Jasień-2004-XII-07

                                                                                                                             Nasz Znak-DDz-320XII/07

 

 

„(…)wartość człowieka mieści się w tym,

czym sam siebie przerasta, w tym, czym jest poza sobą,

czym jest w innych i dla innych.”

Milan  Kundera

 

 

 

                                                                       Szanowny Pan

                                                                       Zbigniew Stós

 

            W imieniu wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu przekazuje Panu oraz wszystkim osobom działającym w Stowarzyszeniu serdeczne podziękowanie za zorganizowanie pomocy materialnej dla Naszych dzieci. Szczególnie teraz ta pomoc jest dla Nas cenna. Jesteśmy obecnie w trakcie przekształcenia organizacyjnego placówki, którego efektem docelowym będzie utworzenie 3 Autonomicznych Grup Mieszkaniowych. Odrębne grupy mieszkaniowe w których młodzież będzie mogła się bardziej samodzielnie gospodarować i w ten sposób przygotować do dorosłego życia. Aby osiągnąć ten stan odrębności grup konieczne jest wykonanie niezbędnych remontów i adaptacji ( utworzenie nowych pomieszczeń jak kuchni, świetlice etc.). Standardy jakie musimy osiągnąć, aby grupy mogły prawidłowo funkcjonować generują spore koszty z których tylko część może w tej chwili pokryć powiat. Z drugiej strony chciałem nadmienić, że od pewnego czasu próbujemy utworzyć mały ośrodek Hipoterapii, który będzie prowadzony przez Stowarzyszenie działające przy Domu Dziecka. Dzięki przyjaciół z Francji, Niemiec a szczególnie Pana Janusza Szota i Pana Stanisława Pięty, Wiesława Pukala i innych biznesmenów z Brzeska i okolic udało nam się przygotować stajnie i wykonać większość prac niezbędnych do uruchomienia Ośrodka. Mamy też obiecane konie, ale największym problemem jest prowadzenie stałej działalności bo to wymaga zatrudnienia pracowników do obsługi tej działalności. W miarę rozwoju tej działalności myślę, że będzie ona w stanie samofinansować się, najtrudniejszy jest jednak początek. 

Ta działalność jaką zamierzamy rozpocząć już niedługo ma pomóc dzieciom niepełnosprawnym z Domu Dziecka, których mamy 13 oraz dzieciom niepełnosprawnym z terenu powiatu. Mamy już samochód sfinansowany w 75 % przez PFRON, którym będzie można przewozić dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej i na inne zajęcia. Chciałem przedstawić ogólnie szereg spraw, którym się zajmujemy tak, aby podnieść standardy opieki nad dziećmi. Wszystko to wymaga poszukiwania osób, instytucji, które mogą Nam pomóc. Dziękując Państwu za dotychczasową pomoc, będziemy wdzięczni za każdą formę wspierania Naszej działalność.

 

 

                                                           Z wyrazami szacunku