W czasie długiego weekendu majowego odbyły się tradycyjne już otwarte zawody strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, organizowane corocznie przez Zarząd Powiatowy LOK w Brzesku. Od 4 lat odbywają się one  na strzelnicy LOK w Bielczy, w gminie Borzęcin, ponieważ jest to najbliżej położone od Brzeska miejsce, które jest dopuszczone do strzelania dzięki pełnej pasji aktywności działaczy tamtejszego koła terenowego LOK.

Strzelanie odbywało się z kbks-u na odległość 50m z pozycji leżąc. Oto wyniki wspomnianych zawodów, w których uczestniczyło 29 osób, w większości z terenu gminy Borzęcin.

 

Kobiety:

1. Katarzyna Duda - 85 pkt (na 100 możliwych)

2. Lucyna Zelek - 75 pkt

3. Monika Zelek - 54 pkt

 

Mężczyźni:

1. Grzegorz Tokarz - 81 pkt

2. Józef Pudło - 76 pkt

3. Zygmunt Szawernoga - 74 pkt

 

Młodzież:

1. Dariusz Szawernoga - 85 pkt

2. Zbigniew Szawernoga - 60 pkt

3. Jakub Szawernoga - 49 pkt

 

Drużynowo:

1. LOK Borzęcin I - 235 pkt

2. LOK Kom. Powiat. Policji w Brzesku - 228 pkt

3. ZP LOK w Brzesku - 207 pkt

 

W zawodach dominowali zawodnicy z terenu gminy Borzęcin, którzy ze względu na posiadanie na swoim terenie miejsca do regularnych treningów w sposób, naturalny mają większe możliwości doskonalenia się w tym sporcie. Od czasu zamknięcia strzelnicy w parku miejskim, poziom wyszkolenia zawodników z terenu gminy Brzesko niestety znacznie się obniżył. Jak wiadomo trening czyni mistrza, a z pustego i Salomon nie naleje.

Liga Obrony Kraju, która w ubiegłym roku obchodziła 60-tą rocznicę swojego istnienia, kultywując tradycje oręża polskiego, w sposób szczególny skupia się na promowaniu strzelectwa sportowego. Jest to bardzo ciekawy i wbrew pozorom wymagający sport. Ze względu na swoją specyfikę, wymaga bezwzględnego przestrzegania procedur i wykonywania komend wydawanych przez osoby kierujące zawodami lub treningiem. To z kolei wpływa doskonale na zwiększenie koncentracji i opanowania, doskonali w uważnym słuchaniu. Są to pozytywne cechy charakteru, przydatne każdemu, a zwłaszcza młodzieży, która tak wyszkolone właściwości może wykorzystać w szkole, znacznie poprawiając swoje wyniki.

 

Zarząd Powiatowy LOK czyni starania, aby w miarę możliwości wpłynąć na większą niż dotychczas popularyzację sportu strzeleckiego. Niedawno dotychczas ukończona została modernizacja strzelnicy z wielkim trudem dokonana przez działaczy LOK. Już w dniu 1 czerwca z okazji dnia dziecka odbędą się na niej pierwsze po modernizacji zawody strzeleckie dal dzieci m młodzieży. W czasie wakacji uruchomiona zostanie akcja „Dni otwartych strzelnic”, a w nowym roku szkolnym „Młodzieżowa Liga Strzelecka”. Mamy nadzieję, że na ziemi brzeskiej również uda się po jakimś czasie wychować następców pani Renaty Mauer. Nie mamy pod tym względem żadnych kompleksów. Wiadomo, że prowincja to nie miejsce na mapie tylko stan umysłu. Odczuwamy brak nie tyle chęci do działania, czy braki kadrowe -największą bolączką jest brak prawdziwej strzelnicy, która powinna stanowić centrum szkoleniowe dla zainteresowanych rozwojem w tej dyscyplinie sportowej. Być może uda się jednak kiedyś mimo różnych trudności i ten problem jakoś załatwić.

 

LOK Brzesko

Jan Waresiak