-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Czy burmistrz Brzeska trafi do więzienia? 

Waldemar Stós (zbieżność nazwisk z autorem portalu przypadkowa), od kilku lat jest stałym dziennikarzem obywatelskim, współpracującym z portalem. To on w 2011 r. "odkrył" i przybliżył mieszkańcom regionu, Grzegorza Gniadka, mistrza olimpijskiego, o którego istnieniu prawie nikt w mieście nie wiedział. Zainteresowanych odsyłam do artykułu "Kiedy władze miasta i powiatu dostrzegą, że mamy w naszym mieście mistrza olimpijskiego", czytaj »  Niemniej ciekawa jest, opisana przez niego, historia kamienicy przy ulicy Legionów Piłsudskiego Nr 1, czytaj ».

O  Waldemarze Stósie zrobiło się głośno, tym razem już w skali całego kraju, kiedy pod koniec lutego br. telewizja TVN zainteresowała się jego 4-letnimi staraniami o otrzymanie warunków zabudowy na działce znajdującej się w ścisłej zabudowie, uzbrojonej w wodę prąd i gaz, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.  Program, o emisji którego także informowałem na portalu, można oglądać w internecie zobacz »

Jak twierdził w tym programie w wyniku nieudolności i braku kompetencji lokalnych urzędników, którzy przez 4 lata wydawali 4 różne decyzje o warunkach zabudowy, aby wreszcie wydać decyzję odmowną, stracił możliwość wybudowania własnego domu. 

Od tej ostatniej, odmownej decyzji, Waldemar Stós na początku marca złożył kolejne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Tarnowie, zarzucając Burmistrzowi Grzegorzowi Wawryce, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o zgodę ministra na przekwalifikowanie gruntów rolnych  i w dodatku z tego powodu  odmówił wydania warunków zabudowy.

Sformułowania i stwierdzenia zawarte w odwołaniu Waldemara Stósa do SKO nie spodobały się Burmistrzowi, który za pośrednictwem Kierownika Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych przy UM w Brzesku stanowczo zaprotestował, rozsyłając przy okazji to pismo nie tylko do SKO, ale także do 22 osób i jednej instytucji, zarzucając Waldemarowi Stósowi pisanie nieprawdy, próby wywierania nacisku na organy wydające decyzję i naruszenie dobrego imienia Urzędu i Burmistrza. W piśmie do SKO powołano się na zmianę przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która  zdaniem Urzędu nie pozwala na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Według Waldemara Stósa zmiana przepisów wymienionej w piśmie do SKO ustawy owszem była dokonana, tym nie mniej przepisy intertemporalne do zmiany tej ustawy powodują, że stanowisko zaprezentowane w omawianym piśmie Urzędu, nie jest stanowiskiem jedynie możliwym, o czym w przedmiotowym piśmie nie wspomniano.

Dlatego też adwokat Waldemara Stósa złożył pismo w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku o wszczęcie postępowania przeciwko Burmistrzowi Miasta Brzesko w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 271 § 1 Kodeksu karnego, poprzez poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w piśmie Urzędu Miejskiego w Brzesku z  adresowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie.

Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, Prokurator Rejonowy w Tarnowie zdecydował się na podjęcie postępowania i wyznaczył do jego prowadzenia Prokuraturę Rejonową w Bochni .

Zbigniew Stós
Aktualizacja : 22.3.2014 godz. 21.33

P.S. Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

sobota marca 22 2014 04:59



Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com