Regulamin prowadzenia bloga w systemie BrzeskoBlog na stronie www.brzesko.ws

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Compass Consulting, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego www.brzesko.ws ("Portal"), polegającej na publikacji i utrzymywaniu na stronach Portalu dzienników internetowych użytkowników, zwanych dalej "blogami".

 

2. W ramach świadczenia usługi elektronicznej Compass Consulting udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blogów na warunkach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

3. Usługa publikacji i utrzymywania blogów jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Portalu.

 

4. Użytkownik Portalu publikuje na stronach swojego bloga komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Compass Consulting nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

 

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

 

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych, naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich.

 

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów jakichkolwiek przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym ofert sprzedaży towarów i świadczenia usług.

 

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach ich blogów linków do stron internetowych zawierających treści lub materiały, o których mowa odpowiednio w pkt. 5 i 6 niniejszego regulaminu oraz linków do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług użytkowników lub osób trzecich w imieniu albo na rzecz których użytkownicy działają.

 

9. Compass Consulting zastrzega sobie prawo do usuwania blogów, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów pkt. 5, 6, 7 lub 8 niniejszego regulaminu.

 

10. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Compass Consulting uznane za niepożądane, Compass Consulting może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

 

11. Compass Consulting zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego bloga użytkownika, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu (podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub konta blogowego jest nieodwołalne i nie zobowiązuje Compass Consulting do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych lub blokowanych blogów).

 

12. Poprzez umieszczenie blogów na stronach Portalu użytkownicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie fragmentów blogów na stronach Portalu oraz innych mediach wydawanych przez Compass Consulting.

 

13. Użytkownik udziela Compass Consulting zgodę na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach użytkowników.

 

14. Wszelkie działania wymienione w punkcie 13. będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

 

15. Compass Consulting dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Compass Consulting dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Portalu i ich dostępności przez całą dobę. Compass Consulting nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania blogów on-line ze względów technicznych.

 

16. Postanowienia niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zamieszczania przez użytkowników Portalu komentarzy odnoszących się do blogów publikowanych na jego stronach.

 

17. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z bloga w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.

 

18. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem BrzeskoBlog prosimy kierować na adres: blog@brzesko.ws Compass Consulting udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania w terminie 7 dni od ich przesłanie drogą e-mail do brzesko.ws

 

19. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników BrzeskoBloga niniejszego regulaminu proszę kierować na ten sam adres.

 

20. Compass Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

21. Regulamin niniejszy obowiązuje od 15 maja 2005 roku.