25-lecie kapłaństwa księdza Kazimierza Kowalczyka SCJ

W dniu 25 czerwca 2006 roku, parafia USZEW - po 25-ciu latach - na nowo przeżywała radość z jubileuszu kapłaństwa księdza Kazimierza Kowalczyka - swojego rodaka. Uroczystą Eucharystię celebrował ksiądz Jubilat, który po 25-ciu latach stanął przy - tym samym, przy którym ćwierć wieku temu odprawił swoją pierwszą mszę świętą - ołtarzu Pańskim w kościele parafialnym św. Floriana w Uszwi. Na tę uroczystość licznie przybyli kapłani diecezjalni oraz współbracia ze Zgromadzenia Księży Sercanów. 

Obecni byli m.in. ks. Stanisław Dadej SCJ - rektor Domu Zakonnego w Warszawie, ks. Zdzisław Kozioł SCJ - ekonom prowincjalny księży Sercanów, ks. Marian Niziołek SCJ - kapelan klasztoru sióstr w Kętach, a także ks. dr Stanisław Kobiałka – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej pochodzący ze Stadnik, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów - obecnie sędzia Sądu Metropolitalnego w Archidiecezji Krakowskiej. Homilię wygłosił ks. kanonik Zdzisław Zyzda, który w latach 1966-1971 był proboszczem w parafii USZEW. 

 

 

Ksiądz jubilat w słowach podziękowania zwrócił uwagę, że wybór „gościa honorowego” nie był przypadkowy. To za jego pasterzowania, narodziło się i dojrzewało powołanie do kapłaństwa księdza Kazimierza i innych księży rodaków. 

 

 

Koncelebransem mszy św. jubileuszowej był także ks. Józef Cieśla – wikariusz parafii USZEW w latach wzrastania i szkolnej formacji duchowej ks. Jubilata, ks. kanonik Jerzy Rudnik – proboszcz parafii USZEW w latach 1971-1997 oraz obecny proboszcz ks. Jan Kudłacz. 

 

 

Warto tutaj zaznaczyć, że na lata 70-te, przypada w USZWI „rozkwit” w powołaniach kapłańskich. Ówczesny proboszcz parafii USZEW, swoją postawą musiał wywierać ogromny wpływ na życie duchowe młodych ludzi, skoro w tym okresie do kapłaństwa Chrystus powołał jeszcze wielu „żniwiarzy”. Warto tutaj wspomnieć – wg rocznika święceń : Ks. Juliana Zająca (1975), ks. Zygmuntę Tobołę (1976), O. Jana Smalucha SSCC (1976), ks. Władysława Góraka (1982). Krótki pobyt ks. Zdzisława Zyzdy w parafii USZEW, sprawił, że nie mógł On bezpośrednio cieszyć się z przeżywania radości prymicji swoich parafian, ale – jak sądzę – był na nich obecny. Ten zaszczyt przypadł nowemu proboszczowi - ks. Jerzemu Rudnikowi. Kaznodzieja w wygłoszonym Słowie Bożym nawiązał do słów papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI wypowiedzianych w obozie koncentracyjnym w Auschwitz „Nie mogłem tutaj nie przybyć …". Parafrazując kontekst wypowiedzi tych słów, mówił o potrzebie przebaczania i miłości, która wszystko zwycięża. 

 

 

Uroczystości jubileuszowe uświetniły występy scholi parafialnej i zespołu folklorystycznego USZWIANIE, który na melodię ludową zaśpiewał tekst, specjalnie napisany na uroczystość jubileuszową przez Jana Paska :

O jaka szczęśliwa nasza wioska cała,

Księdza Jubilata dzisiaj powitała.

Księże Kazimierzu – nasz Rodaku drogi,

Panu wszystko dałeś – serce, ręce, nogi.

Radują się wszyscy, bo nam radość wnosisz,

I za naszą wioską Boga zawsze prosisz.

Księże Jubilacie, czas się szybko zmienia,

Ćwierć wieku już mija Twego wyświęcenia.

Dziś w naszym kościele wesoło śpiewamy,

Księdza KAZIMIERZA jubileusz mamy.

Niech w każdej godzinie Bóg Cię darzy łaskami,

Bo my Ciebie Jubilacie gorąco kochamy.

