Stanisław Nalepa

Urodził się w 1947 r. w Brzesku (na „Brzezowiecu”), gdzie skończył szkołę podstawową i  Liceum Ogólnokształe. W 1961 r. po ukończeniu Akademi Rolniczej w Krakowie  podjął pracę w Instytucie Uprawy Hodowli i Aklimatyzacji Roślin tejże uczelni. Od 1969 roku, po obronie pracy doktorskiej z zakresu genetyki zbóż, został dyrektorem Laboratorium Hodowli i Genetyki Roślin. Funkcję tę pełnił do roku 1981. W swojej pracy badawczej zajmował się genetyką zbóż, żyta i pszen-żyta (z łacińskiego - triticale) .  W latach 1972-1973 był stypendystą Jenkins Foundation biorąc udział we wczesnych pracach wdrażania pszen-żyta. Od 1974 r. wiele podróżował, odwiedzając zbożowe placówki doświadczalne i biorąc udział w międzynarodowych konferencjach na pięciu kontynentach. Wymienić tu można takie kraje jak Bułgaria (1975 i 1977), Ruminia (1977), Niemcy Wschodnie (1975 i 1978), ZSRR (1976 i 1980), Węgry (1969, 1975 i 1981), Włochy (1977), USA (1979), Chiny (1977 i 1978) – gdzie studiował prace chińskich uczonych zajmujących sie metodami inżynieri genetycznej  (DNA) w roślinach zbożowych, Wielka Brytania (1991 ), Meksyk (1979), Francja (1984), Australia (1986 i 1994) i Brazylia (1998).  Od 1981 r pracjue w kalifornijskiej firmie badawczo-rozwojowej ARCO Seed Company, która to firma została zakupiona w 1986 przez Genetics Inc., a w 1990 r została wchłonieta przez Resource Seed Inc. W pracy głównie zajmuje się i jest odpowiedzialny za hodowlę heterozyjną pszen-żyta z wykorzystaniem cytoplazmatyczej sterylności lub jak kto woli męskiej niepłodności .  

Poniżej zamieszczony jest fragment  artykułu,  który ukazał się w gazecie „The Californian” w 1986 r.  Artykuł napisany był z okazji pielgrzymki Ojca Świetego w Stanach Zjednoczonych i opisuje osiągnięcia Stanisława Nalepy w dziedzinie genetyki zbóż, żyta i triticale oraz jego planach  powitania papieża Jana - Pawła II chlebem z hybrydowej odmiany ziarna żytnio-zbożowego.  Z artykułu można dowiedzieć się także, że będzie to drugie spotkanie Pana Stanisława z Papieżem, od którego przez kilka ostatnich lat otrzymuje on kartki z życzniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pierwszy raz spotkali się w Krakowie w 1977,  kiedy Wojciech Wojtyła był jeszcze kardynałem.