Brzesko, dnia 17. 07. 2004r.

 

   

                          Marszałek Województwa Małopolskiego

                          Sz. Pan

                                              Janusz  Sepioł         

   

            Zwracamy się z prośbą o wsparcie protestu mieszkańców ulic Wiejskiej, Poprzecznej i Zacisza położonych w północno  - zachodniej części miasta Brzeska  w sprawie budowy ewentualnego zjazdu z autostrady do trasy  A – 4.

            W tym rejonie miasta proponuje się bez konsultacji z mieszkańcami budowę zjazdu. W ten sposób przewiduje się podział osiedla Kopaliny na dwie części – wzdłuż ulicy Leśnej, która ma być przebudowana na zjazd z autostrady prowadzący do drogi A-4. W sąsiedztwie w/w ulic prowadzone są uprawy warzywnicze i sadownicze.  Znajdują się pracownicze  ogrody działkowe ,,Pod Dębami’’. Plony pochodzące z tych upraw stanowią ważne źródło nieskażonej żywności. Zjazd z autostrady wybudowany w tym miejscu spowoduje zatrucie środowiska, co w krótkim czasie  uniemożliwi prowadzenie wspomnianych upraw. W tym miejscu rosną kilkudziesięcioletnie  dęby, miedzy nimi jest  200 letni dąb – pomnik przyrody.  Ponadto duży ruch samochodowy spowoduje bardzo poważne  utrudnienie mieszkańcom w dostępie do centrum miasta oraz pozbawi drogi do lasu jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

          Według naszych  dwóch wersji  drogi / na mapie miasta dołączonej  do niniejszego pisma, zaznaczone kolorem czerwonym /zjazd mógłby przebiegać przez łąki,  polanę i las porośnięty w przeważającej części olszynami i niskimi zaroślami. Ponadto uważamy, że nasza propozycja wymaga mniejszych nakładów finansowych – nie trzeba będzie budować ekranów akustycznych, wywłaszczać mieszkańców i wypłacać  wysokich odszkodowań za niszczone budynki itd.  

          Doskonale rozumiemy i doceniamy rolę lasu w życiu człowieka. W tej sprawie zwróciliśmy się również o pomoc do Dyrekcji Lasów Państwowych; nie chcemy niszczyć lasu, ale  chcemy ocalić zdrowie ludzi mieszkających  na tym terenie  i zachować w miarę znośne warunki do życia. Mając na względzie w/w powody, prosimy Pana Marszałka o poparcie naszej sprawy  i współpracę z  władzami  naszego miasta  w  przeprowadzeniu  drogi wg wersji zaproponowanej przez mieszkańców osiedla lub nieco zmienionej – jednakże by zjazd   z autostrady omijał duże skupiska mieszkańców. W załączeniu przesyłamy nasze pismo skierowane  do Burmistrza miasta Brzeska  w sprawie zmiany usytuowania przyszłego zjazdu z autostrady.  

 

                                                Z poważaniem  mieszkańcy osiedla Kopaliny

 

P.S.  Odpowiedzi prosimy kierować na adres : Lidia Góra , ul. Wiejska 117, 32 – 800 Brzesko

 

Do wiadomości:

   1.Radny Sejmiku Województwa  Małopolskiego, Przewodniczący Klubu LPR

    - Pan Czesław Kwaśniak