Biznesy w Brzesku i Okolicy w 1891 roku

(tłumaczenie zawodów wykonane zostało przeze mnie - może być niedokładne - przypis Z.S.)

Nazwisko (wg bazy danych) Imię Miejscowość Occupation Zawód Poprawki wg Internautów
APFELBAUM Fischel Brzesko Schneider Krawiec  
APFELBAUM Jacob Brzesko Kleiderhaendler Handel suknem  
BACZENSKI Ladislaus Brzesko Schuhmacher Szewc BACZEŃSKI Władysław
BALTAZINSKI Casimir Jasień Spiritus-fabriken Gorzelnia BALTAZIŃSKI Kazimierz
BERNACKI Jan Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy  
BERNACKI Kasimir Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy  
BEROWIEC Martha Rudy Rysie Muehle Młyn BOROWIEC
BLANGFULD Moses Brzesko Viehhaendler Handel bydłem  
BRADISDORFER Marcus Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
BRANDSTATTER Nisen Brzesko Getreide- Und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi BRANDSTETTER
BRANDSTATTER Pincas Brzesko Getreide- Und Produktenhandler Handel zbożem i produktami zbożowymi BRANDSTETTER
BRAUN Leiser Brzesko Topfer Zdun  
BRAUN Isaak Brzesko Topfer Zdun  
BRENEZ Mendel Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
BRODER Marcus Brzesko Gemischtwaerenhaendler Artykuły spożywcze  
BRUH Moses Brzesko Gastwirthe und Gasthofe Zajazd i Gospoda  
BUCHSBAUM Chil Brzesko Lederhaendler Handel skórami  
BUCHSPAN Aaron Brzesko Schuhmacher Szewc  
CELNIK Isaak Moses Brzesko Gemischtwaerenhaendler Artykuły rózne  
CHODOROSKI Johann Brzesko Schmied Kowal  
CZARMARSKI Josef Brzesko Lederhaendler Handel skórami  
DROBNER Scheindl Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
DUDEK Stanislaus Brzesko Binder Powrózła, wiązadła  
DUDEK Stanislaus Brzesko Tischler Stolarz  
EINHORN Marc Brzesko Getreide- Und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi  
FAUST Josef Brzesko Gemischtwaerenhaendler Artykuły rózne  
FEILGUT Benj Brzesko Gemischtwaerenhaendler Artykuły rózne  
FELDBRAND Baruch Brzesko Kurschner Kuśnierz  
FELMANN Majer Brzesko Eierhaendler und Eier Export Handel i eksport jajek FELDMANN
FISCHELBERG Kiwa Brzesko Getreide- Und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi FISCHELBERGER
FLAK Andreas Brzesko Schlosser Ślusarz  
FLAK Franz Brzesko Schmied Kowal  
FLANZER Marcus Brzesko Lederhaendler Handel skórami  
FLEISCHER Fischel Brzesko Drechsler Tokarz  
GARCZOUSKI Anton Brzesko Schuhmacher Szewc GARCZYŃSKI Antoni
GDOWSKI Karl Brzesko Tischler Stolarz  
GDOWSKI Andreas Brzesko Tischler Stolarz  
GDOWSKI Thomas Brzesko Tischler Stolarz  
GESINSKI Roman Brzesko Schlosser Ślusarz GASŃISKI Roman
GLUCKSMANN Jacob Brzesko Backer Piekarz  
GOLDBERG Juda Sufczyn Branntweinbrennereien Destylatornia, Winiarnia  
GOLDBERG Juda Sufczyn Spiritus-fabriken Gorzelnia  
GOTZ Johann Okocim Muehlen Młyn GÖTZ
GOTZ Johann Edler Von Okocim Bierbrauereien Browar GÖTZ
GROSS Hinda Brzesko Weinhaendler Handel winem  
GROSS Hinde Brzesko Kaffeehauser Prażarnia kawy (?)  
GRUN Marcus Brzesko Uhrmacher Zegarmistrz GRUEN
GRUN Samuel Brzesko Vergolder Pozlacanie GRUEN
GRUNN Samuel Brzesko Glockengiesser Odlewnia dzwonów GRUENN
GURGUL Andreas Porąbka  Uszewska Steinbruche Kamieniarz  
GURKUL Josef Porąbka  Uszewska Obsthaendler Handel owocami GURGUL
GURKUL Peter Porąbka  Uszewska Obsthaendler Handel owocami GURGUL
GUTFREUND H Brzesko Spediteure Spedytor  
GUTFRIEND Hillel Brzesko Getreide- Und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi  
HANIBAL Elias Tochter Brzesko Wirkwaeren- und Strumpfwirker Dzianina i wyroby bieliźniane  
HOLENDER M Brzesko Eisen Und Metailwaerenhaendler Handel artykułami żelaznymi i metalowymi  
HOMOLACZ Wilh. Gnojnik Branntweinbrennereien Destylarnia  
HOMOLACZ Stan. Gnojnik Gutsbesitzer Obszarnik (farmer)  
HOMOLACZ Eduard Sohn Gnojnik Muehlen Młyn  
HOMOLACZ Ed. Gnojnik Sagen Tartak  
HOMOLACZ Stan. Gnojnik Spiritus-fabriken Gorzelnia  
HOSZANDER David Brzesko Schneider Krawiec  
ICHNOWSKI Johann Brzesko Schnieder Krawiec ICHNIOWSKI
JANICKI Joh. Maszkienice Gemischtwaeren Handel artykułami spożywczymi  
JANOSZEK Marie Brzesko Apotheker Aptekarz  
KLAUSNER Aron Brzesko Galanterie und Nurenberger Galanteria i zabawki  
KLAUZER A;ter Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi KLAUSNER
KLAUZNER Isaac Brzesko Kleiderhaendler Handel suknem KLAUSNER
KLUGER Wolf Brzesko Weinhaendler Handel winem  
KOMOROWSKI Theophile Grafin Niedźwiedza Gutsbesitzer Obszarnik (farmer)  
KORCZENSKI Anton Brzesko Schuhmacher Szewc
KORNHAISER Salomon Brzesko Getreide- und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi KORNHEISER
KUBALA Michael Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy  
KUBASIEWICZ Franz Brzesko Backer Piekarz  
KURISTA Ant. Brzesko Notare Notariusz KURIATA
LAMENSDORF Haskel Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi  
LANDAU Eisig Brzesko Weinhaendler Handel winem  
LANDAU Mos Brzesko Eisen Und Metallwaerenhaendler Handel artykułami żelaznymi i metalowymi  
