Woje biskupa Stanisława

W kwietniu 2005 roku grupa młodych ludzi ze Szczepanowa i Sterkowca tworząca grupę nieformalna o nazwie „Woje Św. Stanisława” przesłała swój projekt „żywych lekcji historii” obejmujących realia XI wiecznej małopolski do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej operatorem programu Młodzież finansowanego przez UE. „Inicjatywy Młodzieżowe” – bo ten dział programu zainteresował młodych wojów kładzie szczególny nacisk na tzw. edukację nieformalną – w ramach projektów młodzież, która je realizuje zdobywa nową wiedze, a równocześnie ma okazję by dzielić się nią później ze swoimi rówieśnikami.

W okresie od lipca do kwietnia drużyna wojów ze Szczepanowa koncentrowała się na uzupełnieniu swojej wiedzy, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także – co najważniejsze – zdobyciu konkretnych umiejętności związanych z życiem w XI wieku.

 

Dzięki wsparciu ze środków programu Młodzież całość szła bardzo sprawnie.

Pierwszy oficjalna prezentacja wojów będzie miała miejsce w Wielki Piątek, gdy wraz ze strażakami będą pełnić straż przy Grobie Pańskim w szczepanowskiej Bazylice. W kilka dni później część grupy będzie obserwować zmagania wojów słowiańskich w Krakowie obok kopca Kraka, gdzie we wtorek Wielkanocny obchodzone będzie święto Rękawki.

Najbardziej aktywnym miesiącem będzie jednak dla Wojów biskupa Stanisława miesiąc maj. Początek maja to tradycyjny tygodniowy odpust, w trakcie którego odbędzie się w Szczepanowie rodzinny piknik „”. Jednym z jego elementów będą pokazy zorganizowane przez wojów. Pokazy obejmą zarówno żywą lekcje historii dla zgromadzonych widzów, jak również pokazy walk, musztry itp. Widzowie z bliska będą mogli zobaczyć jak wyglądał ubiór i wyposażenie zwykłego słowiańskiego woja żyjącego przed tysiącem lat w czasach św. Stanisława.

Podobną konwencję będą miały żywe lekcje historii prowadzone w maju w szkołach na terenie gminy Brzesko – zostaną poszerzone jednak o dodatkowe elementy – dzięki którym dzieci i młodzież będzie mogła uczestniczyć w lekcji w sposób czynny.

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nimi za pomocą e-maila: woje@szczepanow.pl lub telefonicznie – 504 154 146.