Czy im także posadzą drzewko?

„Katyń… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego mająca na celu zachować pamięć: - o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójco zamordowane strzałem w tył głowy; - o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Akcja polega na posadzeniu  w parkach, na skwerach itp. 21473 tysięcy DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010.  Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Do akcji tej przystąpiła Gmina Borzęcin i Gmina Dębno, w których posadzono już po 2 drzewka. Co z pozostałymi Gminami? Czy zamierzają przyłączyć się do akcji? Z tym pytaniem zwróciłem się do władz gminnych Brzeska, Iwkowej, Czchowa i Szczurowej. Poprosiłem także wójtów Dębna i Borzęcina o odpowiedź na pytanie czy zamierzają posadzić więcej drzewek upamiętniających pozostałych obywateli gminy, znajdujących zie na liście Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pochodzący z powiatu brzeskiego

 

"Polscy oficerowie i policjanci zamordowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie

 oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej"

(Źródło: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

BORZĘCIN

 • Kpt. Wiktor Tadeusz BADOWSKI s. Stanisława i Katarzyny z Czujów, ur. 20 II 1902 w Borzęcinie k. Brzeska. Uczestnik wojny 1920 w 6 paci 9 dak. Następnie służył w 20 pal jako oficer baterii, łączności, intendentury i administracji. Ostatnio był dowódcą dyonu art. lekkiej KOP w Czortkowie. Odznaczony medalami 1918–1921 i 10-lecia. Miał żonę Helenę i syna Jacka. zm. 1940, Katyń. (CAW, AP 2584, 11677, 11757, 2635, 10989; MiD WIH, L.W. 029/1 z IV 1940; Muz. Kat.; RO 1928 i 1932; AM 255).  (drzewko posadzono w 20.08.2009 roku)

 • St. post. Piotr JUSZCZYK, ur.1897-06-20, Borzęcin, PP, zm. 1940, Miednoje.

 • St. post. Władysław GUZY, ur.1900, Borzęcin, PP, zm. 1940, Miednoje.

 • Przod. Józef PIĘKOSZ, ur.1901, miejsce urodzenia: Borzęcin, PP, zm. 1940, Miednoje. (drzewko posadzono w 16.04.2008 roku)

BRZESKO

 • Por. piech. Antoni ANIOŁ s. Antoniego i Heleny z Foglów,ur.16VIII 1907 w Brzesku. Pełnił służbę w 68pp, następnie w baonie KOP „Berezwecz”. Od marca1939 dca IV plut. w komp. ckm I baonu 2pp KOP., zm. 1940, Charków. więcej >>

 • Kpt. Michał NODZEŃSKI s. Stefana i Bronisławy z Wańków, ur.29 IX 1896 w Brzesku, woj. krakowskie. Żołnierz Legionów. W WP od 1918, w 13 pp. Uczestnik wojny 1920. Służył w 20 pp, następnie w 9 pp Leg. Kpt. mianowany 1 VII 1925. W 1931 przeniesiony do PKU Zamość, od 1938 zca kmdta tego PKU. Odznaczony KN, ZKZ. Żonaty. zm. 1940, Katyń (CAW, AP 2644, 3064, 3725, 3940, 4049; MiD WIH, L.W. 032/1 z 14 IV 1940)

 • Por. rez. Jan RYBICKI s. Stanisława i Teofili ze Studziennych, ur.8 IV 1896 w Brzesku. Absolwent Szkoły Handlowej w Krakowie (1912). Słuchacz kursu w SPRPiech. w Biedrusku. Ppor. od 1 IX 1931, por. od 19 III 1939, przydzielony do 11 pp. Odznaczony KW, MN. Pracownik Państwowej Szkoły Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej. Żonaty z Zofią Skwarczyńską, miał córki Irenę i Jadwigę. zm. 1940, Katyń. (CAW, AP 7120, 9788, Odrz, 28 III 1933, KW 103-1631; MiD WIH, L.W. 036/3 z 16 IV 1940; AM 3340.) 

