Jadowniki, dn. 17.02.2005 r.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie – NASZE GIMNAZJUM W JADOWNIKACH w dniu 9 lutego 2005 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Uzyskanie tego statusu daje naszemu Stowarzyszeniu możliwość korzystania z odpisu 1% należnego podatku dochodowego.

Stowarzyszenie nasze wspiera i patronuje Publicznemu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach. Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa, naukowa i rzeczowa uczniom i szkole, a w szczególności:

Wspierając Nasze Stowarzyszenie, wspieracie Państwo przede wszystkim realizowane przez nie cele i pomagacie tym, na rzecz których ta organizacja działa, czyli uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach. Liczymy na Państwa życzliwość i mamy nadzieję że zechcecie Państwo wesprzeć nasze działania i dokonacie wpłaty na konto Stowarzyszenia:

 

61 94530009 0001 0015 6332 0001, Bank Spółdzielczy w Brzesku

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Marian Śmietana

 

 

 

 

JAK DOKONAĆ WPŁATY?

Aby wesprzeć Stowarzyszenie – NASZE GIMNAZJUM W JADOWNIKACH, możecie Państwo dokonać wpłaty na konto: 61 94530009 0001 0015 6332 0001, Bank Spółdzielczy w Brzesku, za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota, którą Państwo wpłacicie jest dowolna, jednak w zeznaniu rocznym będziecie mogli odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku (czyli kwoty 1% z pozycji 180 w PIT-36 lub 1% z pozycji 110 w PIT-37).

Przy odpisie za rok 2004 odliczyć można tylko wpłatę dokonaną pomiędzy 1 stycznia 2005, a dniem złożenia zeznania podatkowego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2005 roku.

Wypełniając zeznanie roczne (PIT) podatnik w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w PIT-36 to pozycja 181, a w PIT-37 pozycja 111) wpisuje kwotę dokonanej wpłaty. Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.

Wpłacona kwota „1%” na konto Stowarzyszenia - NASZE GIMNAZJUM W JADOWNIKACH zostanie Państwu zwrócona przez Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego (np.: PIT-37 lub PIT-36).

UWAGA!

Jeśli dokonaliście już Państwo rozliczenia podatku za 2004 rok, to możecie jeszcze dokonać korekty zeznania podatkowego i przeznaczyć „1%” na cele Naszego Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie – NASZE GIMNAZJUM W JADOWNIKACH służy również – nieodpłatnie - pomocą w wypełnieniu zeznania podatkowego za rok 2004. Prosimy o kontakt: tel. 0 603 634 823

 

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: bezpośrednio pod adresem: http://opp.ms.gov.pl

 

Zapraszamy do współpracy!