Kazimierz Missona " Brzesko w latach 1914-1920"

Książka ta wydana została w latach 1938 - 1939. Korzystało z niej wielu późniejszych historyków piszących o Brzesku. Dzięki Markowi Sukiennikowi (właścicielowi jednego z nielicznych zachowanych egzemplarzy tej książki) i Jerzemu Ożegalskiemu, który zaoferował swoją pomoc w jej zeskanowaniu, możecie zapoznać się z jej treścią. Książka składa się z 15 rozdziałów. Każdy z nich można czytać oddzielnie, korzystając z poniższego spisu treści.

 

I.    Brzesko w latach 1914-15

II.   NKN w powiecie brzeskim

III.  Wykaz legionistów

IV.   Lista zgłoszeń ochotników do Korpusu

       posiłkowego

V.    Strzelcy z Brzeska w legionach

VI.   Przezycia legionistów z Brzeska (Ignacy Dudek)

VII.  Moskale w Brzesku (Szczęsny Chrapczyński)

VIII. Na przełomie r. 1918, 1919

IX.   Stowarzyszenie "Sokół" 1914-1920

X.    Organizacja obrony narodowej 1918,1920

XI.   Komitet Obrony Państwa

XII. Sprawozdanie Komitetu Obrony Państwa na powiat

       brzeski (Franciszek Kulisiewicz)

XIII. Zakończenie prac Pow. Komitetu Obrony Państwa

XIV. Wykaz ochotników z 1920 r.

XV.   Cud Wisły (Wiersz K.M.)

str.  3

str.  8

str. 11

str. 15

 

str. 17

str. 21

str. 29

str. 35

str. 40

str. 42

str. 52

str. 54

 

str. 58

str. 61

str. 65