Zapis przedślubny

Mocą którego niżej podpisani małżonkowie Tomasz i Maryanna z Dachów Habryłowie właściciele gruntu włościańskiego w Słotwinie pod No. 31 położonego 4 morgi i 1292 kw. sążni wraz z łąką objmującego, wydając córkę Katarzynę Habryło za mąż za Jana Cierniaka, oddajemy, tytułem daru na własność wieczystą połowę tego gruntu i połowę łąki, która połowa obejmuje 2 morgi 646 kw. sążni tejże naszej córce Katarzynie i jej przyszłemu mężowi Janowi Cierniakowi z warunkiem, że Ci obdarowani obowiązani będą po objęciu tej połowy gruntów w swoje posiadanie, wypłacać dzieciom po śp. Józefie Dachu należący się, a na tym gruncie ciążący spłat w resztującej kwocie 60 złr. wyraźnie sześdziesiąt Złr. Tę połowę gruntu obowiązujemy się oddac w fizyczne posiadanie nowożeńcom zaraz po zawarciu związku małżeńskiego i zeznajemy, że dom na tym gruncie wybudowany o jednej izbie sieni i kumorze jest własnością Jana Cierniaka jako jego kosztem wystawiony. Zarazem rzekamy się prawa odwołania tej darowinzny z każdej jakiej bądź przyczyny i zezwalamy aby obdarowani po wciągnieniu tego zapisu w księgi gruntowe gminy Słotwina jako właściciele darowanej im połowy, gruntów pod No. 31 zaintabulowani zostali.
Drugą połowę to jest dwa morgi 646 kw. sążni zostawiamy sobie do dalszej dyspozycyi naszej.
Który to zapis za ważny i nieodmienny uznajemy a obdarowani darowizę tę wraz z obowiazkiem wpłacenia schedy na nich nałożonej z wdzięcznością przyjmują i wszelkie z posiadania tej połowy gruntu połączone ciężary od dnia objęcia tejże ponosić obowiązują się.

Słotwina 27 Września 1871 roku.

Świadkowie

x Jan Florek

x Maciej Habryło

x Jan Habryło przysiężny

x Jakób Kazimierczyk 

x Jakób Skrzypek 

xxx Tomasz Habryło

xxx Matyanna Habryłowa

darowinzę czyniący,

xxx Jan Cierniak przyjmujący

 podpisałem i jako świadek Józef Stec