Pamiętniki "Czy mogłem postąpić inaczej" wyd. APW Krakow-Karniowice, 2004, Nakład 700 szt.

Pionier obrońców życia nienarodzonych - dr medycyny Kazimierz Biel, ur. się 17.9.1921 r. Jasieniu (Pomianowa).

Członek AK, lekarz z 3-ma specjalnościami: ginekolog-położnik, urolog i balneolog.