Jan Obłąk

Jan Obłąk, kapłan diecezji tarnowskiej i ordynariusz archidiecezji warmińskiej, urodził się w 1913 r. w Borzęcinie Dolnym. W Tarnowie ukończył Gimnazjum Klasyczne i Wyższe Seminarium Duchowne. Po święceniach kapłańskich które przyjął w 1936 r. z rąk ks. bp. F. Lisowskiego był wikariuszem w Ciężkowicach i Nowym Sączu. W 1943 r. skierowany został do parafii pw. Matki Bożej Różańcowej W Lisiej Górze, gdzie pod nieobecność proboszcza pełnił funkcję jej administratora. Wiernym z Lisiej Góry dał się poznać jako oddany, ale wymagający kapłan. Prowadził na terenie parafii tajne nauczanie na poziomie gimnazlajnym, ucząc łaciny, w tym czasie był też kapelanem niepodległościowej orgaznizacji "Wolność i Niezawisłość". W 1947 r. skierowany został do pracy duszpasterskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jako dąbrowski wikary otrzymał tytuł doktora histori Kościła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mniej więcej w tym samym czasie dotarła do niego informacja, że ma zostać aresztowany przez UB. Być może to właśnie skłoniło księdza Jana do wyjazdu i podjęcia pracy duszpasterskiejw diecezji warmińskiej. Tak mówi jedna hipoteza. Według innej motywem "przeprowadzki" na drugi koniec Polski była odpowiedź na apel tamtejszego biskupa, który po wysiedleniach na terenie Prus Wchodnich potrzebował do współpracy kapłanów innych diecezji. Na Warmii ks. Obłąk był m.in. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, potem został biskupem pomocniczym, a w roku 1982 Ordynariuszem Archidiecezji Warmińskiej. W 1988 r. z powodu złego stanu zdrowia przeszedł na emeryturę. W następnym roku zmarł. Pochowany został w podziemiach katedry w Olsztynie.

źródło: Gość Niedzielny, http://www.wsd.tarnow.pl/gazety/gosc/archiwum/!2003/0727/art6.php

zdjęcie: http://www.gietrzwald.3c.pl/ogietrzwaldzie.html