Poniższy tekst pochodzi z dodatku do Dziennika Polskiego,
który został wydany z okazji obchodzonych w tym tygodniu Dni Brzeska.

MAGAZYN BRZESKI - DZIENNIK POLSKI (18 Czerwiec 2004)

 Gmina przyjazna i profesjonalna

To jest fakt. Dla Brzeska - stolicy powiatu, miasta o ponad 600-letniej historii, nastał okres intensywnego rozwoju gospodarczego. W ciągu zaledwie kilku lat w mieście powstały tak znaczące projekty jak: obwodnica miasta, kryta pływalnia, oczyszczalnia ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, nowoczesny zespół szkół i pełnowymiarowa hala sportowa.

Realizacja tak poważnych inwestycji w dużej mierze była możliwa dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków finansowych z instytucji zewnętrznych. Gmina Brzesko jest jednym z liderów w skali kraju pod względem uzyskanych dotacji zagranicznych.  Brzesko jako pierwsze w woj. małopolskim realizuje program PHARE Spójność Społeczno-Gospodarcza. Projekt obejmuje budowę infrastruktury drogowo-kanalizacyjnej, która służyć będzie obecnym i przyszłym inwestorom. Europejska dotacja na te inwestycje wyniosła ponad 4 milionów euro...

Brzesko to już nie tylko siedziba Browaru Okocim, produkującego piwo znane na całym świecie (od niedawna warzy się tam także produkt Carlsberga) oraz Can Pack S.A., największego w kraju producenta puszek napojowych. Tutaj działają prężne firmy - Zasada Trans Spedition, Małopolska Wytwórnia Maszyn, a dzięki dwóm operatorom - Telekomunikacji Polskiej S.A. i TELENET - Telefony Brzeskie S.A. można było stworzyć nowoczesną, niezbędną w dobie wysokich technologii sieć telekomunikacyjną i informatyczną. Ale na terenie miasta i gminy działa grubo ponad dwa tysiące małych i średnich firm. To także one, zrzeszone w miejscowych organizacjach biznesowych, stanowią o gospodarczym potencjale Brzeska.

Oczywiście, o rozwoju Brzeska decydują obiektywne czynniki, jak chociażby strategiczne położenie na skrzyżowaniu szlaków wschód - zachód oraz północ - południe. Jego atrakcyjność wzrośnie, kiedy w 2008 roku zostanie oddany do użytku odcinek autostrady A 4, łączący Brzesko z polsko-niemieckim przejściem granicznym w Zgorzelcu. Ale nade wszystko o dotychczasowych osiągnięciach, o tym, że mieszkańcom Gminy żyje się choć trochę lepiej niż w innych regionach kraju, decydują ludzie. To zasługa kompetencji lokalnego samorządu oraz otwartości i przychylności miejscowych rajców na wszelkie przedsiębiorcze inicjatywy. Przyznany Certyfikat Prezydenta RP "Gmina Przyjazna Środowisku" czy wyróżnienie "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" jest powodem do zasłużonej dumy, ale także zobowiązuje...

  
Burmistrz Jan Musiał:

Przewidziałem...

- Nie ustajemy w wysiłkach, by nasz Urząd był instytucją przyjazną mieszkańcom oraz tym wszystkim, którzy przybywają do Brzeska, bo widzą tutaj szansę rozwoju - mówi burmistrz Jan Musiał, który swą funkcję pełni z sukcesem drugą kadencję. - Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy i w konsekwencji wyższy standard życia mieszkańców Gminy. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by umożliwić potencjalnym przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do tworzenia i prowadzenia nowych biznesów...

 
- Czy przed pięcioma laty, kiedy obejmował Pan urząd burmistrza, tak właśnie wyobrażał Pan sobie Brzesko, jak wygląda ono w czerwcu 2004 roku?

- Może będę nieskromny, ale przed pięcioma laty oczami wyobraźni widziałem obraz miasta właśnie taki, jak w dużej mierze wygląda ono dzisiaj. Przewidywałem już wtedy, że konsekwentnie realizując strategiczne plany rozwoju, uda się - krok po kroku - zdobywać kolejne cele. Oczywiście, byłbym niesprawiedliwy, gdybym wszystkie zasługi przypisał sobie. Na dzisiejszy efekt pracował z podobną determinacją zarówno poprzedni, jak i obecny samorząd. Ale zarówno ja, jak i moi kompetentni współpracownicy, mamy świadomość, że to, co udało się dokonać, jest zaledwie małą cząstką w lawinie potrzeb. Naprawdę wiemy, przed jak poważnymi  wyzwaniami wciąż stoimy.

