-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Jak konflikt pomiędzy Obywatelem i UM w Brzesku zamienił się w konflikt Obywatel-Sekretarz Urzędu. 

Historia Waldemara Stósa (zbieżność nazwisk z autorem portalu przypadkowa), starającego się od czterech lat o otrzymanie od Urzędu Miasta w Brzesku warunków zabudowy na działce w Jasieniu, relacjonowana była w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Pisałem o tym w artykule "Czy burmistrz Brzeska trafi do więzienia?", czytaj »

Konflikt pomiędzy Waldemarem Stósem a Urzędem Miasta Brzeska nabrał innego wymiaru w dniu 5 maja, kiedy to w TVP Info wypowiedział się w temacie Stanisław Sułek - Sekretarz Gminy Brzesko, zobacz ».

W reakcji na tę wypowiedź Waldemar Stós już następnego dnia przysłał mi do zamieszczenia na portalu informację zatytułowaną "Skarga do Burmistrza Grzegorza Wawryki", do której dołączył treść skargi złożonej na ręce burmistrza.

Napisał w niej między innymi: "W dniu wczorajszym tj. 2014-05-05 sekretarz gminy Brzesko Pan Stanisław Sułek wypowiedział się w telewizji TVP Info na temat wydawania dla mnie warunków zabudowy. Informacje które podał były kompletnie nie związane ze sprawą a dodatkowo zawierały nieprawdę. Miało to na celu wprowadzenie w błąd widzów jak i poniżenia mnie w oczach opinii publicznej. Jest to skandaliczne zachowanie, które powinno zostać napiętnowane. Rozumie, że działania te miały na celu uchronienie Pana burmistrza jak i jego nieudolnych pracowników przed kolejną kompromitacją. Z przykrością muszę stwierdzić, że jeżeli się czegoś nie potrafi zrobić dokładnie lub robi się to przez prawie 4 lata źle i nieudolnie to albo się odmawia wystąpienia przed mediami ( jak to zrobiono ostatnio w stosunku do redaktora Gazety Krakowskiej) albo mówi się szczerą prawdę a nie poniża mnie w oczach opinii publicznej. W informacji, jakie Pan Stanisław Sułek podał telewizji są same kłamstwa".

W dalszej części pisma czytamy: "Pan Stanisław Sułek za pomocą środków masowego komunikowania, jakim bezsprzecznie jest telewizja ogólnopolska przedstawił mnie w złym świetle, czym poniżył mnie w oczach opinii publicznej. W związku z powyższym żądam publicznych przeprosin zamieszczonych na stronie www.brzesko.pl   oraz stronie www.brzesko.ws oraz sprostowanie o treści  iż podane przez Pana Stanisława Sułka informacje w programie TVP Info wyemitowanym 5 maja 2014 r o godz. 18.00 zawierały nieprawdę gdyż dotyczyły spraw nie mających znaczenia przy wydawaniu kolejnych decyzji o warunkach zabudowy oraz to iż wydawane kolejno decyzje o wz  zostały uchylane przez SKO w Tarnowie wyłącznie z powodu błędnych decyzji urzędników brzeskiego magistratu

    Jeżeli przeprosiny i sprostowanie tych nieprawdziwych informacji nie pojawi się na stronach internetowych brzesko.pl jak i brzesko.ws w przeciągu 7 dni od otrzymania tego pisma wówczas skieruję przeciwko sekretarzowi gminy Panu Stanisławowi Sułkowi sprawę na drogę postępowania sądowego z oskarżenie prywatnego z art. 212 Kodeksu karnego

    Żądam również wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec Pana Stanisława Sułka i zaniechanie przez niego jak i innych pracowników Urzędu Miasta Brzeska tego typu działań w przyszłości. (...) ", czytaj całość »

Trzy dni później (9.05.2014 r) czytelnicy portalu mogli przeczytać kolejne pismo  pt. "List otwarty do sekretarza Gminy Brzeska Pana Stanisława Sułka". Tym razem Waldemar Stós napisał, że "aby pomóc Panu jak i naszym urzędnikom zrozumieć, czym są warunki zabudowy i kto może o nie wnosić w dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o wydanie mi warunków zabudowy na działce należącej do BURMISTRZA MIASTA BRZESKA PANA GRZEGORZA WAWRYKI". czytaj całość »

Następnego dnia (7.05.2014 r) dostałem maila od Pana Sekretarza Sułka, w którym poprosił mnie o usunięcie artykułu pt. „Skarga do Burmistrza Grzegorza Wawryki" - "jako naruszającego dobre imię funkcjonariusza publicznego."

