Brzesko, 21. 10.2004 r. 

 

 

          Społeczny Komitet Osiedlowy

          ds. lokalizacji zjazdu z autostrady - drogi tranzytowej w Brzesku

 

 

   Sz. Pan

   Lech Pikuła

   Przewodniczący  Rady Miejskiej w Brzesku

 

Wniosek :

O zajęcie stanowiska w sprawie przeniesienia z terenu osiedla mieszkaniowego  w Brzesku  planowanego zjazdu z autostrady - drogi tranzytowej  według załączonej mapki.

 

 

Uprzejmie proszę o przekazanie radnym Gminy Brzesko kopii planu Miasta Brzeska, na który została naniesiona droga do zaprojektowania według koncepcji mieszkańców osiedla „ Kopaliny”. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę Miejską będzie możliwe przyspieszenie działań  Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia gruntów pod projektowaną trasę.

 

 

Z  upoważnienia komitetu: Mirosław  Wiśniowski

 

 

 

Do wiadomości : Burmistrz  Brzeska