-->
 
Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic 
  Home  |   Almanach  |   BBS  |   Forum  |   Historia  |   Informator  |   Leksykon  |   Linki  |   Mapa  |   Na skróty  |   Ogłoszenia  |   Polonia  |   Turystyka  |  Autor  
 Syndication
 

 Statistics
 Entries (235)
 Comments (0)

 Archives
  June, 2024 (1)
  April, 2024 (1)
  February, 2024 (2)
  November, 2023 (2)
  October, 2023 (1)
  September, 2023 (4)
  August, 2023 (1)
  June, 2023 (1)
  April, 2023 (4)
  November, 2022 (5)
  October, 2022 (1)
  September, 2022 (1)
  July, 2022 (3)
  June, 2022 (3)
  May, 2022 (1)
  March, 2022 (3)
  February, 2022 (1)
  January, 2022 (1)
  November, 2021 (2)
  October, 2021 (2)
  September, 2021 (1)
  July, 2021 (1)
  June, 2021 (1)
  April, 2021 (4)
  March, 2021 (1)
  January, 2021 (2)
  December, 2020 (5)
  November, 2020 (2)
  September, 2020 (3)
  August, 2020 (2)
  June, 2020 (1)
  May, 2020 (5)
  April, 2020 (3)
  March, 2020 (3)
  February, 2020 (2)
  November, 2019 (2)
  June, 2019 (1)
  February, 2019 (3)
  January, 2019 (2)
  August, 2018 (1)
  June, 2018 (2)
  May, 2018 (1)
  December, 2017 (1)
  October, 2017 (3)
  July, 2017 (2)
  May, 2017 (1)
  April, 2017 (1)
  March, 2017 (3)
  January, 2017 (1)
  December, 2016 (1)
  November, 2016 (1)
  September, 2016 (1)
  May, 2016 (1)
  April, 2016 (1)
  January, 2016 (1)
  December, 2015 (1)
  November, 2015 (1)
  August, 2015 (1)
  July, 2015 (1)
  June, 2015 (1)
  May, 2015 (2)
  April, 2015 (2)
  March, 2015 (4)
  February, 2015 (1)
  November, 2014 (2)
  October, 2014 (3)
  September, 2014 (3)
  August, 2014 (3)
  July, 2014 (2)
  June, 2014 (1)
  May, 2014 (5)
  April, 2014 (5)
  March, 2014 (3)
  February, 2014 (2)
  January, 2014 (7)
  November, 2013 (5)
  October, 2013 (2)
  September, 2013 (2)
  August, 2013 (5)
  July, 2013 (1)
  June, 2013 (1)
  May, 2013 (1)
  October, 2012 (2)
  September, 2012 (2)
  July, 2012 (2)
  June, 2012 (1)
  April, 2012 (3)
  March, 2012 (1)
  February, 2012 (2)
  December, 2011 (2)
  November, 2011 (8)
  October, 2011 (2)
  September, 2011 (4)
  July, 2011 (3)
  May, 2011 (1)
  March, 2011 (1)
  December, 2010 (2)
  November, 2010 (2)
  September, 2010 (1)
  June, 2010 (1)
  May, 2010 (1)
  April, 2010 (1)
  February, 2010 (1)
  December, 2009 (1)
  October, 2009 (2)
  September, 2009 (1)
  June, 2009 (1)
  April, 2009 (1)
  December, 2008 (1)
  October, 2008 (2)
  September, 2008 (2)
  July, 2006 (1)
  April, 2006 (2)
  March, 2006 (1)

UM Bochni uczy UM Brzeska jak wydawać warunki zabudowy.  

Historia Waldemara Stósa (zbieżność nazwisk z autorem portalu przypadkowa), starającego się od czterech lat o otrzymanie od Urzędu Miasta w Brzesku warunków zabudowy na działce w Jasieniu, relacjonowana była w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie tylko na portalu brzesko.ws, ale także w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

 

Konflikt pomiędzy Waldemarem Stósem a Urzędem Miasta Brzeska nabrał innego wymiaru w maju, kiedy to w TVP Info wypowiedział się w temacie Stanisław Sułek - Sekretarz Gminy Brzesko, zobacz ».

 

Oburzony wypowiedzią sekretarza gminy, Waldemar Stós opublikował na portalu brzesko.ws „List otwarty do sekretarza Gminy Brzeska”, w którym napisał między innymi:  „Aby pomóc Panu jak i naszym urzędnikom zrozumieć, czym są warunki zabudowy i kto może o nie wnosić, w dniu dzisiejszym złożyłem wniosek o wydanie mi warunków zabudowy na działce należącej do BURMISTRZA MIASTA BRZESKA PANA GRZEGORZA WAWRYKI, z którym nie łączą mnie jakiekolwiek więzi rodzinne !!!  (Nadmienię, iż działka Pana burmistrza Wawryki położona jest na gruntach rolnych i pastwiskach w klasie V, wobec czego NIKT nie może mi teraz odmówić wydania warunków zabudowy na tej działce).

