Sprostowanie

BIO SOLID Sp. z o.o

W związku z artykułem pana Ryszarda Ożoga; „Śmierdząca sprawa w ekologicznej gminie” zamieszczonym na stronie internetowej www.brzesko.ws muszę stanowczo zaprotestować przeciwko zamieszczonym tam treściom.

Nieprawdą jest jakoby zlokalizowany na granicy wsi Mokrzysk i Bucza Zakład Bioprodukcji Humusu i Podłoży Organicznych stwarzał sytuację zagrażającą życiu mieszkańców.

Wprowadzaniem w błąd czytelników jest twierdzenie jakoby zakład nie posiadał zezwolenia na wprowadzenie do obiegu handlowego humusu i podłoża organicznego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję nr 155/2006 dopuszczającą do obrotu produkt wytworzony przez Spółkę BIO SOLID.

Warto podkreślić, że nasz produkt nie zagraża zdrowiu i życiu skoro został wykorzystany do budowy murawy boiska sportowego w Mokrzyskach, na której bawią się dzieci. W celu realizacji tej inwestycji, 600 ton kompostu BIO SOLID zostało dostarczone za symboliczną opłatą  na prośbę miejscowego klubu sportowego i za osobistym pisemnym wstawiennictwem Pana Sołtysa Kośmidra. Cyt. „Gorąco popieram prośbę klubu STRAŻAK”.

Nieprawdziwa jest teoria  Pana Redaktora Ożoga jakoby „Okazało się, że zakład praktycznie zmienił profil działalności – z kompostowni przeobraził się raczej w wysypisko nieczystości i odpadów produkcyjnych.”

BIO SOLID  Spółka z o.o. niezmiennie prowadzi działalność w zakresie absolutnie zgodnym
z zakresem działalności opisanym w umowie Spółki  i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym. Kontrola interwencyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 19.05.2006 i szereg wcześniejszych kontroli potwierdziła zgodne z zezwoleniem Starosty Brzeskiego prowadzenie działalności.

Chcę podkreślić, że wejście do obiektów musi być ograniczone ze względu na obsiane pola, również wdrożony system bezpiecznego produktu HACCP wymaga spełnienia wysokich wymagań sanitarnych i ograniczenia ruchu osobowego.

Ponadto czuję się w obowiązku poinformować czytelników pana portalu internetowego, że Bio Solid Sp. z o.o. uzyskała potwierdzenie wykonania efektu ekologicznego od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Środowiska i Rolnictwa polegającego na utylizowaniu wytwarzanych i gromadzonych odpadów z obiektów je wytwarzających i przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z tych zakładów do środowiska tj. do ziemi, wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz do powietrza produktów z procesów fermentacyjnych i gnilnych

W załączeniu przesyłamy protokół z oględzin kompostowni, z dnia 26 lipca br., ustalający że na terenie kompostowni od jej zachodniej strony nie stwierdzono składowania osadów ściekowych. Myślę, że Państwa Czytelnicy a szczególnie mieszkańcy Mokrzysk przeczytawszy o zagrożeniu ich życia są mocno zaniepokojeni i zasługują na słowa uspokojenia. (patrz załącznik)

 

Andrzej Martyna

Prezes Zarządu

BIO SOLID Sp. z o.o.