KAPLICZKI I KRZYŻE W USZWI

 

Opracowanie:
Anna Klecka
Karolina Klecka

Zdjęcia:
Dawid Bagiński
Mateusz Wąs

Praca została wykonana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Uszwi pod kierunkiem mgr Doroty Muchy.

Uszew to bardzo piękna, malownicza i pełna uroku miejscowość. Znajduje się tu kilkanaście godnych podziwu obiektów sakralnych, między innymi przydrożne kapliczki i krzyże. W naszej miejscowości jest kilka rodzajów kapliczek, np. metalowa, przeszklona, gipsowa, betonowa, drewniana oraz słupkowa. Wszystkie obiekty zostały opisane na podstawie wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami wsi.  (..)


Figurka N.P.M. Niepokalanie Poczętej

 

Figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej ufundowana przez Jana Rojka w 1933 r. Stoi na posesji pana Stanisława Zdunka naprzeciwko Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Metalowa, przeszklona. Znajduje się w niej gipsowa figurka na uskokowym, czworobocznym, kamiennym postumencie.

Na figurce usytuowany jest napis: "Cześć Marji". Figurka odnawiana jest co roku. Stoi w centrum miejscowości w Rynku.

 
Na figurce usytuowany jest napis:

Betonowa figurka z metalowym wizerunkiem Chrystusa

 

Betonowa figurka z metalowym Figurkę wieńczy betonowy krzyż z metalowym wizerunkiem ChrystusaGipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej

Figurkę wieńczy betonowy krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Na dwukondygnacjowym, uskokowym postumencie znajduje się zaszklona wnęka z gipsową figurką N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej. Ufundowana w 1991 przez Stanisława Gnylę. Stoi na posesji państwa Jagielskich w Rynku. Odnawiana jest co roku.

Figurka Św. Józefa

 

Figurka Św. JózefaFragment Figurki Św. Józefa

Figurka Św. Józefa ufundowana w 1982 roku. Stoi przed domem Sióstr Józefitek w Uszwi. Została wykonana w Piekarach Śląskich. Odnawiana co drugi rok.

Figury przy kościele św. Floriana w Uszwi

 

Figurka Św. Floriana patrona parafii Uszew. Ufundowana w 1986 roku przez panią Józefę Warkocz. Odnawiana co 2 - 3 lata.

Przy bramie wejściowej do kościoła stoją dwie figury świętych: Piotra i Pawła.


Figura Chrystusa przy Bramie Cmentarza parafialnego w Uszwi.

 

 

"Panie przyjmij nas,
Ojcze przygotuj nas,
Jezu przyjm dusze zmarłych
spoczywających na tym cmentarzu"

Figurka odnawiana jest co 2 - 3 lata.

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy Bramie Cmentarza parafialnego w Uszwi.

 

Matka Boska z Dzieciątkiem na betonowym postumenciePłaskorzeźba przedstawiająca Pana Jezusa niosącego Krzyż 

KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE"KIEDY RANNE WSTAJĄ ZORZE
MATKO PROSIM CIĘ W POKORZE
ZA TWĄ DOBROĆ ŁASKI ZDROJE
HOŁD SKŁADAJĄ DZIECI TWOJE
FUNDATORZY
ZOFIA SZCZEPAN GAJDA"

Figurka odnawiana jest co 2-3 lata.


Figurka Jana Chrzciciela

 

Figurka ufundowana została przez państwa Sumarów. Odnawiana co 2 - 3 lata. Stoi na Kątach.

Figurka Jana Chrzciciela


Ukrzyżowanie Chrystusa

 

Figurka ta stoi przy głównej drodze. Pochodzi z 1899 roku. Ufundowana została przez Tomasza i Wiktorię Wnęków. Kamienna, z elementami gipsowymi. Pełnoplastyczna grupa Ukrzyżowania z Chrystusem, Matką Boską Bolesną, i św. Janem Ew., na czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z płaskorzeźbami w niszach: Serca Jezusa, św. Tomasza, Wiktorii. Osłonięta jest blaszanym zadaszeniem. Otoczona żelaznym ogrodzeniem.

