Jan Józef  Werewka

 

dr hab. inż. prof. n. AGH

 

ur. 1.05.1948 w Jasieniu

 

 

główne kierunki działalności naukowej i specjalności

inżynieria wytwarzania oprogramowania, systemy rozproszone czasu rzeczywistego, symulacja komputerowa

aktualne miejsce stałego zatrudnienia

 

Laboratorium Informatyki,

Katedra Automatyki

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

studia

AGH, Wydz. Elektrotechniki, 1966-1968

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Kierunek Elektronika Systemów Przetwarzania Danych, 1968-1971, „Pomiar ruchliwości elektronów w półprzewodnikach amorficznych, mgr inż.

 

dr

1975

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, „Model transportu wewnątrzzakładowego”

dr hab.

Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Wydział Matematyki - Nauk Przyrodniczych, 1989, „Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych”

całkowita liczba publikacji

85

w tym książek

13

liczba wypromowanych doktorów

3

hobby

malarstwo i grafika