Biznesy w OKOLICY Brzeska w 1929 roku - cz. II
wg. "Księga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdańskiem dla Handlu, Przemysłu Rzemiosł i Rolnictwa) 
     
Nazwisko Imię Miejscowość Zawód/działalność
Borzęcin
Bogusz J. Borzęcin Wyroby betonowe
Czuj M. Borzęcin Towary różne
Goldstein P. Borzęcin Towary różne
Karaś S. Borzęcin Towary różne
Kędzior J. Borzęcin Towary różne
Kobyłecka R. Borzęcin Akuszerka
Kordek S. Borzęcin Wyroby betonowe
Kowalowa M. Borzęcin Akuszerka
Koza J. Borzęcin Wyszynk trunków
Kupczyński Tadeusz Borzęcin Właściciel ziemski
Oświęcimski T. Borzęcin Wyszynk trunków
Piątek I. Borzęcin Towary różne
Prokop R. Borzęcin Towary różne
Schmalholz G. Borzęcin Wyroby betonowe
Schmalholz G. Borzęcin Towary różne
Sokal J. Borzęcin Młyn
Solak J. Borzęcin Wyroby betonowe
Spóka Oszczędn.-pożyczkowa   Borzęcin  
Spółka Gorzelniczo-Rolnicza s-ka z o.o.   Borzęcin Ziemnaiki
Szczupał J. Borzęcin Stolarz
Czchów
Bochner A. Czchów Bławaty
Bochner S. Czchów Towary różne
Bochner Sal. Czchów Skóry
Buchbaum Z. Czchów Bławaty
Horzymek S. Czchów Stolarz
Kasa Stefczyka   Czchów Kasa pożyczk.-oszczednościowa
Kółko Rolnicze   Czchów Towary różne
Kupiec J. Czchów Cieśla
Kusiak M. Czchów Rzeźnik
Latosiński A. Czchów Stolarz
Macioś M. Czchów Kowal
Marmul S. Czchów Cieśla
Maur S. Czchów Apteka
Meinbruck P. Czchów Krawiec
Michoń F. Czchów Rzeźnik
Mihulec J. Czchów Towary różne
Mościcki L. Czchów Towary różne
Motak J. Czchów Stolarz
Nowiński M. Czchów Krawiec
Pachociński   Czchów Powroźnik
Platzkier L.M. Czchów Rzeźnik
Romański Z. Czchów Wyroby tytoniowe
Rychtor Fr. Czchów Akuszerka
Sady P. Czchów Murarz
Sady M. Czchów Szewc
Schreiber S. Czchów Handel bydłem
Silberspietz L. Czchów Handel bydłem
Silberstein dr. Józef Czchów Dentysta
Skorupski T. Czchów Rzeźnik
Śliwiński M. Czchów Cieśla
Szarfing L.M. Czchów Piekarz
Tekiela J. Czchów Szewc
Tontor F. Czchów Murarz
Weinstock A. Czchów Towary różne
Weinsztok P. Czchów Piekarz
Weinsztok M. Czchów Rzeźnik
Wiejowski Stan. Czchów Skóry
Winiarska Teresa Czchów Akuszerka
Wirtheimer T. Czchów Bławaty
Wizelberg Ch. Czchów Towary różne
Ziłokowski I. Czchów Kominiarz
Żywokowski M. Czchów Szewc
Jurków
Dycjan M. Jurków Tapicerka
Jabłoński J. Jurków Kołodziej
Jabłoński J. Jurków Wyroby tytoniowe
Jakosz M Jurków Bednarz
Jaworski   Jurków Blacharz
Kądziela Fr Jurków Koszykarz (wyroby wiklinowe ?)
Kalicki J. Jurków Szewc
Kasa Stefczyka   Jurków Kasa pozyczk.-oszczednościowa
Klingenfrau M. Jurków Wyszynk trunków
Krzyżak W. Jurków Krawiec
Krzyżak J. Jurków Szewc
Łopatka W. Jurków Ślusarstwo
Michoń F. Jurków Rzeźnik
Musiał P. Jurków Kowal
Nieć Józef Jurków Bławaty
Nieć A. i S-ka Jurków Młym (wod.)
Nieć J. Jurków Towary różne
Nieć L. Jurków Stolarz
Oziecki M. Jurków Nabiał
Rzepka W. Jurków Ciegielnia
Rzepka A. Jurków Murarz
Sacha J. Jurków Fryzjer
Satora J. Jurków Wyroby tytoniowe
Smagowicz J. Jurków Cieśla
Szoł P. Jurków Szczotkarz
Wałęga Albrecht Jurków Tartak
Wienar J. Jurków Wyszynk trunków
Wincelberg B. Jurków Towary różne
Wojtal M. Jurków Szewc
Poręba Spytkowska
bar. Götz Okocimski Jan Poręba Spytkowska Właściciel ziemski
Bieda E. Poręba Spytkowska Wyroby tytoniowe
Gdowski W. Poręba Spytkowska Kołodziej
Kasperczyk J. Poręba Spytkowska Kowal
Łopatka A. Poręba Spytkowska Wyroby tytoniowe
Szczurowa
Bergmann A. Szczurowa Handel bydłem
Bergmann Sz. Szczurowa Towary różne
Dopak M. Szczurowa Kołodziej
Dzień J. Szczurowa Wyroby tytoniowe
Fasula dr. Józef Szczurowa Lekarz
Gaca J. Szczurowa Zegarmistrz
Giza Stan Szczurowa Młyn
Grottger A. Szczurowa Apteka
Gutfreund  J Szczurowa  Wyszynk trunków
Heller K. Szczurowa Wyroby tytoniowe
Heuberger Efr. Szczurowa Bławaty
Itzkowitz H. Szczurowa Towary różne
Juszczyk S. Szczurowa Towary różne
Kamionka K. Szczurowa Piekarz
Kasa Stefańczyka   Szczurowa Kasa pożyczkowo-oszczędnosciowa
Kępiński Aleksander Szczurowa Właściciel ziemski
Kółko Rolnicze   Szczurowa Towary różne
Koperny K. Szczurowa Kowal
Koprowa Anna Szczurowa Akuszerka
Nicpoń P. Szczurowa Murarz
Piotrowski Jan Szczurowa Wyszynk trunków
Rębacz J. Szczurowa Cieśla
Reis Chiel. Szczurowa Krawiec
Reiss Chaim Szczurowa Bławaty
Schein Mar. Szczurowa Wyszynk trunków
S-ka Mleczarska z. o. o.   Szczurowa Zakłady mleczarskie
Turkowski T. Szczurowa Rzeźnik
Werner U. Szczurowa Wyroby tytoniowe
Woźnica S. Szczurowa Towary różne
Zdunek J. Szczurowa Szewc
     
     
Dziękuję autorom strony  http://www.jewishgen.org za wyrażenie zgody na wykorzystanie bazy danych "The 1921 Polish Business Directory Project Database"  i zamieszczenie jej fragmentów na tym Portalu.
     
Informacje tu zawarte są chronione prawem autorskim  Copyright ©1996, 2000 JewishGen, Inc.