Jan Golec

 

 

Jan Golec - ur. 11.X.1905 r. w Zawadzie Uszewskiej pow. Brzesko. W latach 1922-1927 uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Tarnowie, po ukończeniu którego pracował w szkolnictwie podstawowym w powiatach - lubartowskim i radzyńskim, Kontynuował także studia na UJ, zakończone w 1936 r. dyplomem magistra.

 

W 1936 r. wraz z żona Zofią rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej w Kazimierzy W. Tu w l. 1937-1939 prowadził bezpłatny kurs wieczorowy dla młodzieży nie posiadającej wykształcenia podstawowego. W lutym 1939 r. za wzorowa pracę pedagogiczną został wysłany do Warszawy na kurs dla inspektorów szkolnych. Niestety - wojna uniemożliwiła podjęcie tej pracy.

 

W okresie okupacji był jednym z organizatorów tajnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej (k. VI i VII - matem, fizyka i geografia) i średniej. W 1941 r. zorganizował w Kazimierzy W. Spółdzielnię Spożywców "Społem", która kierował do 1946 r. W Spółdzielni zatrudniał wielu uchodźców - nauczycieli chroniąc ich przed wysyłka na roboty do Niemiec. W 1941 r. był więziony przez gestapo.

 

Z dniem l.IX.1945 r. rozpoczął pracę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Gminnej Rady Narodowej w Kazimierzy Wielkiej.

Od. l.IX,1947-3l.VII.1953 r. był dyrektorem tej szkoły, która w 1949 r. została upaństwowiona. Zasługa dyrektora Golca było wyposażenie szkoły w meble i pomoce naukowe zakupione głównie z funduszów społecznych oraz zorganizowanie biblioteki a także klasy pedagogicznej.

 

W 1953 r, wskutek konfliktu sprowokowanego przez ZMP musiał odejść z zajmowanego stanowiska. Do przyjścia na emeryturę pracował w szkolnictwie na terenie Krakowa. Zmarł w 1978 r. w Krakowie.

 

Źródło:  http://edu.apple.pl/lokazwlk/dyrekt.html