 • Kpt. adm. Tadeusz WAGNER s. Leopolda i Honoraty z Jaworów, ur. 16 IV 1900 w Brzesku.  W WP od 1918 jako ochotnik 11 pp. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie ukończył OSInt. i dalszą służbę pełnił m.in. w Okr. Zakładzie Gosp. nr 10, Rej. Zakładzie Gosp. Skierniewice, Szefostwie Int. DOK IV i 28 pp. W1939 w Szefostwie Int. DOK IV. Por. ze starsz. 1 XII 1920, awansowany do stopnia kpt. w 1936. Odznaczony KZ i MN. zm. 1940, Charków. (L.S.436;CAW,Ap1407;RO1924;RO1932;T.Kryska-Karski, Materiay do historii Wojska Polskiego).

CZCHÓW

 • Józef KRĘŻELEK, ur.1901, Czchów pow. brzeski, służba pomocnicza PP, zm. 1940, Miednoje.

 • Bronisław Stefan GROŃ, ur.1907-06-13, Czchów, PP, zm. 1940, Miednoje.

DĘBNO

 • Ppor. rez. Józef KUBALA s. Jana i Marianny z Płanetów, ur. 21 IX 1896 w Dębnie, pow. brzeski. Absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w armii austr. i SPRPiech. w Grudziądzu (1931). Ppor. od 1 IX 1931, przydzielony do 33 pp. W 1921 był nauczycielem, później kierownikiem szkoły powszechnej w Wasilkowie, woj. białostockie. Odznaczony SKZ, Medalem 10-lecia. Żonaty z Sabiną z Dyszkiewiczów, miał troje dzieci: Stanisława, Czesławę i Jerzego. zm. 1940, Katyń. (CAW, AP 12728; MiD WIH, L.W. 025/3 z 9 IV 1940; M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej; AM 1408)

 • St. post. Antoni GWÓŁD, ur.1890-12-30, Dębno, PP, zm. 1940, Miednoje (sprawdzić czy chodzi o pow. brzeski)

 • Ppor. piech. rez. Michał Aleksander PILCH s.Józefa i Izabelli z Brodzkich, ur. 25 IX 1908 w Dębnie, pow. brzeski. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie (1927) i BPR Piech.nr 7 (1930). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1933. Przydzielony do 2 p.s. podh., następnie do 80pp, w których odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. Student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracował jako urzędnik w PKO, bdd. (L.S. 4016; CAW, Ap665.)

GÓRKA

 • Mjr Stanisław WÓJCIK s. Macieja i Agaty z Machełów, ur. 30 X 1893 w Górce n. Wisłą, pow. brzeski. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Tarnowie. Żołnierz 2 i 4 pp Leg. W 1920 służył w 4 pp Leg. W 1931 przeniesiony do 50 pp. Kmdt oraz kierownik referatu wf i pw w Kowlu. 19 III 1939 mianowany mjr. Odznaczony KN, KW czterokrotnie, SKZ. Żonaty z Antoniną Wereszczyńską, miał córkę Irenę., zm. 1940, Katyń (CAW, AP 2663, 10626, 13487, KN 16 III 1937; MiD WIH, L.W. 022/3 z 9 IV 1940; AM 1219)

IWKOWA

 • Ppor. piech. rez. Józef Wincenty KUKLEWICZ s. Andrzeja i Karoliny z Grzymków, ur.13 XI 1912 w Iwkowej, pow. tarnowski. Absolwent gimnazjum w Tarnowie(1932)i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 44 pp (1936). Odbył ćwiczenia rezerwy w 44 pp (1937)i 38 pp (1938). Studiował prawo. Pracownik kontraktowy Biblioteki Jagiellońskiej, bdd. zm. 1940, Charków. (L.S.1308; CAW, Ap 13775+20545+20561.)