 

Na koniec Eucharysti zostało odśpiewane MAGNIFICAT, jako wotum dziękczynne Deo Optimo Maximo (Bogu Najlepszemu i Najwyższemu) za 25 lat kapłaństwa ks. Kazimierza. Na zakończenie ksiądz Jubilat podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do umacniania Jego kapłaństwa, a także do uświetnienia uroczystości jubileuszowych. Szczególne wyrazy podziękowania skierował do księdza kanonika Jerzego Rudnika - za czasów którego odbył formację seminaryjną, przyjął sakrament kapłaństwa oraz odprawił mszę świętą prymicyjną. Obecnemu proboszczowi - ks. Janowi Kudłaczowi - życzył, aby ten jubileusz „wzbudził” nowe powołania kapłańskie w parafii. Przy pomocy Łaski Bożej - za mniej więcej 5 lat - możemy się spodziewać się w naszej parafii podwójnych prymicji, gdyż dwóch alumnów obecnie studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, przynależy właśnie do parafii św. Floriana w USZWI.

Ks. Kazimierz Kowalczyk jest kapłanem zakonnym. Należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jezu - SCJ), którzy są znani, jako „Sercanie”. Urodził się 22 lipca 1955 w Uszwi, w rodzinie Władysław i Krystyny (z domu Krzyżak). Ma czworo rodzeństwa. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Uszwi. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości - które otrzymał w brzeskim Liceum, wstąpił do nowicjatu Księży Sercanów w Pliszczynie k/Lublina, gdzie odbył wstępną formację duchową. W latach 1975-1981 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Stadnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 23 czerwca 1981 roku, z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego. Jako motto swojej posługi kapłańskiej, wyświęcony neoprezbiter obrał sobie słowa z ewangelii św. Jana „On ma wzrastać, a ja stać się małym".

obrazek prymicyjny (egzemplarz unikatowy)

Ks. Kazimierz Kowalczyk pracował, jako wikariusz w Lublinie, Bełchatowie oraz Krakowie-Płaszowie. W latach 1989-1995 był proboszczem w Stadnikach, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Sercanów. Obecnie pracuje w duszpasterstwie misyjnym w Domu Zakonnym w Warszawie. Jest także wykładowcą etyki filozoficznej w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach oraz doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Warto tutaj wspomnieć kilka słów na temat Zgromadzenia Księży Sercanów, do którego należy ksiądz Jubilat. Założycielem tego Zgromadzenia był O. Jan Dehon. Otrzymał On wyjątkowe oświecenie darów Ducha Świętego, co do tajemnicy oblacji Chrystusa i jego miłości wynagradzającej oraz charyzmat założenia zgromadzenia kapłanów, którzy dawaliby w Kościele i w świecie świadectwo tajemnicom Chrystusa w Jego miłości do Ojca i do ludzi. W dniu 24 kwietnia 2005 roku, Ojciec święty Jan Paweł II, dokonał beatyfikacji O. Jana Dehona i ogłosił go błogosławionym. Polska prowincja Księży Sercanów, obejmuje geograficznym zasięgiem niemalże cały kraj. Na terenie diecezji tarnowskiej, księża Sercanie prowadzą swoje parafie m.in. w Binczarowej i Florynce k. Grybowa oraz Tarnowie.

Jako ciekawostkę warto jeszcze dodać, że - wieloletni przyjaciel Jana Pawła II - kardynał Stanisław NAGY SCJ – należy właśnie do Zgromadzenia Księży Sercanów. Jednak ze względu na swój wiek – zgodnie z prawem kanonicznym - nie mógł on uczestniczyć w wyborze nowego papieża, podczas ostatniego konklawe. Jako jeden z niewielu hierarchów Kościoła, nie sprawuje On od początku urzędu metropolity, ani ordynariusza diecezji. Kardynał Stanisław NAGY, jest arcybiskupem tytularnym (honorowym) – istniejącej do XVI wieku – diecezji Holar na Islandii. Godność tę otrzymał od Jana Pawła II w dowód uznania za całokształt jego pracy duszpasterskiej i naukowej.

Marek Białka w stroju krakowskim mówi wierszyk dla księdza prymicjanta (1981 rok) – zdjęcie unikatowe.

Chciałem tutaj podkreślić, że ten jubileusz ma dla mnie bardzo osobisty i sentymentalny charakter, gdyż - jako 8-mio letni chłopiec, który zaledwie miesiąc wcześniej po raz pierwszy przyjął komunię świętą - mogłem w pełni uczestniczyć we mszy świętej prymicyjnej ks. Kazimierza Kowalczyka i deklamować wierszyk okolicznościowy, przygotowany specjalnie na tę okazję przez miejscową siostrę zakonną, pracującą przy naszej parafii. Nigdy bym nie pomyślał, że „ten sam chłopiec”, który kiedyś w stroju krakowskim i goździkami w ręku recytował wierszyk prymicyjny, po 25-ciu latach weźmie do ręki pióro i będzie opisywał na łamach gazety srebrny jubileusz - Tego samego kapłana. Bogu niech będą dzięki.

mgr Marek Białka

Parafia Gnojnicensis, dnia 25. czerwca A.D. 2006