JAN WALATEK (1932 – 1999) 
Artysta 
malarz, znawca sztuki, wielkiej dobroci człowiek.    

            Urodził się 17 czerwca 1932 roku w Rychwaldzie koło Żywca, w rodzinie ziemiańskiej o dużych tradycjach patriotycznych, z ojca Józefa i matki Anny z Lachów. W czasie wojny jego rodzinny dworek był punktem kontaktowym Armii Krajowej, domem, w którym organizowano pomoc nauczycielom i rodzicom oficerów.

Przyszły artysta – już jako 6-letni chłopiec w wolnych chwilach, gdy inni równieśnicy szli się bawić brał do ręki kredki i rysował. Towarzyszył mu przy tym jego serdeczny kolega, Czesław Haczkiewicz.  Zawsze zastanawialiśmy się  - wspominał po latach – czy lepiej być w życiu malarzem, czy też księdzem. Ja ze względu na swoją tuszę miałem być proboszczem, a kolega , że szczupły i wysoki – wikarym. Proboszczem jednak Jan Walatek nie został, lecz malarzem.

Po ukończeniu żywieckiego Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, złożył w 1952 roku egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Mimo że egzamin zdał pomyślnie, z braku miejsc skierowano go do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Po miesiącu został jednak przyjęty na Wydział Malarstwa krakowskiej ASP, który ukończył w 1958 roku uzyskując tytuł magistra.  Obok malarstwa, rok później ukończył również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni.

W Brzesku artysta poznał swoją przyszłą żonę, Alinę Muszankę i tu później osiadł na stałe. Jan Walatek początkowo pracował jako projektant i dekorator w tarnowskim MHD (1959-1960) brzeskim PSS „Społem”(1960-1965), gdzie uczył liternictwa, techniki reklamy, rysunku zawodowego, a także prowadził zajęcia świetlicowe. W roku szkolnym 1965/1966 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jadownikach, a od roku 1966 aż do przejścia na rentę w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku. Pracując w tej szkole, pełnił również funkcję wizytatora metodyka przedmiotu wychowanie plastyczne, najpierw w Wydziale Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Powiatowego w Brzesku (1974/75), a następnie w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie (1975-1977) i tamtejszym Oddziale Doskonalenia Nauczycieli ( 1980-1983). Przez pewien czas był również członkiem Komisji Oświaty i Kultury przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a także wiceprezesem brzeskiego Klubu Oficerów Rezerwy.

Jan Walatek, obok pracy pedagogicznej, która była jego głównym źródłem utrzymania, przez cały czas malował, głównie pejzaże z Brzeska i Beskidu Śląskiego, zwłaszcza z okolic Żywca, martwe natury, kwiaty, konie, sceny rodzajowe, portrety, a także wykonywał kopie znanych dzieł m.in. Wojciecha Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata.

W ostatnich latach tworzył również sceny religijne.( m.in. do kościoła w rodzinnym Rychwałdzie) i historyczne. Sporadycznie zajmował się także rzeźbą. Zaprojektował m.in. epitafium ks. S. Pękały, które zostało odsłonięte w sierpniu 1996 roku w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Słotwinie. Prace Jana Walatka znajduja się w zbiorach wielu instytucji publicznych m.in.:w Zespole Szkół Ekonomicznych, Szkole Podstawowej nr 3 i Pol-Am-Packu w Brzesku, w kościołach, oraz kolekcjach prywatnych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Belgii i Francji.

Zmarł nagle w Brzesku 3 listopada 1999 roku.


źródło:  Brzeski Magazyn Informacyjny   BIM  nr 12 (88),  grudzień  1999