JASIEŃ

 • Ppor. rez. Józef Władysław JAKUBOWSKI s. Jana i Katarzyny z Bielów,ur. 22 I 1901 w Jasieniu, woj. krakowskie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr filozofii, historyk. Nauczyciel gimnazjum w Chorzowie. Od 1938 dyrektor gimnazjum w Boguminie, woj. śląskie. Współpracownik „Krajoznawcy Śląskiego” i rozgłośni katowickiej Polskiego Radia. Żonaty z Małgorzatą z Nowarów, miał córkę Danutę. 1940, Katyń. (MiD WIH, L.W. 029/3 z 14 IV 1940; AM 3254), więcej »

KOPALINY

 • Józef JAKUBOWSKI, syn Piotra i Małgorzaty ze Swastków,Starszy posterunkowy Policji Państwowej, urodził się 8 stycznia 1901 roku w Kopalinach (obecnie Jasień), powiat Brzesko. W Wojsku Polskim służył od 1 marca 1920 do 10 sierpnia 1921roku. W policji od 16 maja 1924 roku. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na Posterunku w Majkowie, powiat rówieński, gdzie został aresztowany przez Rosjan. Więziony był w Ostaszkowie, zamordowany w Miednoje. Żona zmarła po latach w Brzegu na Opolszczyźnie. Dzieci się nie doczekali."
 • Marceli WYCZESANY, Ppor. rez.,  s. Michała i Marii z Adamczyków, ur. 9 I 1913 w Kopalinach (obecnie Jasień), pow. brzeski. Absolwent gimnazjum w Brzesku (1933). Urzędnik pocztowy w Słotwinie Brzezowcu. Ukończył kurs w BPRPiech. w Zambrowie i kurs pchor. rez. przy 50 pp (1934). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1937, przydzielony do 1 psp., zm. 1940, Katyń. (CAW, AP 2565; MiD WIH, L.W. 032/3 z 14 IV 1940; AM 3105.)

gm. Zakliczyn (obecnie pow. tarnowski) 

 • por. Julian Mieczysław Budzyn, syn Józefa i Marii z Juszkiewiczów, ur. 1 I 1909 w Kończyskach, powiat brzeski, woj. krakowskie. Dr wet., absolwent Gimnazjum im. Brodzińskiego w Tarnowie, Akademii Medycznej we Lwowie (1936) i SPRKaw. w Grudziądzu. Por. mianowany 11 XI 1938, przydzielony do 5 psk, następnie do Biura Pers. MSWojsk. Należał do PKU Jasło. Mieszkał w majątku Żurowa, pow. jasielski. Zginął w 1940 roku w Katyniu. Wiele ciekawych informacji na jego temat jego można przeczytać w książce Stanisława M. Jankowskiego "Czterdziestu co godzinę",
 • Kpt. adm. rez. Franciszek OLSZEWSKI s. Michała i Barbary ze Spiesznych, ur. 31 X 1890 w Lusławicach, pow.brzeski. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Ziemiaństwa w Wiedniu, agronom. W latach 1909–1910 i 1914–1915 służył w armii austriackiej, następnie w niewoli rosyjskiej. W WP od 1918 w Komendzie Placu Sandomierz. Od 1922 w rezerwie, przydzielony do 4 pp Leg. W 1939 we widencji PKU Lwów, bdd. (L.S. 2453; CAW, Ap 1868, 2937,3564; MKat., Zbiór rel. i opr.)

OKOCIM

 • Post. Michał KUPIEC, ur.1897-09-10, miejsce urodzenia: Okocim, PP, zm. 1940, Miednoje
 • St. post. Leonard SKÓRNÓG, ur.1898-12-20,Okocim, PP, zm. 1940, Miednoje

POJAWIE

 • Kpt. adm. san. Jan CIERNIAK s. Jana i Zofii z Mizerów, ur. 3 VI1 896 w Pojawiu, pow. brzeski. W WP od 1918 w Szp. Okr. w Krakowie. Mianowany ppor. w 1920. Służył jako kierownik kancelarii w szpitalach wojsk. i dca oddz. san. Ukończył CWSan. (1925)i kurs w Centralnej Szkole Gimnastyki i Sportu (1926). Pełnił służbę w Szefostwie San. DOK X, od 1935 kwatermistrz Sanatorium Wojsk. w Otwocku. Odznaczony SKZ, medalami 1918–1921 i 10-lecia, bdd., zm. 1940, Charków (L.S. 3698; MKat., 2084/A; S.Zając, Pokój Wam... )

