Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego

mgr Elżbieta Pajor

32-800 Brzesko

ul. Osiedlowa 22

tel. +48 14 684 95 96

tel. 607 240 909

e-mail: ella@emil.tnp.pl  

SATYSFAKCJA  KLIENTA

* Jakość

* Zaufanie

* Cena

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 22 lat nauczyciel języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym. Od 1997 tłumacz przysięgły języka niemieckiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

 

Kursy językowe : Tübingen , Brandenburg. 

 

Od roku 1989 prowadzę wymianę młodzieży polsko- niemieckiej , stała współpraca z Städtische Realschule Nortorf.

 

Wykonuję tłumaczenia w zakresie:

Prawo i Sądownictwo : Akty notarialne , wyroki sądowe itp.

Handel , Ekonomia, Korespondencja handlowa , oferty ,dokumentacja z zakresu działalności firm.

Administracja : akty małżeństwa , urodzenia , zgonu itp.

Korespondencja prywatna- podania , listy itp.

 

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999r.) i ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981 z dnia 30 grudnia 2002 r.)

KWOTA BAZOWA (KB) w 2004 roku: 1717,73 zł