Prace nad redakcją książki poświęconej gen. Stanisławowi Bobrowskiemu dobiegły końca.

Tą dobrą wiadomość przesłał mi dr Jarosław Rubacha, który podjął się opracowania pamiętników generała. O szczegółach całej historii związanej z tymi pamiętnikami pisałem parę miesięcy temu. Czytaj -->> Tekst książki został zrecenzowany przez prof. Cz. Grzelaka i prof. W. Włodarkiewicza i trafił już do wydawnictwa. Książka powinna się ukazać w połowie przyszłego roku, a jej wydanie sfinansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszam Was do zapoznania się z krótkimi fragmentami pamiętników z okresu I wojny światowej, okresu między wojennego - służba w kontrwywiadzie i okresu powojennego Czytaj -->>. Ostatni fragment, a zwłaszcza stosunek gen. Bobrowskiego do AK, to jeden z przykładów dość kontrowersyjnych opinii wyrażanych przez generała.

Poniżej zamieszczam także parę fotografii, które zrobił minionego lata dr J. Rubacha, w czasie swojego pobytu w Niemczech, podążając śladami gen. Bobrowskiego.

Widok ogólny zamku Hohnstein - Mieścił się tu obóz jeniecki dla oficerów - Oflag IVA Wieża, w której, na poddaszu, było pomieszczenie, gdzie mieszkał generał (wieża została przebudowana po pożarze w 1951 r. Obecnie na jej szczycie znajduje się taras widokowy, a w całym zamku schronisko młodzieżowe) Wetzlar - jedna z uliczek starego miasta. Tutaj gen. po wojnie pełnił obowiązki komendanta obozu dla byłych polskich jeńców wojennych oraz komendanta garnizonu. Wetzlar - plac do ćwiczeń, a w tle jeden z kilkunastu budynków koszarowych (Koszary Spilburg). W nich stacjonowało dowództwo 9 Armii Amerykańskiej, której łacznikiem był gen. Bobrowski.