BASZTA JAZZ FESTIWAL - historia jazzu w Czchowie.

Festiwal ten, to Stary Jazz, jezioro Czchowskie i rzeka Dunajec, a wszystko razem w kontekście zabytkowej baszty. Od baszty, będącej pozostałością zamku królewskiego w Czchowie, wywodzi się nazwa festiwalu podczas którego prezentowany jest jazz tradycyjny. Związki Czchowa z jazzem rozpoczęły się w latach 60-tych za sprawą młodych krakowskich jazzmanów. Byli wśród nich m.in.: Antoni Krupa, Jan Kudyk, Teofil Lisiecki i Leszek Żądło, do których dołączył później Jacek Mazur (dzisiejszy dyrektor artystyczny festiwalu). Muzycy ci, grając w okresie wakacji w Czchowie spowodowali, że wzrosło tu zainteresowanie jazzem. Zaowocowało to, organizowanymi  z latach 70-tych, warsztatami jazzowymi, na których wykładowcami były tej miary gwiazdy polskiego jazzu co: Wojciech Kamiński, Henryk Majewski, Tomasz Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski czy Janusz Zabiegliński. Lata 80-te i 90-te to okres zastoju jazzowego. Jazz nabrał wiatru w żagle dopiero pod koniec ubiegłego wieku. Stało się to za sprawą Jacka Mazura, któremu udało się namówić władze miasta na udział zespołu Jazz Band Ball Orchestra w obchodach Dni Czchowa. Przyjęcie zespołu sprawiło, że okazjonalny koncert przerodził się, w następnych latach, w samodzielny festiwal.

Festiwal ten przekroczył ramy regionalnej imprezy i zaprasza zespoły z terenu Polski. Pod sztandarem festiwalu są organizowane: konkursy, pogadanki i prelekcje, wystawy, aukcje, imprezy charytatywne oraz zbiórki pieniędzy na renowację zabytkowej baszty, będącej przecież jego symbolem.

Czchów, urocze miasteczko położone nad brzegiem Dunajca, pełne bogactw dziedzictwa kulturowego, pamiątek przeszłości i dokonań pokoleń dziś pełni funkcję letniej stolicy jazzu.

Od sześciu już lat w Czchowie organizowane są koncerty jazzowe, które w 2000 roku przybrały nazwę Baszta Jazz Festiwal. Nazwa ta ściśle identyfikuje się z zabytkiem Czchowa basztą – pozostałością po zamku królewskim, obecnie w odbudowie. Kolejną tradycją jest organizowana podczas festiwalu aukcja na rzecz renowacji ruin baszty. Festiwal ten jest doskonałym przykładem łączenia rozrywki z chwalebnym celem jakim jest zabezpieczenie                 i odbudowa ruin zamku.

Baszta Jazz Festiwal jest trzydniową imprezą odbywającą się pośrodku zabytkowego i malowniczego rynku w Czchowie. Cieszy się wysoką frekwencją, dostarcza wielu miłych i niepowtarzalnych wrażeń. Jest to impreza na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest pan Jacek Mazur, członek zespołu Jazzowego Jazz Band Ball Orchestra, który jest najstarszym w Polsce (40 lat istnienia) i jednym z najstarszych zespołów Jazzowych w Europie. Na estradzie występują zespoły znane nie tylko w Polsce ale i w całej  Europie: we Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Czechach, Niemczech i Holandii (festiwal Nort Sea  w Hadze) oraz w Stanach Zjednoczonych (Sacramento Jazz Jubilee).

Jest to festiwal promujący nie tylko Ziemię Czchowską, region sądecki  i tarnowski, ale także całą Małopolskę – i oczywiście muzykę jazzową. Właśnie tutaj, podczas festiwalu istnieje możliwość swobodnej rozmowy z światowej sławy artystami jaki i rozpoczynającym karierę muzykami, a wykonywane utwory są melodyjne, łatwo zapadające w pamięć i wciąż chciałoby się ich słuchać.

A oto historia Baszta Jazz Festiwalu, który zapisał się już na stałe w programie rozrywkowym Czchowa:

Dzisiaj od organizatorów imprez kulturalnych czy rozrywkowych wymaga się by były one na jak najwyższym poziomie, i by spełniały również funkcję edukacyjną. Miejski Ośrodek Kultury w Czchowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i zapewnia, że Baszta Jazz Festiwal to oferta nietypowa, a zarówno wyjątkowa ze względu na specyfikę jaką prezentuje sobą jazz. 

Mamy nadzieję, że następna siódma edycja festiwalu rozbawi każdego, dostarczy wielu miłych i niepowtarzalnych wrażeń, a wśród uczestników festiwalu będzie można usłyszeć, że jazzowanie w Czchowie to ogromna przyjemność.

Elżbieta Ogiela

MOK w CZchowie