LANDAU Eisig Brzesko Kaffeehauser Prażarnia kawy (?)  
LANDAU Berl Brzesko Manufacturwaerenhaendler Tekstylia  
LANGER Eisig Aba. Brzesko Baumateriallienhaendler Handel materiałami budowlanymi  
LAUB Wolf Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
LIPSCHITZ Leib Brzesko Lederhaendler Handel skórami  
LIPSCHITZ J Brzesko Schuhmacher Szewc  
LISINSKI Ladislaus Brzesko Baumeister Mistrz budowlany LISIŃSKI
LISINSKI Ladislaus Brzesko Bildhauer Rzeźbiarz LISIŃSKI
LOBEL Ephraim Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi LOEBEL
LOFELHOLZ Moses Brzesko Baumateriallienhaendler Handel materiałami budowlanymi LOEFFELHOLZ
LOFFELHOLZ Hersch Brzesko Essig-fabriken Wytwórnia octu LOEFFELHOLZ
LOFFELHOLZ Rylka Brzesko Holzhaendler Handel drewnem LOEFFELHOLZ
LOFFELHOLZ Michael Brzesko Getreide- und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi LOEFFELHOLZ
LOFFELHOLZ Moses Brzesko Viehhaendler Handel bydłem LOEFFELHOLZ
LOGUTKO Vincenz Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy LEGUTKO
LOS Blasius Porąbka Uszewska Holzhaendler Handel drewnem  
LUFFELHOLZ Josef Brzesko Muehlen Młyn  
MACZNIK Salomon Brzesko Eierhaendler und Eier Export Handel i eksport jajek MYCZNIK
MARZEC Franz Brzesko Gelbgiesser Gisernia (odlewnia brądzu)  
MIGDA Josef Porąbka Uszewska Viehhaendler Handel bydłem  
MLECZKO Jacob Porąbka  Uszewska Obsthaendler Handel owocami  
MLECZKO Franz Porąbka  Uszewska Steinbruche Kamieniarz  
MORAK Mich Brzesko Agentur u. Commissions-geschaefte Agent biznesowy  
MUNDELGRUN Leib Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi MINGELGRUEN
MUNDELGRUN Moses Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi MINGELGRUEN
MUNDELGRUN Owadie Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi MINGELGRUEN
MUNZ Josef Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi MUENZ
OSTERWEIL Jonas Brzesko Gastwirthe und Gasthofe Gospoda  
PABIJAN Franz Porąbka  Uszewska Gemischtwaeren Handel artykułami spożywczymi  
PALEJ Kasimir Brzesko Schuhmacher Szewc  
PANZER Lipe Brzesko Anstreicher, Lackirer u. Zimmermaler Malowanie pomieszczeń, lakierowanie i glazura  
PANZER Wolf Brzesko Anstreicher, Lackirer u. Zimmermaler Malowanie pomieszczeń, lakierowanie i glazura  
PARVI Dr. Ludwig Brzesko Advocaten Adwokat  
PERLBERG Hersch Brzesko Eisen Und Metallwaerenhaendler Handel artykułami żelaznymi i metalowymi  
PERLBERG Rubin Brzesko Lederhaendler Handel skórami  
PERLMANN Moses Brzesko Getreide- und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi  
PFLANZER Wolf Brzesko Getreide- und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi  
RACIEDA Josef Porąbka  Uszewska Viehhaendler Handel bydłem RADZIĘDA
RASCHKE Adalbert Porąbka Uszewska Ziegeleien Murarka  
REINHOLD Salomon Brzesko Galanterie und Nurenberger Galanteria i zabawki  
ROSENBAUM Emanuel Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
ROSENBAUM Baruch Brzesko Schuhmacher Szewc  
ROSENBAUM Hersch Brzesko Holzhaendler Handel drewnem  
ROSENBAUM Hersch Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
ROSENZWEIG Aba. Brzesko Fleischer, Fleischhaendler Rzeźnik, Handel mięsem i wyrobami wędliniarskimi  
SCHIFF Noach. Brzesko Eisen Und Metailwaerenhaendler Handel artykułami żelaznymi i metalowymi  
SCHINDLER Berek Brzesko Backer Piekarz  
SCHWARZKACHEL Josef Brzesko Drechsler Tokarz  
SELEROWICZ Abr Brzesko Hadern- U. Knocheshaendler Handel szmatami i kośćmi (zwierzęcymi)  
SIEMIENSKI Graf Brzesko Gutsbesitzer Obszarnik (farmer) SIEMIEŃSKI
SKOCZENSKI Johann Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy SKOCZEŃSKI
SOJA Michael Brzesko Tischler Stolarz  
STIMLER Hersch Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi STIMMLER
STIMLER Wolf Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi STIMMLER
STOCHLER Salek Brzesko Backer Piekarz  
SUKIENNIK Franz Brzesko Tischler Stolarz  
SULEK Jac. Brzesko Buchbinder Introligator SUŁEK
TANNENBAUM Osias Brzesko Eierhaendler und Eier Export Handel i eksport jajek  
TEMPLER Marcus Brzesko Buch, Kunst und Musikalienhaendler Handel książkami, sztuką i artykułami muzycznymi  
VERDERBER Jacob Moses Brzesko Gemischtwaerenhaendler Handel artykułami spożywczymi  
VOGELHUT Marcus Leib Brzesko Muehlen Młyn  
WADOSKI Ludwig Brzesko Gastwirthe und Gasthofe Gospoda  
WANIEK Friedrich Brzesko Backer Piekarz  
WASSEREICH Nuta Brzesko Kurschner Kuśnierz  
WEGRZYN Michael Brzesko Seiler Tapicer, sznury i powrozy WĘGRZYN
WEISBARTH Alter Brzesko Buchbinder Introligator  
WEISBARTH Freidel Brzesko Getreide- Und Produktenhaendler Handel zbożem i produktami zbożowymi  
WESTREICH Israel Brzesko Weinhaendler Handel winem  
WESTREICH Josef Brzesko Topfer Zdun  
WROBEL Andreas Brzesko Schneider Krawiec WRÓBEL
WROBEL Franz Brzesko Schuhmacher Szewc WRÓBEL
ZAHLFRIED Jacob Brzesko Wachszieher und Lebzelter Kupiec i wypiek pierników  
ZAWARTKA Paul Brzesko Binder Powrózła, wiązadła  
ZGRAJA Johann Brzesko Schneider Krawiec  