PORĄBKA USZEWSKA

 • Kpt. piech. Bolesław Henryk JANICKI s. Jana i Emilii z Sikorskich, ur. 12 VII 1892 w Porąbce Uszewskiej, pow. brzeski. Absolwent gimnazjum w Bochni (1913) i SPPiech. (1924). Brał udział w walkach o Przemyśl i wów. Służył w 51 pp na stanowiskach dcy 7 i 8 komp., następnie kwatermistrza pułku. Od1933 w PKU w Brzeżanach, od 1938 kierownik ref. wojsk. PKU Warszawa Miasto IV. Awansowany do stopnia kpt. w 1922 ze starsz. 1 VI 1919. Odznaczony medalami 1918–1921 i 10-lecia, bdd. zm. 1940, Charków. (L.S. 3950; CAW, Ap 499; RO 1932; J.Tucholski, Mord w Katyniu.)

PORĘBKA SPYTKOWSKA

 • St. przod. PP Albin BASISTA s. Marcina i Marii z Zawadów, ur. 27 II 1890 w Porębie Spytkowskiej. W policji od 1916. służbę pełnił m.in. na Post. w Szczucinie pow. tarnowski, we wrześniu 1939 na Post. w Bolesławiu pow. dąbrowski. Odznaczony KnaŚl.WWiZ, Brązowym Krzyżem Zasługi.

PRZYBORÓW

 • Przod. Michał DZIADOWIEC, ur.1898-10-02, miejsce urodzenia: Przyborów, PP, zm. 1940, Miednoje

STERKOWIEC

St. przod. Jan Adam WÓJCIK, ur.1895-12-26,Sterkowiec, PP, zm. 1940, Miednoje.

Starszy przodownik Policji Państwowej Jan Adam WÓJCIK był synem Tomasza i Anny ze Smajdów. Urodził się 26 grudnia 1895 roku w Sterkowcu, w domu nr 36. W tym samym dniu został również ochrzczony.Żołnierz Legionów Polskich. W policji od 15 XII 1919 do 16 VII 1920 w Lublinie. Następnie w Wojsku Polskim od 17 VII 1920 do 3 IV 1923. Ponownie przyjęty do policji 4 IV 1923. Przez wiele lat służbę pełnił w Lublinie, m.in. w I Komisariacie oraz na Posterunku Kolejowym na stanowisku komendanta. We wrześniu 1939 służył w IV Komisariacie miasta Lublina. więcej »

STRZELCE

 • St. post. PP Michał SOLAK, s. Franciszka i Marii z Tobołów, ur.1886-09-22, Strzelce Wielkie, Co najmniej od 1936 służbę pełnił w woj. stanisławowskim, Aresztowany we wrześniu 1939 w Stanisławowie.zm. 1940, Miednoje. Odzn. BKZ
 • Przod. Jan MAJ, ur.1899-07-13, miejsce urodzenia: Strzelce Małe, PP, zm. 1940, Miednoje.

SZCZEPANÓW

 • Ppor. rez. Józef BUDYN, syn Józefa i Salomei z Piwowarczyków, ur. 1 VIII 1904 w Szczepanowie, woj. krakowskie. Mgr chemii. Ukończył Państwowe Gimnazjum Matematyczne w Brzesku (1924), chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1929) i kurs w BPRPiech. w Cieszynie (1930). Przydział: 51 pp.
 • Post. Stanisław PIWOWARCZYK, ur.1897, Szczepanów, PP, zm. 1940, Miednoje.