Moja reakcja, również mailowa, była następująca: "W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że informacja zamieszczona na portalu nie jest wpisem anonimowym na Forum i dlatego jako administrator portalu nie poczuwam się do obowiązku jej usunięcia. Nie czuję się także uprawniony do decydowania, czy treść zamieszczonej informacji stanowi pomówienie, czy nie. Podobnie nie mogę się wypowiadać, czy Pan obraził i pomówił p. Waldemara Stósa. Jedynym uprawnionym urzędem do sformułowania takiej oceny jest sąd. Mogę jedynie opublikować decyzję sądu i ewentualne sprostowanie i/lub przeprosiny którejś ze stron.. Proszę napisać, czy to Pana pismo mam zamieścić pod wspomnianą informacją jako Pana odpowiedź na zarzuty p. Waldemara Stósa?
W przypadku braku odpowiedzi zamieszczę publicznie Pana pismo wraz z moim stanowiskiem (patrz powyżej) w tej sprawie." - Pan Sekretarz zdecydował, żebym nie zamieszczał jego pisma w Internecie, ale przesłał je do Waldemara Stósa. Tak też uczyniłem.

14 maja 2014 r. do Waldemara Stósa został wysłany  "List adwokacki - wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych i zaniechania dalszych naruszeń".

Pełnomocnik Sekretarza Sułka (nazwiska adwokata nie podam, bo nie będę mu robił bezpłatnej reklamy) domaga się od Waldemara Stósa zamieszczenia jednokrotnego oświadczenia (tutaj jest treść oświadczenia) na stronie portalu www.brzesko.ws oraz wysłania takiego samego oświadczenia na ręce Burmistrza Brzeska.

Ponadto pełnomocnik w imieniu klienta wnosi o uiszczenie sumy pieniężnej 10,000.00 zł na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Opiekunów Wolontariuszy "Ostoja". Termin wykonania wskazanych obowiązków ustalono w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2014 r.

Na prośbę Waldemara Stósa udostępniam pełną treść w/w pisma, czytaj ».

Nagłówek firmy adwokackiej w tym liście został usunięty, bo jak wspomniałem wyżej, nie zamierzam robić kancelarii adwokackiej taniej reklamy.

Również i ja otrzymałem mailem w dniu 16 maja 2014 r. "List adwokacki - wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych i zaniechania dalszych naruszeń".

Zaczyna się on tak: "Działając imieniem mojego Mocodawcy Pana Stanisława Sułka, Sekretarza Gminy Brzesko, pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu, w związku z umieszczeniem dwóch informacji w formie listów autorstwa Pana Waldemara Stósa, tj. - z dnia 6 maja br. zatytułowanym "Skarga do Burmistrza Grzegorza Wawryki" (link do artykułu-przypis Zb.S) oraz - z dnia 9 maja br. pt. "List otwarty do sekretarza Gminy Brzeska Pana Stanisława Sułka" (link do artykułu-przypis Zb.S), na stronie głównej portalu http://www.brzesko.ws, którego jest Pan właścicielem i administratorem, niniejszym żądam niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do wskazanych informacji poprzez usunięcie ich z portalu, jako naruszających dobra osobiste mojego Mocodawcy." Zacytowałem tylko początek, bo całość jest długa i niestrawna dla zwykłego czytelnika.

Pan mecenas (nazwiska nie podam - patrz wyjaśnienie powyżej) przekonuje, iż zostałem powiadomiony o tym, że poprzez zamieszczenie tych artykułów "opinii publicznej podany został kłamliwy przekaz, jakoby mój Mocodawca, Pan Stanisław Sułek, sprawujący jednocześnie funkcję sekretarza Gminy Brzesko, był pracownikiem nieudolnym, niewłaściwe wywiązującym się z obowiązków służbowych. Postawione tezy godzą bezpośrednio w jego dobre imię i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla piastowania funkcji publicznej sekretarza gminy." Jednocześnie uświadamia mnie o naruszeniu prawa przez autora artykułu i dodaje, że jeżeli nie skasuję tych artykułów, to jako "hosting provider" będę odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych jego Mocodawcy. Pismo to zostało przesłane w mailu, nie na firmówce i bez podpisu. Dołączono do maila jedynie pełnomocnictwo (na firmowym papierze) od Stanisława Sułka, zobacz »

W szkole uczono mnie, że nie strzela się do posłańca. Wygląda na to, ze teraz uczą inaczej.
O tempora, o mores!

Zbigniew Stós

piątek maja 23 2014 08:30Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com