Z Albumu rodzinnego Jarosława Rubachy

 

Stanisław Gałek w mundurze armii austro-węgierskiej. S. Gałek – mój pradziadek - urodził się w Mokrzyskach i był kuzynem malarza impresjonisty Stanisława Gałka. Podczas I wojny światowej walczył najprawdopodobniej w 57 pułku piechoty na froncie galicyjskim i włoskim (jeżeli tak było to walczył razem z gen. Stanisławem Bobrowskim czytaj -->>), wielokrotnie odznaczony.

Stanisław Wolnik w mundurze armii austro-węgierskiej. S. Wolnik – mój pradziadek – również urodził się w Mokrzyskach. Podczas I wojny światowej był żołnierzem kompanii łączności 20 pułku piechoty. Walczył w Karpatach, a następnie zdezerterował i zbiegł do Rumunii, gdzie był internowany do końca wojny.  Córka S. Gałka – Anna i syn S. Wolnika – Franciszek to moi dziadkowie.

Jan Skalski w mundurze armii rosyjskiej w 1917 roku. Skalscy byli spowinowaceni z Wolnikami i Gałakmi

 

Zdjęcie z 1929 roku – żołnierze 16 pułku piechoty w Tarnowie. Siedzą od prawej Władysław Pluskwa (mąż drugiej córki S. Gałka – Marii) i Jan Zachara (jego brat Tadeusz, szwagier późniejszego generała Emila Fieldorfa „Nila”, poległ w kampanii wrześniowej w 1939 roku)

Zdjęcie z 1929 roku – żołnierze 16 pułku piechoty w Tarnowie. W drugim rzędzie, pierwszy z prawej – kolega W. Pluskwy – Franciszek Wąsik

Orkiestra Polskich Kolei Państwowych „Harfa” w Stróżach (początek lat 30-stych XX w.) – czwarty od prawej siedzi mój dziadek Franciszek Wolnik.
Stanisław Szpil z Okocimia z rodziną (chyba ten sam, który ukrywał instrumenty browarnianej orkiestry podczas wojny patrz historia Orkiestry Dętej-->>) – jego brat Władysław był drugim mężem Marii z d. Gałek primo voto Pluskwa. Niestety nie wiem co przedstawia to zdjęcie. Wygląda na ćwiczenia obrony cywilnej i w jakiś sposób związane jest z moją rodziną. Niestety nikt już nie pamięta w jaki. Może któryś z internautów będzie w stanie przekazać jakieś bliższe informacje?

Zdjęcia browarnianej staży pożarnej z okresu międzywojennego – w drugim rzędzie pierwszy od lewej siedzi Stanisław Szpil.