„Brzesko i ziemia brzeska

 w czasie II wojny światowej

 1939 – 1945”

9 maj 2010

Mok - Brzesko