SZCZUROWA

 • Por. adm. san. rez. Stanisław MASŁOWSKI s. Mieczysława i Emilii z Tomaszewskich, ur. 9 V 1897 w Szczurowej, pow. brzeski. Podczas I wojny światowej w armii austriackiej; od 1919 w WP. Przydzielony do kadry zapasowej 4 Szp. Okr. Awansowany do stopnia por. ze starsz. 1 VI 1919. Prokurent Banku Polskiego w Katowicach, bdd. zm. 1940, Charków. (L.S. 2185; MKat., Zbiór rel. i opr.; ROR 1934. )
 • Kpt. piech. Paweł ROSA s. Franciszka i Anny z Cieślów, ur. 13 XI 1890 w Szczurowej, pow. brzeski. W latach 1914–1918 służył w armii austriackiej. W WP od 1918. Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 2 p. s. podh., w którym służył do 1932 jako dca komp. i referent mob. Następnie kierownik referatu w PKU Płock. Odznaczony KW, medalami 1918–1921 i 10-lecia, bdd. zm. 1940, Charków (L.S. 2822; MKat., 2858/A.,).
 • Post. Ludwik ZDUNEK, ur.1899-09-13, miejsce urodzenia: Szczurowa, PP, zm. 1940, Miednoje.

SUFCZYN

 • St. przod. Antoni RUSIN, ur.1891,Sufczyn, PP, zm. 1940, Miednoje (drzewko posadzono w 26.04.2009 roku)
 • Alojzego Rusina – któremu Gmina posadziła drzewko nie ma na oficjalnej liście Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (wg. rodziny zginął na "Wschodzie")

TYMOWA

Chor. Michał BARWIOŁEK s. Jakuba i Agaty z Niesiołów, ur. 15 IX 1895 w Tymowej k. Brzeska. Działacz niepodległościowy, uczestnik I wojny światowej w 3 pp Leg. i wojny 1918–1921 w 4 pp Leg. Trzykrotnie ranny. Służył w 28 pp i w 3 pp Leg. Odznaczony VM 5 kl. i KW dwukrotnie. Żonaty ze Stanisławą z Czajkowskich, miał córkę Krystynę i synów Edmunda oraz Kazimierza. zm. Katyń

źródło: CAW, VM 65-5740, KN 6 VI 1931, KZ 10–1372; MiD WIH, L.W. 054/3 z 5 V 1940.                 

   

St. post. PP Piotr Rabiasz vel Rabiarz s. Marcina i Marii z Górskich, ur. 5VI 1899 w Tymowej. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 15 XII 1918 do 7 VII 1921. W policji służbę pełnił w woj. poleskim – od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. w Łunińcu, skąd 29 III 1925 przeniesiony do Kmdy Pow. Brześć n. Bugiem. Od 6 IV 1925 – i nadal we wrześniu 1939 – na Post. w Motykałach pow. brzeski. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 038/2 (50), 4899. zm. 1940, Miednoje

 WOJNICZ

 • Por. art. rez. Antoni Bronisław OŻARSKI s. Bronisława i Wandy z Kuczyńskich, ur. 29 VII 1909 w Wojniczu, pow. brzeski. Absolwent gimnazjum w Brzesku (1928) i SPR Art. We Włodzimierzu Woł. (1929). Odbył ćwiczenia rezerwy w 22 pap (1931) i 6 pal (1933) oraz ukończył kurs w Szkole Gazowej (1937). Mianowany ppor. rez. zestarsz. 1 I 1932, przydzielony do 6pal, zm. 1940, Charków bdd. (L.S. 2475; MKat.,3 020/A; ROR 1934.

 • Kpt. piech. Stanisław Kazimierz MALCZYŃSKI s. Henryka i Marii z Sosinów, ur. 16 XI 1894 w Wojniczu, pow.brzeski. Od 1914 w armii austriackiej .Od 1916 w niewoli rosyjskiej, a od 1918 w V Dywizji Syberyjskiej–ukończył szkołę oficerską. Uczestnik wojny 1920, dostał się do niewoli bolszewickiej. Od 1921 aż do 1939 służył w 54 pp, od 1933 jako ofic. mob. pułku. Podczas kampanii wrześniowej w OZ 12 DP. Odznaczony KW, MN. (L.S. 2177; CAW, Ap 5815+14232; MKat., Zbiór rel. i opr.)