- Największe przeobrażenia w ostatnich latach zauważalne są w okolicach Pomianowskiego Stoku.

- To prawda. Taki kierunek zagospodarowania tych terenów, wokół obwodnicy, deklarowałem w swej kampanii wyborczej. Ale także znacznie zmienia się północna część miasta, w której rozbudowuje się nowoczesne osiedle z bazą rekreacyjno-sportową. Zresztą, również zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tych rejonów miasta.

- Brzesko staje się więc bardzo atrakcyjne dla przyszłych inwestorów...

- Nie tylko dla kolejnych, bo należy podkreślić, że staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom już działającym na naszym terenie. Aktywnie współdziałamy z lokalnymi stowarzyszeniami pożytku publicznego i organizacjami okołobiznesowymi, takimi, jak: Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, brzeski oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich. Widzimy w takiej współpracy obopólne korzyści. Naszym atutem jest również nowoczesna baza sportowo-rekreacyjna i edukacyjna. Bliskie realizacji jest uruchomienie w Brzesku szkoły wyższej o specjalności - ekonomiczne stosunki międzynarodowe oraz zlokalizowanie w odrestaurowanym Pałacu Goetza renomowanej szkoły średniej, funkcjonującej w ramach światowej sieci Round Square.

- Główne inwestycje, dotyczące rozbudowy infrastruktury, były możliwe dzięki pokaźnym środkom, jakie udało się Wam zdobyć z funduszy unijnych.

- Należy podkreślić, że można je było pozyskać dzięki operatywności i kompetencji naszej kadry urzędniczej. Dobre przygotowanie, ustawiczne doszkalanie, młodzieńczy entuzjazm w połączeniu z doświadczeniem, ale przede wszystkim zaangażowanie ludzi przygotowujących odpowiednie projekty, sprawiły, że nasza gmina jest liderem w Małopolsce w pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Dzięki funduszom PHARE i SAPARD możemy dzisiaj realizować poważne kontrakty. Warto dodać, że nasi pracownicy z Biura Promocji i Rozwoju służą doradztwem przedsiębiorcom, poszukującym środków z zewnątrz. Wreszcie, nie ustajemy w wysiłkach, by nasz Urząd był instytucją działającą profesjonalnie, a zarazem był przyjazny mieszkańcom oraz tym wszystkim, którzy przybywają do Brzeska, bo widzą tutaj szansę rozwoju.

- Z pewnością zwiększy tę szansę oddanie do użytku autostrady A 4.

- Bezwzględnie tak. Nie ukrywam, że z autostradą wiążemy największe nadzieje na szybki rozwój gospodarczy Brzeska. Także tereny o wysokim standardzie komercyjnym znajdujące się na Pomianowskim Stoku oraz te, będące własnością browaru Carlsberg Okocim, na które wspólnie poszukujemy inwestorów, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

 
Oferta dla inwestora

Polecamy Rędziny

Spośród kilku interesujących ofert, jakie Brzesko ma do zaproponowania potencjalnym inwestorom, najbardziej atrakcyjnym terenem dla rozwoju przemysłu są niewątpliwie Jadowniki-Rędziny. Znakomicie położona, niemal 33-hektarowa działka, jest własnością  Carlsberg Okocim S.A. W ramach strefy przemysłowej istnieje możliwość wykupu dodatkowych terenów z przeznaczeniem pod dalszą rozbudowę. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, firmy Can Pack S.A., Małopolskiej Wytwórni Maszyn oraz firmy spedycyjnej „Zasada”.  W bezpośredniej bliskości działki znajdują się wszystkie media oraz biegnący obok przemysłowy węzeł kolejowy i oczyszczalnia ścieków o niewykorzystanych mocach przerobowych.

- Wartość tych terenów znacznie wzrosła wraz zapowiedzią budowy autostrady A 4 - twierdzi wiceburmistrz Brzeska, Bogdan Dobranowski. - Nie muszę przekonywać, że to inwestycja o kapitalnym znaczeniu dla rozwoju całej gminy.

