Stanisław Migdał

17.V.1938 - 1.XI.2003

1 listopada 2003 r. zmarł Stanisław Migdał, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, radny brzeski kilku ostatnich kadencji.
    Urodził się 1 maja 1938 roku w Kłaju, studiował na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale gros swego zawodowego życia oddał Mokrzyskom i Brzesku.
    Był cenionym pedagogiem od 1956 roku, a przez prawie dwadzieścia lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach. Wcześniej pracował w szkołach w Ścieborzycach, Biesiadkach oraz Buczu. W latach 1997-98 pełnił funkcję wiceburmistrza Brzeska, przez kilka ostatnich kadencji był radnym Rady Miejskiej w Brzesku. Ostatnio przewodniczył Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Był też wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.
    Stanisław Migdał był niezrównanym społecznikiem. Jego wielką pasją był sport, od wielu lat działał w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady LZS. Był organizatorem wielu imprez sportowych, strażackich i oddanym działaczem klubu sportowego Strażak Mokrzyska. Szczególnie w pamięci pozostaną organizowane przez Niego coroczne turnieje szachowe. Z Jego inicjatywy i zaangażowania powstał Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, On też był założycielem komitetu i inspiratorem, będącej na ukończeniu, budowy Domu Ludowego w Mokrzyskach. Za swe zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
    Podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Mokrzyskach, żegnający Go burmistrz Brzeska Jan Musiał odwołał się do osobistych wspomnień, mówiąc: - "Od samego początku kiedy poznałem Pana Stanisława, a było to prawie dwadzieścia lat temu, zawsze imponował mi swą skromnością, ale także rozwagą i taktem. Tak, to właśnie takt, z jakim odnosił się do swoich adwersarzy, wyróżniał go na tle innych działaczy. Był człowiekiem prawym i z wielką klasą. Pozostanie w mojej pamięci jako niezrównany społecznik, który nie liczył i nie szczędził prywatnego czasu, kiedy trzeba było działać na forum publicznym. Pamiętał go będę jako człowieka wielkiej odwagi, który nigdy nie wahał się zająć stanowiska w trudnych sytuacjach".
    Najlepiej jednak potrafią ocenić jego dokonania ludzie ze środowiska, w którym pracował, tworzył i inspirował do wielkich rzeczy. W pamięci mieszkańców Mokrzysk, z którymi związał się od ponad trzydziestu lat, pozostanie przede wszystkim jako wspaniały dyrektor szkoły podstawowej, wychowawca kilku pokoleń mieskańców wsi, którym przekazywał swą wiedzę i życiową mądrość. Pan Stanisław wychowywał nie tylko w szkole. Był wielkim pasjonatem sportu, człowiekiem, który poświecił dla niego niemal całe swoje życie. Mimo ciężkiej choroby Stanisław Migdał do ostatnich chwil był człowiekiem niezwykle aktywnym. Kilka dni przed śmiercią przewodniczył obradom Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. (L)(BIM.XII.2003)