-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (234)
 Comments (0)

 Archives
  February, 2024 (3)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

Parę słów o Strefach Płatnego Parkowania w Brzesku - cz. I 

Do zajęcia się tematem Stref Płatnego Parkowania w Brzesku skłoniły mnie prośby od czytelników. Dzisiaj będzie o parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

 

Od jakiegoś czasu docierają do mnie sygnały o procederze dotyczącym pobierania opłat na tym parkingu. Jak napisał jeden z czytelników: Sprawa jest dość osobliwa. Nie dość, że same opłaty za parkowanie są - jak twierdzą niektórzy - pobierane z naruszeniem prawa, to w dodatku "winowajcy", którzy opłaty nie uiścili, karani są mandatami karnymi. Sytuacja jest chyba rozwojowa, gdyż prędzej czy później trafią zapewne na kogoś zorientowanego i, jak sądzę, może się zacząć awantura.

Zacznę od końca, czyli od "mandatów".

Myślę, że zaszło tu nieporozumienie, wynikające głównie ze słabej informacji przekazywanej mieszkańcom korzystającym ze stref parkowania w mieście.  Wg mojego rozeznania BOSiR nie ma prawa karać mandatem karnym za brak opłaty w płatnej strefie parkowania, ponieważ nie jest to wykroczenie drogowe, gdyż nasz samochód zaparkowany został w miejscu wyznaczonym do parkowania. Za brak opłat możemy co najwyżej dostać wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, nie wynikające z naruszenia kodeksu wykroczeń ani na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, lecz normalnie z kodeksu cywilnego – podobnie jak jazda bez biletu komunikacją miejską. Opłaty te ściąga się drogą egzekucji administracyjnej, czyli ustalany jest właściciel pojazdu i na jego adres wysyłane jest Upomnienie - kwoty zgodne z Ustawą o drogach publicznych (po 50 zł -odsetki nie są naliczane) i Uchwałą Rady Miejskiej, powołującą Strefę Płatnego Parkowania. Opłaty można egzekwować do 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczoneZgodnie z tą regulacją na dzisiaj przedawniły się bilety wystawione pomiędzy 1 stycznia 2006 r. i 31.12.2008 r. Bilety wystawione w 2009 r. mogą być dochodzone do końca 2014 r. (*)

W dalszym ciągu kierowca może dostać mandat karny za postój w płatnej strefie, jeżeli pozostawia swój samochód w miejscu obowiązywania zakazu lub na kopercie dla osób niepełnosprawnych bez odpowiedniego zezwolenia.

Dlaczego dopiero teraz władze tak intensywnie egzekwują "mandaty"? Odpowiedź na to pytanie jest akurat stosunkowo prosta. BOSiR dawniej nie dysponował danymi osobowymi kierowców parkujących, stąd skala problemu była raczej niewielka. Do lutego 2014 r., kiedy w życie weszła nowelizacja rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2012 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, która reguluje karanie za parkowanie bez wniesienia opłaty, mandaty płacili jedynie ci, których "złapano na gorącym uczynku" bądź ci, którzy w swej prawomyślności poczuwali się do obowiązku poniesienia kary za przewinienie i sami się zgłaszali. Obecnie, jak czytamy w pouczeniu zamieszczonym na wezwaniach, po zmianie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych BOSiR pozyskuje te dane z centralnej ewidencji pojazdów w celu prowadzenia egzekucji należności i wysyła wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.

Podsumowując powyższe rozważania, wszystkim ukaranym "mandatem" za nieuiszczenie opłaty parkingowej, radzę nie uchylać się od płacenia ewentualnej kary. Zaoszczędzicie sobie wielu kłopotów z Urzędem Skarbowym. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że naliczona kara nałożona została bezzasadnie, powinien odwołać się w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącym się w Brzesku przy ul. Browarnej 13a  (w budynku Kręgielni) tel. 14/6865031.

Osobny temat poruszony przez czytelników, to "legalność" pobierania opłat na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego.

 

Przeglądając uchwały Rady Miejskiej dotyczące tego tematu, pojawia się pytanie, a mianowicie czy uchwała Rady nr XIV/ 79 / z 5 grudnia 2003 roku, uchylająca uchwałę XXVII /302/ z 2001 i uchwałę XXIX/318/ z 2001 nie stoi w sprzeczności z prawem. Podjęcie tej uchwały, jak należy przypuszczać, spowodowane chyba było wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.12 2002 Nr 214, poz. 1816.

 

W związku z tym powstaje długa lista pytań. Czy według przepisów prawa starosta, wykonując swoje ustawowe zadania, opiniuje ustalenie stref płatnego parkowania, czy nie? Jeśli tak, to czy wymieniona wyżej uchwała posiada taką aktualną pozytywną opinię starosty dotyczącą placów i obszarów, które nie są drogami publicznymi?  W protokołach Rady Miejskiej nie sposób odnaleźć załącznika do uchwały zawierającego jakąś decyzję potwierdzającą pozytywne zaopiniowanie określenia obszaru stref opłat, zwłaszcza w odniesieniu do placów. Rodzi się zatem pytanie, czy taka opinia w ogóle jest wymagana? Pojawia się również  kolejne pytanie, czy starosta, jako współwłaściciel działki przed budynkiem urzędem, choćby z tego tytułu nie powinien wydać opinii co do  utworzenia strefy płatnego parkowania na tejże działce?

 

Przyglądając się wspomnianej uchwale, rodzi się również wątpliwość – czy ustanowienie przez Radę Miejską Strefy Płatnego Parkowania na działce niezaliczonej do żadnej z kategorii dróg publicznych nie nastąpiło aby z rażącym naruszeniem prawa ustawy z 14.03. 1985 o drogach publicznych? Podobne wątpliwości rodzi Uchwała Nr XVIII/131/ 2011 z dnia 28 grudnia 2011, w której również stan prawny działki przy parafii św. Jakuba Apostoła może stwarzać określone problemy.


Są to pytania, na które odpowiedzieć powinni urzędnicy lub pracujący dla Urzędu Miejskiego radcy prawni. Niestety, jak pokazały moje dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z Urzędem Miejskim, nie można tu liczyć ani na wyjaśnienia "gminnych" prawników, ani urzędników, którzy działają jakby byli zaprogramowani, aby bronić racji Urzędu. (patrz uchwały RM dotyczące załatwiania skarg na Burmistrza i innych pracowników). Nie można liczyć także, niestety, na żadnego z obecnych radnych, całkowicie "ubezwłasnowolnionych" przez swoich liderów partyjnych lub Burmistrza (radni Wspólnoty Samorządowej). Chociaż, kto wie, idą wybory, więc może jednak ktoś zdecyduje się na przesłanie merytorycznej odpowiedzi?


Zobaczymy także, jak zareaguje na przedstawione pytania i wątpliwości Starostwo, a konkretnie  Starosta Andrzej Potępa ?

Zbigniew Stós

(*) Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepis wprowadzający wspomniany wyżej okres przedawnienia nie dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2006 r. Wtedy polski system prawny nie znał 5-letniego terminu przedawnienia w omawianej materii. Część prawników uważa, że w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie ogólny, 10-letni termin przedawnienia, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Inni prawnicy nie zgadzają się z tego typu argumentacją. Istnieje zatem problem, co począć z mandatami wystawionymi przed 1 stycznia 2006 r.? To, kiedy się one przedawniają, jest sporne w polskim środowisku prawniczym. (źródło: sPrawnik.pl)

poniedziałek września 22 2014 01:24Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com