Oprócz terenów w Jadownikach-Rędzinach, świetnie nadającym się do celów komercyjnych jest część Pomianowskiego Stoku. Druga przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną.

To nie jedyne plany. - Nie chciałbym odkrywać wszystkich kart, ale nie jest tajemnicą, że pracujemy nad zorganizowaniem tzw. parku przemysłowego - mówi wiceburmistrz Dobranowski. - Wybraliśmy już kilka miejsc, nadających się do tego celu, ale trzeba wiedzieć, że przeprowadzenie tak dużej operacji wiąże się z wykupem gruntów, uzbrojeniem terenu, zbudowaniem kompletnej infrastruktury.

Ale i to nie są wszystkie walory Brzeska. Przyszły inwestor mógłby liczyć na dobrze przygotowaną kadrę pracowniczą. - Już teraz wielu ludzi po studiach wraca w rodzinne strony - zauważa Bogdan Dobranowski. - Gmina dysponuje nowoczesną bazą edukacyjno-oświatową, a uruchomienie filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz międzynarodowej szkoły średniej jeszcze bardziej doda prestiżu miastu.

Na przedsiębiorców - co również podkreśla wiceburmistrz Dobranowski - czeka w Urzędzie Miejskim zespół obsługi inwestora, składający się z kompetentnie przygotowanych i przeszkolonych urzędników. Grupa ta służy fachową pomocą w zakresie spraw geodezyjnych, własnościowych, przepisów skarbowych i finansowych oraz ochrony środowiska.

- Jadowniki-Rędziny są do zagospodarowania od zaraz - zachęca wiceburmistrz...

Mocne strony Brzeska

Niewątpliwie kilka aspektów zdeterminowało niezwykle dynamiczny rozwój miasta i gminy w ostatnich latach, a obecnie  pozwalają one zarówno lokalnemu samorządowi, jak i mieszkańcom patrzeć w przyszłość z optymizmem. Oto niektóre z mocnych stron miasta:

- strategiczne położenie na przy międzynarodowej drodze A 4: 52 km od Krakowa, 50 km - Nowego Sącza, 30 km - Tarnowa

- w 2008 roku zostanie oddany odcinek autostrady A 4 ze zjazdem w Brzesku

- stale rozbudowywana infrastruktura komunalna, drogowa i sportowa

- wysoki poziom telefonizacji i informatyzacji

- aktywność grup biznesowych

- wysoki wskaźnik pozyskiwanych środków zewnętrznych

  
Gmina Brzesko w liczbach

Powierzchnia - 102 km kw.

Ludność - ponad 36.500

Drogi gminne na 100 km kw. - 88,2 km

Liczba firm  - 2250

 
Struktura wieku mieszkańców

do 14 lat - 21%

15-29 lat - 25%

30-49 lat - 29%

50-64 lat - 15%

pow. 65 lat - 10%

 
Nagrody i wyróżnienia

Tylko w ostatnich dwóch latach Gmina Brzesko została nagrodzona prestiżowymi wyróżnieniami krajowymi. Oto niektóre z nich:

- Certyfikat Prezydenta RP "Gmina Przyjazna Środowisku"

- Wyróżnienie w konkursie "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom"

- Tytuł Lidera Zarządzania w Samorządzie Lokalnym - Profesjonalny Urząd

- Wyróżnienie w konkursie "Bezpieczna Gmina"

- Certyfikat dla Urzędu Miejskiego w kategorii "Nowoczesne Zarządzanie Administracji Publicznej"

- Wyróżnienie dla Samorządu Brzeska w Rankingu Miast Małopolski 

- Wyróżnienie dla Gminy Brzesko w dziedzinie gospodarki odpadami

  
Turystyczne perły

Liczne zabytki, pomniki przyrody oraz perełki architektury stanowią dużą atrakcję dla odwiedzających miasto i gminę Brzesko. Składa się ona z 9 sołectw: Bucza, Jadownik, Jasienia, Mokrzysk, Okocimia, Poręby Spytkowskiej, Sterkowca, Szczepanowa i Wokowic. W 1385 roku Brzesko otrzymało nadaniem królowej Jadwigi prawa miejskie. Będąc tutaj warto, a nawet wręcz trzeba, niektóre z tych historycznych perełek zobaczyć:

 
* Pałac Goetzów Okocimskich - wzniesiony w latach 1898-1900 przez wiedeńskich architektów Fellnera i Helmera dla Jana Albina Goetza, właściciela browaru, filantropa i polityka. Pałac składa się z zespołu budynków o wielu traktach i poziomach. Zachowala się w nim część dawnego wyposażenia: obrazy, meble, kominki itp. Wokół pałacu znajduje się zespół ogrodowo-parkowy z ponad 55 gatunkami krzewów i drzew.

