Orlęta Lwowskie z Borzęcina

Grupa pracowników, mieszkańców gminy Borzęcin i regionu w dniach 12-14 września wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez Urząd Gminy w Borzęcinie, w trakcie której zwiedzano Lwów, wraz z jego zabytkami i okolice.

Największe wrażenie wywarł na uczestnikach wycieczki Cmentarz Orląt Lwowskich. Na tym cmentarzu spoczywa Orlę z Borzęcina. Odnaleźliśmy jego grób. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Stefan Guzy znajdujący się w 16 kwaterze to syn Ziemi Borzęckiej. Jego rodzicami byli Franciszek Guzy i Maria Chachaj. Urodził się 8 lutego 1901 roku, zmarł 22 czerwca 1920 roku W Księdze Urodzeń Parafii Borzęcin – Liber Natorum- zapisano: +22/6.920 Lwów szpital wojsko. Miał 19 lat, mieszkał pod numerem domu 401. Jest to tzw. stary numer domu. Drugie potwierdzenie znajduje się w monografii Józefa Bratko ,,Dzieje Borzęcina 1939-1945” na stronie 93. Guzy Stefan, przy wojsku, zmarł w Lwowie. Spoczywa na jednym z najpiękniejszych cmentarzy wojennych na świecie, jak napisano w skromnym przewodniku.

Wspaniałe mauzoleum, nad wejściem na bramie łaciński napis Mortui sunt et liberi vivamus - Zginęli abyśmy żyli wolni. Ofiara wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920.

Drugim Orlęciem z Borzęcina był legionista Jan Bąk. Niestety, nie odnaleźliśmy jego mogiły. Według Józefa Bratko zginął w 1918 roku. Wcześniej był studentem Politechniki Lwowskiej. Urodził się 25 grudnia 1900 roku w Borzęcinie pod numerem domu 699. W Księdze Urodzeń zapisano datę śmierci 20 lipiec 1920 rok. Trudno nam w tej chwili podać ostateczną datę śmierci i miejsce pochówku.

Janusz Kwaśniak

Lucjan Kołodziejski

Lwów- Borzęcin

14 wrzesień 2008 roku