WOKOWICE

 • Ppor. piech. rez. Leopold STEMPAK, ur.1912-11-28,Wokowice, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie, pracował jako nauczyciel na Polesiu, zm. 1940, Miednoje

WYTRZYSZCZKA

 • St. post. Władysław IWAŃSKI, ur.1891-12-18, miejsce urodzenia: Wytrzyszczka, służył w miejscowości Słupia koło Włoszczowy, PP, zm. 1940, Miednoje

ZABORÓW

 • Por. piech. rez. Józef MAJKA s. Józefa i Karoliny z Pawlików, ur. 26 V 1903 w Zaborowie, pow. brzeski. Uczestnik wojny 1920 w szeregach komp. telegraf nr 5 i 1 p. sap. kolej. Ukończył Wydział Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1927) i BPR Piech. nr 5 (1929). Odbył ćwiczenia rezerwy w 3p.s. podh (1933) i 8 pp Leg. (1938)jako płatnik. W 1939 w 8 pp Leg. Dyrektor gimnazjum w Janowie Lubelskim.  zm. 1940, Charków. (L.S. 2139; CAW, Ap 433; Tajny Dziennik Personalny Rezer w MSWojsk. 1939; MKat., Zbiór rel. i opr).
 • Ppor. rez. Władysław WOŹNICZKA s. Jana i Marii z Purchlów, ur. 14 XI 1910 w Zaborowie, pow. brzeski. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Lesznie (1929). Nauczyciel w szkole powszechnej w m. Udział, pow. Głębokie. Ukończył kurs w BPRPiech. nr 5 w Krakowie. Należał do 86 pp. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1934, bdd. zm. 1940, Katyń. (CAW, AP 1556, 4262; MiD WIH, L.W. 022/1 z 9 IV 1940; AM 1067).

UŚCIE SOLNE

 • Strażn. Jan BRYŁA, ur.1906-05-11, miejsce urodzenia: Uście Solne, SG, zm. 1940, Miednoje

Bardzo proszę internautów o przesłanie uzupełniających informacji do niżej zamieszczonej listy. Szczególnie interesują mnie dokumenty, zdjęcia i wspomnienia dotyczące pomordowanych osób.

Zbigniew Stós

25 wrzesień 2009 r.


"Czy im także posadzą drzewka"  (kontynuacja)
15.10.2009

„Katyń… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego mająca na celu zachować pamięć: - o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójco zamordowane strzałem w tył głowy; - o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów. Akcja polega na posadzeniu  w parkach, na skwerach itp. 21473 tysięcy DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010.  Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

Do akcji tej przystąpiła Gmina Borzęcin i Gmina Dębno, w których posadzono już po 2 drzewka.

Co z pozostałymi Gminami? Czy zamierzają przyłączyć się do akcji? Z tym pytaniem zwróciłem się do władz gminnych Brzeska, Iwkowej, Czchowa i Szczurowej. Poprosiłem także wójtów Dębna i Borzęcina o odpowiedź na pytanie czy zamierzają posadzić więcej drzewek upamiętniających pozostałych obywateli gminy, znajdujących się na liście Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. zobacz -->>

Od tego czasu mineło już trzy tygodnie. A oto co udało mi się do tej pory dowiedzieć.

Gmina Borzęcin: Wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, poinformował nas, że akcja rozpoczęta w tym roku będzie kontynuowana w latach następnych. Sprawozdanie w tegorocznych uroczystości przeczytać można na stronie Gminy Borzęcin -->>

Gmina Brzesko: Brak odpowiedzi, zarówno z Urzędu Gminy jak i z MOK-u.

Gmina Czchów: Tematem zainteresowała sie redakcja Czasu Czchowa. Czekamy na dalsze informacje.

Gmina Szczurowa: Zarówno dział promocji Gminy jak i GOK w Szczurowej okazały zainteresowanie tematem. Czekamy na dalsze informacje..

Gmina Iwkowa: Pani Magorzata Szot przesłała krótką biografię i skany dokumentów, którymi dysponuje GOK w Iwkowej. Kopie dokumentów sporządzono z oryginałów przechowywanych w IPN w Krakowie. Nie wiadomo czy Gmina zamierza posadzić drzewko pamięci upamiętniające zamordowanie przez rosjan Józefa Kuklewicza.