 

Mam nadzieję, że zarówno Pan sekretarz Gminy Brzesko, Burmistrz Brzeska Pan Grzegorz Wawryka jak i reszta urzędników zajmujących się moją sprawą zrozumiecie teraz, iż do wydania warunków zabudowy PRAWA WŁASNOŚCI NIE MAJĄ JAKIEGOKOLWIEK ZNACZENIA.”, czytaj całość »

 

W rozmowie jaką przeprowadziłem z Waldemarem Stósem kilka dni temu ("Chciałbym także przywrócić wiarę w urzędnika" czytaj » ),obiecał mi, że wrócimy do tego tematu w osobnej rozmowie. Dlatego dzisiaj poprosiłem Pana Waldemara, aby poinformował czytelników portalu, jak zakończyła się jego inicjatywa wykazania stronniczości i nierzetelności niektórych urzędników magistratu.

 

Czy wywiązał się Pan z obietnicy, jaką złożył Pan w liście otwartym do Sekretarza Urzędu Pana Stanisława Sułka ?

 

Jak obiecałem, tak zrobiłem. Jeszcze w maju złożyłem wniosek o wydanie mi warunków zabudowy na działce należącej do burmistrza miasta Brzeska Pana Grzegorza Wawryki. 14 maja 2014 r. Burmistrz Brzeska skierował pismo do SKO w Tarnowie informując iż zachodzą przesłanki zawarte w art. 25 § 1 p. 1 kpa, co skutkuje wyłączeniem organu od załatwienia sprawy. W związku z tym iż sprawa dotyczy interesów majątkowych organu jakim jest Burmistrz Brzeska organ podlega wyłączeniu (co w efekcie pociąga za sobą wyłączenie wszystkich pracowników UM Brzeska ), czytaj »

 

SKO w Tarnowie wyznaczyło do załatwienia sprawy Wójta Gminy Rzezawa, czytaj »

Wójt Gminy Rzezawa poprosił o wyłączenie go z tej sprawy ze względu na brak w urzędzie gminy osoby z uprawnieniami urbanistycznymi. W związku z tym SKO w Tarnowie wyznaczyło do zajęcia się tą sprawą Urząd Miejski w Bochni, czytaj ».

 

Urząd Miejski w Bochni szybko zajął się sprawą i już 25 czerwca 2014 r. otrzymałem pismo o uzupełnienie brakujących dokumentów (wypisów z rejestru gruntu, kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, umów wstępnych na wodę, gaz, energię elektryczną, kanalizację sanitarną, dokument potwierdzający prawny dojazd do działki, koncepcję zagospodarowania działki i podanie rodzaju inwestycji), czytaj ».

 

Nie zniechęciło mnie to i już w następnym dniu uzyskałem mapki oraz dokumenty z urzędu i sądu.

 

Pewnie trochę to Pana kosztowało?

 

Koszty, jakie musiałem ponieść, to:

- koszty mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów 150 zł;

 - wyciąg z księgi wieczystej 30 zł.

Załatwiłem to praktycznie od ręki, natomiast w następnym dniu byłem już w posiadaniu wszystkich umów wstępnych na media. Osobiście złożyłem komplet dokumentów w UM Bochni  27 czerwca 2014 r. czytaj »

 

Jak widać, załatwienie wszystkich brakujących dokumentów trwało zaledwie 2 dni i kosztowało mnie 180 zł.

 

Dalej poszło gładko?

 

I tak i nie. UM w Bochni już 1 lipca wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy, czytaj »

Zastanawiałem się tylko, czy w Bochni załatwią sprawę rzetelnie i zmieszczą się w terminie określonym w przepisach.  Dla przypomnienia podam treść art. 35 § 3 kpa: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.”

 

Okazało się, że jednak UM w Bochni nie dotrzymał ustawowego terminu wydania decyzji, więc odczekałem 10 dni i złożyłem skargę na przewlekłość postępowania, czytaj ».

 

Przeciągali odpowiedź ze względu na nadchodzące wybory samorządowe?

 

Tego nie wiem, ale po 30 dniach otrzymałem pismo od Burmistrza Miasta Bochni, Pana Stefana Kolawińskiego, w którym uznaje moją skargę za zasadną, po czym osobiście przeprasza mnie za zaistniałą sytuację, czytaj ».

