Marek Kołdras

Wykształcenie:

Doświadczenie zawodowe:

Inne :

  1. współpraca w pisaniu scenariuszy.
  2. prowadzenia debat naukowców i polityków pod hasłem "Potyczki eurosceptyków i euroentuzjastów."
  3.  przygotowania modułów dotyczących rolnictwa europejskiego. Wyjazd w celu zbierania materiałów do Francji (2001) oraz do Hiszpanii (2003) . Wywiady z właścicielami kilkunastu farm, szefami przedsiębiorstw przetwórczych, reprezentantami władz oraz z pedagogami i uczniami kilku szkół rolniczych w zachodniej Europie .