Pieczęcie Jadownik

JADOWNIKI (wieś i gromada), była siedzibą starostwa niegrodowego w czasach przedrozbiorowych. Z tej epoki znana jest pieczęć przedstawiająca rycerza w zbroi, z herbem spiczastym na głowie, z mieczem i wagą w ręku. Napis łaciński; SIGILLUM VILLE SRM JADOWNIKI (o przekroju 23mm), czyli "Pieczęć Wsi Jego Królewskiej Mości Jadowniki", pochodzi sprzed 1772 roku. Była wyciśnięta jeszcze na dokumencie z dnia 19 grudnia 1831 roku (Zaświadczenie Urzędu Gminy Jadowniki) oraz z 17 kwietnia 1850 roku (Zaświadczenie ubóstwa).

Druga, późniejsza, wyobraża całą figurę stojącej postaci z mieczem i wagą sprawiedliwości w ręku i nosi napis: GMINA JADOWNIKI (o przekroju 32mm), wyciśnięta na dokumencie z 30 czerwca 1870 roku (spis uprawnionych do głosowania).

 

Zdjęcie tej pieczęci pochodzi z Kwitu, przesłanego do mnie przez Pana Janusza, a wystawionego w Urzedzie Gminy Jadownik, w dniu w dniu 3 czerwca 1873 r. zobacz »

 

 

Kolejne odciski pieczęci na dokumentach mamy z 17 lutego 1922r., 8 marca 1922 r., i 11stycznia 1923 r. (wezwania płatnicze). 17 marca 1934 r. (pozwolenie na budowę) pojawia się nowa pieczęć z figurą rycerza niezmienioną (porównując obie pieczęcie widać jednak, że obie postacie różnią się trochę  - przypis Z.S. ) jedynie z nowym napisem: GMINA JADOWNIKI PODGÓRNE.

Zbigniew Stós
2 marca 2005r.