Ukrzyżowanie Chrystusa


Chrystus i Matka Boża

 

Figurka ta stoi przy bocznej drodze. Pochodzi z 1956 roku. Jest betonowa, z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Stoi na uskokowym, czworobocznym, ogzymsowanym postumencie z wnęką, w której znajduje się gipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej

Chrystus i Matka BożaGipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie Poczętejgipsowa figurka N.P. Maryi Niepokalanie PoczętejBłogosław nam Jezu O Maryjo módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy


Figura Najświętszej Panny Maryi

 

Figura stoi przy bocznej drodze. Pochodzi z 1957 roku. Przedstawia gipsowy posąg N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej ustawiony na betonowym postumencie. Osłonięta jest ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. Na figurce umieszczono napis: "O Maryjo niepokalanie poczęta módl się za nami". Ufundowali Stanisław i Zofia Kulasowie. Stoi na Tamtej Stronie.

Figura N.P.M. Ufundowali Stanisław i Zofia Kulasowie


Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem

 

Kapliczka drewniana w kształcie słupa. Stoi naprzeciw posesji państwa Kowalczyków. Powstała w XVIII w, niewiadomej fundacji. Jest w kształcie rzeźbionego słupa z drążoną wnęką. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem i Jezus na globie ziemskim oplecionym przez węża.

Niedawno została odnowiona. Ciekawostką jest fakt, że kapliczka ta dotarła do Uszwi w czasie powodzi niesiona wodami Uszwicy. Stoi w miejscu, w którym się zatrzymała w Rynku.

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem


Drewniany krzyż misyjny

 

Krzyż postawiono na pamiątkę Misji Świętych /napis taki widnieje na górze, zaś na dole krzyża widnieją daty: 24.X.1996. 18.XII.1996/. Krzyż stoi na betonowym postumencie. Usytuowany jest na dziedzińcu kościoła p.w. św. Floriana w Uszwi.

Drewniany krzyż misyjny


Drewniany krzyż na działce Anieli i Zygmunta Wąsów.

 

Gipsowa figurka Chrystusa jest zadaszona. Krzyż ufundowany został w 1995 roku. Stoi na Kątach.

Krzyż drewniany Krzyż drewniany (zbliżenie)


Drewniany krzyż drewniany na rozstaju dróg w Grabalinach.

 

Nad metalową figurą Chrystusa znajduje się metalowe ozdobne zadaszenie. Na krzyżu nie widnieją żadne napisy, a okoliczni mieszkańcy nie znają czasu ani okoliczności ufundowania.

Krzyż drewniany na rozstaju dróg w Grabalinach


Drewniany krzyż na polu rodziny Rojków.

 

W czasie I wojny światowej zginął tam żołnierz. Rodzina Rojków, dziadkowie Heleny Cichostępskiej postawili tam krzyż. Stary drewniany, pierwszy krzyż został zastąpiony nowym w 1960 r., który stoi do dziś. W zeszłym roku krzyż i wizerunek Pana Jezusa został odmalowany przez rodzinę Cichostępskich, na których polu obecnie stoi.

Krzyż na polu rodziny Rojków (zbliżenie)


 

Betonowy krzyż na posesji T. Barana na Kątach.

 

Krzyż betonowy ufundowany został przez Jana Rojka oraz Jana i Marię Kuralów w 1947 r.  Wystawiony został w miejsce drewnianego krzyża. Kamienny, z metalowym wizerunkiem Chrystusa, na czworobocznym, uskokowym postumencie z płaskorzeźbami: Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Nepomucena i św. Anny.

Krzyż kamienny, z metalowym wizerunkiem Chrystusa

Oryginalne opracowanie zobaczyć można na stronie www.gimnazjum.uszew.pl.