* Szczepanów - miejsce narodzin św. Stanisława biskupa (zm. 1079 r.) i Prymasa Polski Krzysztofa A. Szembeka. W Szczepanowie znajduje się m.in. gotycki kościół parafialny z 1470 r., ufundowany przez Jana Długosza i neogotycka kaplica z 1861 r., upamiętniająca miejsce narodzin św. Stanisława.

* Rynek w Brzesku - kamieniczki wokół Rynku zostały wzniesione po pożarze miasta w 1904 r. Utrzymane są w stylu eklektycznym z domieszką secesji. Na środku Rynku stoi barokowa figura św. Floriana, wzniesiona w 1731 r.

* Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Brzesku - wzniesiony w 1447 r. Obecna bryła neogotycka to efekt przebudowań dokonanych w 1863 r. i 1904 r. Wnętrze starej części kościoła zdobią neogotyckie ołtarze i ambona wykonane
w Tyrolu przez Ferdynanda Stuflesera.

* Cmentarz parafialny w Brzesku - założony pomiędzy 1785 r. a 1813 r. Kryje prochy wielu znanych obywateli miasta m.in. Stanisławy Sosnowskiej - poetki z czasów Powstania Styczniowego, matki Ludwika Solskiego.

* Browar Okocim - jeden z najbardziej interesujących obiektów architektury przemysłowej w Małopolsce. Budowany przez rodzinę Goetzów od 1845 r., rozbudowywany aż do lat trzydziestych XX wieku.

* Jadowniki - wieś położona u stóp wzgórza Bocheniec (400 m n.p.m.). Pierwsze wzmianki o Jadownikach pochodzą z roku 1195. Na Bocheńcu widoczne jest grodzisko z przełomu IX-X wieku, związane z istniejącym wówczas Państwem Wiślan. Na wzmiankowanym wzgórzu znajduje się kościółek św. Anny z XVI wieku.

* Cmentarz żydowski w Brzesku - jedyna zachowana nekropolia tego wyznania na ziemi brzeskiej. Został założony około 1824 r.

 
Zaproszenie na Dni Brzeska

Rokrocznie w czerwcu odbywa się festiwal imprez kulturalno-rekreacyjnych w ramach tzw. Dni Brzeska. Liczne zawody sportowe, parady i występy oraz koncerty popularnych w krajów artystów cieszą się niezmiennie wielkim powodzeniem nie tylko mieszkańców Brzeska. Także i w tym roku organizatorzy przygotowali interesujący program, zapraszając do zabawy w dniach 18-20 czerwca. Gwiazdą programu będzie tym razem koncert zespołu "KULT".

Dokładny plan imprez
Piątek, 18 czerwca
godz. 17.00 - sala wystawowa MOK: występ wokalno-instrumentalny w wykonaniu uczniów i instruktorów MOK
godz. 18.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: parada i występy zespołów folklorystycznych i orkiestry dętej

Sobota, 19 czerwca

Wszystkie imprezy na pl. Kazimierza Wielkiego
godz. 9.00-13.00: cykl imprez sportowych
godz. 15.00: występy dziecięcych zespołów muzycznych i tanecznych

godz. 16.30: koncerty brzeskich zespołów rockowych
godz. 17.30: konkursy z nagrodami
godz. 18.00: koncert Zespołu HAPPYSAD
godz. 19.30: koncert Zespołu KULT

Niedziela, 20 czerwca
godz. 10.00 - kryta pływalnia w Brzesku: zawody pływackie

godz. 15.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: kulminacja obchodów 130-lecia OSP w Brzesku
godz. 15.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: występy dziecięcych zespołów wokalnych i tanecznych
godz. 16.30 - pl. Kazimierza Wielkiego: konkursy z nagrodami
godz. 17.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: występy zespołów rockowych
godz. 18.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: koncert Zespołu POSZUKIWANI
godz. 20.00 - pl. Kazimierza Wielkiego: koncert Zespołu SAMI