 Poniższe biznesy muszą być zweryfikowane. Niektóre z nich mogą być związane ze Słotwiną k/Żywca lub Słotwiną k/Pilzna

 
BETKOWSKI Victor & Anna Slotwina Gastwirthe Und Gasthofe Zajazd/Gospoda BĘTKOWSKI
Słotwina k/Brzeska
BIKOWSKI W. Slotwina Binder Powrózła, wiązadła  
BORGENICHT J. Slotwina Binder Powrózła, wiązadła Słotwina k/Brzeska
HABRYLO S. Slotwina Binder Powrózła, wiązadła Słotwina k/Brzeska
HABRYLO W. Slotwina Binder Powrózła, wiązadła Słotwina k/Brzeska
HELLER Saul Slotwina Gerber Garbarz Słotwina k/Brzeska
PIWNICKI Arthur Graf Slotwina Branntweinbrennereien Destylacja wina Słotwina k/Brzeska
RIEL Erasmus Slotwina Zimmermeister Cieśla (Mistrz) Słotwina k/Brzeska
SKIERIENSKI D. Slotwina Binder Powrózła, wiązadła  
SUMIENSKI Arthur Slotwina Gutsbesitzer Obszarnik ziemski (farmer)

SUMIŃSKI
Słotwina k/Brzeska

ZELESKI H. Slotwina Schmeide Kowal ZALESKI
Słotwina k/Brzeska

Dziękuję autorom strony  http://www.jewishgen.org/databases/galicia1891.htm za wyrażenie zgody na wykorzystanie bazy danych "The 1891 Galician Business Directory"  i zamieszczenie jej fragmentów na tym Portalu.

Informacje tu zawarte są chronione prawem autorskim  Copyright ©1996, 2000 JewishGen, Inc.