Pytanie do kierowców

 

Co to jest droga wewnętrzna?

 

Drogami wewnętrznymi są drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, np.: drogi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami.

 

Utrzymanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, a także zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, przez który droga przebiega, a w razie jego braku - do właściciela terenu. Początek drogi wewnętrznej oznaczony może być znakiem drogowym D-46 "droga wewnętrzna". (jak na zdjęciu powyżej).  Znak D-46 „droga wewnętrzna” zgodnie z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. nr 220, poz. 2181/ stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę ogólnodostępną niepubliczną.

 

Wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną oznaczony może być znakiem D-47 "koniec drogi wewnętrznej" (jak na zdjęciu powyżej). Trzeba pamiętać, że wyjeżdżając z drogi wewnętrznej na ulicę (mającą status publicznej) musimy ustąpić pierwszeństwa. Niestety, odróżnienie drogi wewnętrznej (jeśli nie jest oznakowana) od ulicy publicznej bywa trudne nawet dla policjanta, który przyjeżdża do kolizji.

 

Wiesz, jak jeździć po drogach wewnętrznych?

 

Jeśli dany odcinek oznaczony jest jako "droga wewnętrzna" oznacza to, że nie mamy do czynienia z drogą publiczną - jej zarządcą jest w tym przypadku właściciel terenu. Za stan nawierzchni odpowiada w tym przypadku właściciel drogi, on ustala też organizację ruchu. Z perspektywy kierowcy oznacza to tyle, że na danym odcinku nie obowiązują przepisy wynikające z zapisów Prawa o Ruchu Drogowym. Nie wiążą nas np. zapisy mówiące o parkowaniu. Jeśli dany kierowca zaparkuje samochód wbrew wszelkim prawom Kodeksu Drogowego i logiki policja i straż miejska - bez zgody zarządcy drogi - nie będzie go mogła ukarać...

 

zrodlo:  Droga wewnętrzna a strefa ruchu. Wiesz, czym się różnią?

 

Pytania do Urzędu Miasta w Brzesku

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wszelkich dokumentów, pism i protokołów mogących odpowiedzieć na pytania:


- Kto, komu i na jakich warunkach podjął decyzję sprzedania/dzierżawy tej drogi podmiotowi prywatnemu?


Ponadto proszę o odpowiedź na pytanie: Dlaczego ze względów na większe bezpieczeństwo nie ustanowiono na ul. Powstańców Warszawy "Strefy ruchu" ?


Podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej art. 4.


Pytania te wysłałem do sekretarza UM Stanisława Sułka. Sprawa nie jest skomplikowana, więc należy oczekiwać, że odpowiedź dostaniemy wkrótce.


Informacja dla niezmotoryzowanych czytelników:


Obszar oznaczony jako "strefa ruchu" obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzną (czyli zarządzaną przez lokalną instytucję pokroju spółdzielni mieszkaniowej) - wjazd i wyjazd z tej strefy muszą być oznaczone znakami "D52" i "D53".  (poniżej)


   

Rozpoczynający strefę biały znak "D52" przez kierowcę powinien być traktowany, jako informacja, że zarządca drogi zgodził się, by na danym obszarze obowiązywały ogólne zasady ruchu określone przepisami kodeksu drogowego. Jest to również ważna wiadomość dla służb porządkowych. Za złamanie przepisów policja czy straż miejska może nas ukarać mandatem, bez konieczności występowania o zgodę
do zarządcy drogi.  


W imieniu czytelnika

Zbigniew Stós

8 stycznia 2014 r.


W odpowiedzi na Pański wniosek informuję, że ulica Powstańców Warszawy w Brzesku jest w dalszym ciągu drogą publiczną i tym bardziej nie została sprzedana ani wydzierżawiona podmiotowi prywatnemu. W załączeniu przesyłam kopię dokumentu potwierdzającego status tej drogi.

Co do dalszej części wniosku informuję, że oznakowanie dróg należy do zadań zarządcy drogi, a oznakowanie skrzyżowań dróg różnej kategorii należy do zarządcy drogi wyższej kategorii. W związku z tym, że skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy z ulicą Solskiego jest skrzyżowaniem drogi gminnej z drogą wojewódzką oznakowanie tego terenu należy do zarządcy drogi wojewódzkiej.

Znaki informujące o drodze wewnętrznej umieścił on pod koniec 2013 roku i obecnie trwają rozmowy w sprawie usunięcia tych znaków z ul. Powstańców Warszawy jako niezgodne ze stanem faktycznym.

Stanisław Sułek
sekretarz UM i Gminy Brzesko
10 stycznia 1014 r.

Po zamieszczeniu interwencji czytelnika, który zauważył, że ni stąd ni zowąd ulica Powstańców Warszawy stała się droga wewnętrzną i ogólnikowej odpowiedzi z Urzędu Miasta, zwróciłem się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o ustosunkowanie się do wypowiedzi Stanisława Sułka, sekretarza UM.
 
Dzisiaj dostałem taką odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informuję, iż oznakowanie ul. Powstańców Warszawy jest zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który został opracowany na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przez Firmę EKKOM.

Projektant tworząc opracowanie zwrócił się m.in. do Urzędu Miejskiego w Brzesku z prośbą o podanie wykazu dróg gminnych krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 768 w celu prawidłowego oznakowania. W odpowiedzi Urząd Miejski przesłał plan orientacyjny z zaznaczeniem dróg gminnych wraz z ich numerami, krzyżujących się z DW768.

Na podstawie tego wykazu projektant oznakował odpowiednio wloty drogi wojewódzkiej, po czym gotowy projekt przedstawił UM w Brzesku ażeby wyraził opinię. Pismem nr ITK.III.7221.11.2011.JG. z dnia 17.11.2011 r. Urząd zaopiniował projekt pozytywnie wykazując pewne uwagi, jednak w tych uwagach nie było mowy o przedmiotowym włączeniu do drogi wojewódzkiej. Po naniesieniu uwag projekt został przesłany do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem po czym został zrealizowany w terenie.

Pragnę nadmienić, iż po wymianie korespondencji z Urzędem Miejskim w Brzesku został opracowany projekt organizacji ruchu korygujący oznakowanie przedmiotowego wlotu. Po uzyskaniu opinii i zatwierdzeniu przez odpowiednie organy zostanie zrealizowany w terenie.

Z poważaniem

Daniel Górecki
Specjalista ds. Inżynierii Ruchu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie


30 stycznia 2014 r.

piątek stycznia 10 2014 08:42Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com