Miasto oczami gości

Przejazdem w Brzesku

 PIOTR GULCZYŃSKI (prezes Fundacji "Instytut Lecha Wałęsy): - Jestem pełen podziwu dla przedsiębiorczości tego miasteczka. Wydaje mi się, że w mniejszych środowiskach można - po prostu - łatwiej ludziom dogadać się i więcej zdziałać. Jestem pod wrażeniem pałacu Goetzów. Nie można go zostawić na pastwę losu z dwóch powodów: ze względu na jego klasę zabytkową oraz dlatego, że tak bardzo związani z tym miejscem są mieszkańcy Brzeska. To fascynujące, kiedy słyszę od nich, że tutaj chodzili do szkoły. Czyżby każdy brzeszczanin tutaj zdawał maturę?

 ZBIGNIEW STÓS (dr Politechniki Krakowskiej, od 14 lat mieszkający w USA): - Ostatni raz byłem w Brzesku półtora roku temu. Od tego czasu nie zmienili się tylko ludzie - są równie mili i sympatyczni. Z wizulanych zmian z pewnością największe wrażenie robi  piękna kryta pływalnia, z której chyba najbardziej cieszą się korzystające z niej dzieci. Miasto jest czyste, zadbane, chociaż w centrum trzeba by było naprawić niektóre chodniki. Nieźle prezentuje się też kompleks handlowo-usługowy MARK 1, ale czy przypadkiem nie zlokalizowano go zbyt blisko obwodnicy? Generalnie, miasto pięknieje, rozwija się. Podoba mi się...  

 MAGDALENA KRIGER (aktorka z Katowic): - Do Brzeska przyjeżdżam, ponieważ mam tutaj znajomych. Miasto to ma olbrzymi potencjał inwestycyjny. Jest położone przy międzynarodowej drodze nr 4, a także przy drodze nr 75, łączącej południe Polski z Warszawą. Sądzę, że miasto nadal ma szansę rozwoju. Z relacji moich znajomych wynika, że pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą na biznesowe zaktywizowanie Pomianowskiego Stoku. Jeśli powstaną tam nowe zakłady, będą także nowe miejsca pracy. Nie bez znaczenia jest dla mnie życie kulturalne miasta. Sama miałam przyjemność uczestnictwa w kilku takich wydarzeniach. Widać, że miejscowy samorząd nie bagatelizuje tej sprawy: organizuje koncerty, wystawy oraz różne konkursy dla mieszkańców.

 BERNADETA PAGACZ (pracownik umysłowy z Bielsko Białej): - Z Brzeska wyjechałam blisko 20 lat temu. Podczas każdej mojej wizyty w rodzinnym mieście widać jak ono się rozwija. Jako osoba, patrząca raz na jakiś czas na Brzesko, dostrzegam różnice, które pojawiają się podczas moich kolejnych przyjazdów. Nadal funkcjonują tu duże zakłady pracy, ale powstają także następne nowe firmy. Dziwi mnie trochę, że do tej pory nie zagospodarowano pałacu Goetzów. Słyszałam o projekcie utworzenia tam elitarnej szkoły. Zapewne byłaby to ogromna promocja nie tylko dla samego Brzeska, ale także całego regionu. Dla nowych inwestorów, oprócz dobrych warunków do prowadzenia interesów, ważny jest także poziom oświaty, dostępność do obiektów sportowych itp.

 MIECZYSŁAW PAMUŁA (emerytowany górnik z Mysłowic): - Z Brzeska wyjechałem w poszukiwaniu pracy zaraz po skończeniu szkoły. Rodzinne strony staram się odwiedzać raz na dwa lata. Nie chcę się wypowiadać na temat rozwoju gminy, bo nie znając tematu trudno o tym mówić. Jednak to, co mnie w Brzesku zaskoczyło, to przede wszystkim zabezpieczenia powodziowe i uruchomiony system monitoringu powodziowego. Zainstalowane urządzenia pozwalają rozpoznać zagrożenie i wcześniej przed nim ostrzec mieszkańców. Miejsca pracy są bardzo ważne, ale dbanie o bezpieczeństwo powinno być priorytetem.