Józef Kuklewicz urodził się w Iwkowej w roku 1912 jako syn Andrzeja i Karoliny Kuklewicz z domu Grzymek. Szkołę podstawową skończył w Iwkowej, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie. Po maturze studiował na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie na wydziale prawa. W czasie studiów jako oficer w randze podporucznika został powołany do wojska i brał udział w interwencji na Zaolziu. Następnie ok. 20 stycznia 1939 roku został powołany na ćwiczenia do macierzystej jednostki wojskowej w Przemyślu. W czasie Kampanii Wrześniowej dostał się do niewoli rosyjskiej i został umieszczony w obozie w Starobielsku, skąd rodzina otrzymała kartkę. Został rozstrzelany pod Charkowem, gdzie przeprowadzano egzekucję jeńców ze Starobielska. (Nota biograficzna spisana przez siostrę Zofię Świder z domu Kuklewicz, Kielce 2005 r.)

Po zamordowanym pozostało niewiele pamiątek, trochę korespondencji i pism (głównie z IPN-u)

Zdjęcie z lat szkolnych Patent oficerski Formularz korespondencyjny genewski od J. Kuklewicza Wiadomość od J. Kuklewicza z obozu (13.9.1942) Informacja od Polskiego Czerwonego Krzyża (1960 r.)
Kopie dokumentów sporządzono z oryginałów przechowywanych w IPN w Krakowie.


Gmina Dębno: Pani Małgorzata Wiśniowska – Robak, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza, przysłała informację o uroczystości która odbyła się w Sufczynie w kwietniu b.r , upamiętniającą 69 rocznicę mordu Katyńskiego.

„Pamięci nie można rozstrzelać”

W dniu 26 kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza „MEMORIA et BONUM”, Wójt Gminy Dębno, Zespół Szkół Im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi zaprasza do Sufczyna na uroczystość poświęconą ofiarom Katynia organizowaną w ramach akcji sadzenia 21. 473 dębów na 70 – lecie Zbrodni Katyńskiej.

- Pragniemy, aby ten dzień był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej. Chcemy bowiem z jak największym szacunkiem i godnością uhonorować pamięć dwóch rodaków z Sufczyna zamordowanych na Wschodzie.

To przedsięwzięcie będzie miało wymiar nie tylko patriotyczny ale i historyczny. Chcemy zachować w pamięci bohaterów służb mundurowych skrytobójczo mordowanych strzałem w tył głowy, mord dokonany na polskiej inteligencji. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w kościele p.w. Ducha Św. w Sufczynie. Potem młodzież zaprezentuje montaż słowno – muzyczny pt. „Pamięci nie można rozstrzelać”. Przy szkole zostanie odsłonięty i poświęcony obelisk oraz posadzony „Dąb pamięci” dla uhonorowania pamięci Aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina, jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego strzałem w tył głowy w Twerze w roku 1940 przez NKWD  oraz „Dąb pamięci” dla uhonorowania pamięci Porucznika Alojzego Antoniego Rusina zamordowanego na Wschodzie w 1940 roku /ten dąb został nadany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”/ .

Posadzenia dębów dokonają najbliżsi pomordowanych, przedstawiciele powiatu, gminy, rodziny ks. T. Dłubacza oraz społeczności szkolnej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
Godz. 11 : 00 – Msza św. w Kościele Parafialnym p. w. Ducha Św. w Sufczynie                      
Godz. 12 : 10 – Powitanie gości
Godz. 12 : 15  - Program artystyczny „Prawdy nie można rozstrzelać"                                  
                         / po Mszy św. w kościele/    
Godz. 12 : 40 – Przejście do szkoły
Godz. 13 : 10 – Odsłonięcie, poświęcenie obelisku i „Dębów Pamięci”
Godz. 13 : 20 – Posadzenie „Dębów Pamięci”
Godz. 13 : 50 – Przemówienia gości
Godz. 14 : 30  - Zapalenie zniczy, złożenie kwiatów
Godz. 14 : 45 – Spotkanie okolicznościowe

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa katyńska złożona z 20 tablic przedstawiających historię żołnierzy zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

