SZCZUROWA pow. Brzesko. Walka wyborcza skończyła się już dawno i zdawaćby się należało, że życie powróciło na dawne tory.

Jednak tak nie jest. Tutejszy proboszcz, któremu nie dość na tem, że przez cały czas przedwyborczy uprawiał politykę, gdzie się dało, najwięcej w kościele gorsząc swojem postępowaniem biedną ludność, zarzucając ludowcom, że chcą religię ze szkoły wyrzucić i t. p. oszczerstwa. Nie wojuję i nie chcę wojować z duchowieństwem, ale na takie postępowanie ks. kanonika Dutki patrzeć i milczeć nie mogę. Głosisz księże kanoniku ludziom, że kto będzie mnie dotrzymywał towarzystwa, to mu odmówisz usług religijnych - odmawiasz  rozgrzeszenia tym, co głosowali na Nr 12-ty.

Jesteś przecież siewcą nauki Jezusa Chrystusa a Ten nauczał „oddajcie, co Boskiego - Bogu". Oddajcie i Wy Bogu pierwszeństwo, a nie polityce. Nie róbcie różnych katolickich partyi politycznych, bo ludność zrozumiała, że Wam się głównie o to rozchodzi, by lud  trzymać w ciemnocie, żebyście go lepiej strzydz mogli, bo im ludek potulniejszy i głupszy, tem lepiej dla Was.

Starajcie się, żeby ludzi  przywiązać więcej do handlu, przemysłu, oświaty i nauki, dajcie mu w wolnych chwilach uczciwą rozrywkę, nie siejcie przez politykę między ludem nienawiści. Przez współudział w pracy nad podniesieniem się dobrobytu spełnicie swoje zadanie na ziemi. Nie przywiązujcie wielkiej wagi do dóbr ziemskich, nie piorunujcie na reformę agrarną, bo Wy i bez ziemi obejść się potraficie przy odpowiedniej  pensyi i przy dochodach kościelnych.

Stanisław Woźniczka

źródło:Przyjaciel Ludu  23 marca 1919 r. nr.12 str.23 (pisownia oryginalna)


Nadesłał: Mariusz Gałek

17 marca 2013 r.