 

W tym samym dniu otrzymałem również warunki zabudowy na działce należącej do burmistrza miasta Brzeska Pana Grzegorza Wawryki, czytaj ».

 

Aż boję się spytać, jak Pan obecnie ocenia tę całą historię?

 

Wnioski w tej sprawie nasuwają się same.

Urząd Miasta w Brzesku to kulejąca machina administracyjna „wypchana” w części urzędnikami bez kompetencji, zatrudnianymi wg przynależności partyjnych czy koligacji rodzinnych. Idąc korytarzem Urzędu Miasta, można by stworzyć drzewo genealogiczne niejednej rodziny. Jest to sprawa bolesna tym bardziej, że tę grupę urzędników opłacamy z naszych podatków, nie otrzymując w zamian kompletnie nic.

 

Sprawa wydawania dla mnie warunków zabudowy przez 4 lata zakończona odmową wydania warunków zabudowy, to bezpośrednia kompromitacja burmistrza Brzeska, który otacza się niekompetentnymi ludźmi.

 

Na przykładzie tej sprawy można zauważyć duże dysproporcje w kompetencji są między urzędnikami UM w Brzesku i urzędnikami UM w Bochni.

 

UM Bochni wydaje warunki zabudowy z niewielkim poślizgiem już w 3 miesiące od wszczęcia postępowania administracyjnego, natomiast w Brzesku Urząd Miasta próbuje podchodzić do tego tematu przez 4 lata i kończy się to dla petenta odmową wydania warunków zabudowy.

 

Warto również wspomnieć o zachowaniu się burmistrza Bochni i jego odpowiedzi w sprawie niewłaściwego załatwienia sprawy przez pracownika UM w Bochni. Jest skrucha, przyznanie się do błędów i co najważniejsze – szczere przeprosiny, które świadczą o klasie burmistrza Bochni.

 

Ponadto widać, z jak różnymi standardami mamy do czynienia w UM w Brzesku i UM w Bochni. Przez 4 lata prowadzenia postępowania pisałem szereg skarg na kolejnych urzędników, którzy bezmyślnie prowadzili moją sprawę. Nigdy, powtarzam nigdy, burmistrz Brzeska osobiście nie przyznał się do błędów i wyręczał się we wszystkich sprawach swoim sekretarzem, Panem Stanisławem Sułkiem, dla którego ilość uznanych skarg i tak nie miała znaczenia, czego wyrazem była jego nonszalancka wypowiedź w tej sprawie w telewizji TVP Info. Dodam, iż mój przypadek nie jest odosobniony. Wielu moich klientów (jak Pan wie prowadzę firmę sprzedaży i naprawy sprzętu komputerowego), z którymi mam kontakt na co dzień, opowiada, że 3 lata oczekiwania na warunki zabudowy to najwyraźniej norma w brzeskim magistracie.  Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta przejrzą na oczy i dokonają właściwego wyboru  w nadchodzących wyborach do samorządu.

Podsumowując, miastu potrzebny jest dobry, a nie „sprawdzony gospodarz.”

 

Ja bym nie składał całkowitej winy na urzędników. To, jak urzędnicy wykonują swoje obowiązki, zależy w dużej mierze od zwierzchników, w tym przypadku burmistrza Grzegorza Wawryki, wiceburmistrza Jerzego Tyrkiela, sekretarza urzędu Stanisława Sułka. Natomiast na to, jak pracują Radni, także w komisjach, mieli wpływ Krzysztof Ojczyk i Tadeusz Pasierb – obaj byli przewodniczącymi RM w mijającej kadencji. Niestety, wszystkie te osoby nie stanęły na wysokości zadania. Czy moją opinię podzielają również mieszkańcy miasta i gminy, okaże się 16 listopada br.

 

Całkowicie się z Panem zgadzam.

 

Dziękuję Panie Waldku i przypominam, że obiecał mi Pan, że porozmawiamy o kolejnej Pana skardze na postępowanie urzędników i radnych, tym razem do Wojewody Małopolskiego. Z tego co wiem, dostał już Pan pozytywną decyzję.

 

Ja też dziękuję. Oczywiście słowa dotrzymam, ale będzie musiał Pan poczekać parę dni.

 

Rozmawiał:

Zbigniew Stós

(zbieżność nazwisk z autorem portalu przypadkowa)

niedziela listopada 9 2014 10:39



Copyright © 2004-2024 Zbigniew Stos Wszelkie prawa zastrzezone.
Uwagi, opinie i komentarze prosze przesylac na adres portal.brzesko.ws@gmail.com