W DNIU 27 KWIETNIA 2009 R. W ZESPOLE SZKÓŁ W SUFCZYNIE O GODZ. 11 : 00 ZOSTANIE ZAPREZENTOWANY dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców Sufczyna KONCERT O KATYNIU – W WYKONANIU CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ „HORYZONTY” .
Organizatorem uroczystości są: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza „MEMORIA et BONUM”, Wójt Gminy Dębno, Zespół Szkół Im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi.
Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Małgorzata Wiśniowska – Robak
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”

Z okazji 69 rocznicy mordu katyńskiego odbyły się uroczystości w Zespole Szkół im. Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza w Sufczynie upamiętniające to jakże tragiczne wydarzenie w kartach naszej historii. Uroczystości odbyły się 26 kwietnia i 27 kwietnia 2009 r.
 
Uroczysta Msza Święta rozpoczęła w parafialnym kościele p.w. Ducha Św. w Sufczynie dwudniowe uroczystości poświęcone pomordowanym rodakom z Sufczyna. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz powiatu, gminy, kuratorium, wojska, policji, straży pożarnej, poczty sztandarowe, rodziny pomordowanych, rodzina patrona szkoły, dzieci, młodzież, mieszkańcy Sufczyna. Uroczystość uświetnił chór parafialny, który pod kierunkiem p. Roberta Sowy zaśpiewał pieśni o wymowie religijnej i patriotycznej.

Po Mszy św. w kościele odbył się montaż słowno – muzyczny pt. „Pamięci nie można rozstrzelać” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Sufczynie pod kierunkiem mgr Lucyny Potępy. Oprawę muzyczną przygotowali Mateusz, Mariusz Potępa i Marcin Ciurej. Uczestnicy obchodów udali się przed budynek Zespołu Szkół w Sufczynie, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.


Po odśpiewaniu hymnu państwowego został poświęcony obelisk i pobłogosławione „Dęby pamięci” przez ks. proboszcza A. Bajorka, następnie rodziny pomordowanych  aspiranta Policji Państwowej Antoniego Rusina i porucznika Alojzego Antoniego Rusina, przedstawiciele władz gminy, kuratorium, stowarzyszenia i społeczności szkolnej dokonały odsłonięcia obelisku oraz posadzenia „Dębów pamięci”.

Następnie w hołdzie pomordowanym zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Do uczestników uroczystości list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński- który objął honorowym patronatem ogólnopolski program „Katyń…ocalić od zapomnienia”, list skierował także Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski, Wicemarszałek Woj. Małopolskiego Roman Ciepiela, Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg.


Z przemówieniem wystąpił Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, Dyrektor Delegatury w Tarnowie Urszula Blicharz, Mjr 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, delegat Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie i Powiatowej Policji w Brzesku, Rodzina patrona szkoły, wicedyrektor I LO w Tarnowie. Głos zabrała również rodzina pomordowanych.

W drugim dniu 27. 04. 2009 r. o godz. 11 : 00 dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców Sufczyna w Zespole Szkół wystąpił przedstawiciel IPN oddziału Krakowskiego P. D. Gorajczyk z prelekcją o Katyniu wzbogaconą pokazem multimedialnym i krótkim filmem. W dalszej części zaprezentował się zespół młodych ludzi Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” z programem patriotyczno –edukacyjnym. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa 20 tablic opowiadających o ofiarach zbrodni katyńskiej, sztandary katyńskie oraz wystawa poświęcona dwóm rodakom z Sufczyna zamordowanym na Wschodzie w 1940 r. Aspirantowi Policji Państwowej Antoniemu Rusinowi i Porucznikowi Alojzemu Antoniemu Rusinowi.

Przygotowując uroczystość poświęconą pomordowanym rodakom chcieliśmy, aby ten dzień był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla dzieci, młodzieży i całej społeczności lokalnej oraz z jak największym szacunkiem i godnością uhonorować pamięć Antoniego i  Alojzego Rusinów zamordowanych na Wschodzie.

Małgorzata Wiśniowska – Robak
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Imienia Ks. Prałata Płk. T. Dłubacza „MEMORIA et BONUM”
kwiecień 2009 r.