Koncert z okazji „Dnia Patrona Szkoły”

 

   Głuchołaska Szkoła Muzyczna dnia 17 czerwca 1995 r. przyjęła imię Jerzego Hellera i od tego czasu jej pełna nazwa brzmi: PSM im. Jerzego Hellera w Głuchołazach. Postać i dzieło tej wybitnej osoby oraz działalność szkoły przyczyniły się do szerszego zainteresowania się czołową instytucją muzyczną naszego miasta. Symbolicznego wymiaru nabrał fakt, że z okazji “Dnia Patrona Szkoły” odbył się uroczysty koncert uczniów, a sylwetkę Jerzego Hellera przybliżyła uczennica z klasy skrzypiec Marlena Rypala.

 

ŻYCIE I DZIEŁO

 

   Jerzy Heller urodził się 30 listopada 1930 r. w Okocimiu pow. Brzesko. Ojciec był urzędnikiem w pobliskim browarze, a matka nauczycielką w przyfabrycznej szkole. Spokojne dzieciństwo, które spędzał wraz z siostrą Ireną w cieple rodzinnego domu przerwał 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. Rodzina Hellerów w poszukiwaniu schronienia przeniosła się do Kielc. Tam Jerzy rozpoczął naukę w szkole podstawowej, następnie w liceum, które ukończył po powrocie do Brzeska. Już w szkole średniej zaczęły kształtować się zainteresowania i pasje, którym oprócz muzyki oddawał się przez całe życie: fotografia i języki obce.

   W roku 1949 Jerzy Heller rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na wydziale prawa. Po trzech latach podjął pracę w Banku Rolnym w Krakowie. Nie zaprzestał studiowania, a pracę zarobkową łączył także z nauką w średniej szkole muzycznej, gdzie jego kolegą był Krzysztof Penderecki. W roku 1954 zrezygnował z pracy w banku i podjął studia muzyczne. Po roku wznowił studia prawnicze, gdzie w r. 1958 uzyskał dyplom ukończenia i tytuł magistra prawa. W tym samym roku skończył również wyższe studia artystyczne, na których uzyskał tytuł dyplomowanego muzyka artysty w zakresie nauczycielsko – instruktorskim w sekcji akompaniamentu.

   Pierwszą pracę dydaktyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej nr 2 w Krakowie – Nowej Hucie. W 1963 r. przeniósł się do Opola i poślubił wybrankę serca – p. Celinę, która z zawodu jest pedagogiem – pianistą. Rozpoczął z żoną w tamtejszej Szkole Muzycznej. Po roku powierzono mu funkcję zastępcy dyrektora, a w 1981 r. powołano na stanowisko dyrektora PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.

   Jako dyrektor Jerzy Heller posiadał duże umiejętności organizatorskie i doświadczenie pedagogiczne, właściwie kierował zespołem nauczycielskim, cechował go takt i wielka kultura osobista, posiadał autorytet wśród pracowników i uczniów nie tylko w kierowanej przez siebie szkole, lecz również w całym województwie. Wszystkie te cechy oraz  czynne zaangażowanie w życie kulturalne Opolszczyzny, jak również szczególna sympatia dla Głuchołaz zaowocowały w 1990 r., kiedy to wspólnie z Anną Wołoszyk dyrektor naszej szkoły uzgodnili powołanie I Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Głuchołazach. Jerzy Heller miał kontakt z takimi uczelniami jak: Wrocław, Kraków, Kielce, Warszawa, Budapeszt i Berlin.

   W swoim życiu był nauczycielem, akompaniatorem, dyrektorem, prezesem Stowarzyszenia Polskiej Artystyki Muzycznej i koordynatorem Okręgowego Zespołu Metodyczno – Programowego. Jerzy Heller uwielbiał młodzież muzykalną, był pasjonatem pracy dydaktyczno – wychowawczej. Szczególnie cenił uczniów uzdolnionych, lubiących muzykować w życiu społeczności szkolnej. Ścisły kontakt z państwem Hellerami miał Jand Dolny, któremu p. Jerzy akompaniował. W roku 1987 Jerzy Heller postanowił przejść na emeryturę. Odchodząc otrzymał podziękowania od Wojewody Opolskiego oraz od grona pedagogicznego. Zmarł 16 listopada 1992 r. Został pochowany na cmentarzu w Opolu.

   Jerzy Heller otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania, dyplom prezydenta miasta Opola i wpis do Księgi Zasłużonych miasta Opola. Z okazji licznych zasług i pomocy, a także promocji głuchołaskiej Szkoły Muzycznej dnia 17 czerwca 1995 r. szkoła ta przyjęła imię Jerzego Hellera.

   Z okazji 10 rocznicy śmierci tego wybitnego muzyka i pedagoga delegacja nauczycieli PSM im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, 16 listopada br. złożyła kwiaty i zapaliła znicze na jego grobie w Opolu. Poezję o charakterze żałobno-refleksyjnym recytował Jan Dolny. W spotkaniu brały udział: siostra Jerzego Hellera – Irena (która pracuje naukowo w Krakowie oraz żona Celina Heller.

NASZE ŻYCIE GŁUCHOŁAZ NR 26 / 2002