Ks. Marcin Bachowski z Borzęcina  kapelanem Tadeusza Kościuszki

Tadeusz Kościuszko.PNG

fot. wikipedia.org 

Podczas zajęć Koła Historycznego w PG im. Jana Pawła II w Borzęcinie analizujemy zapisy zawarte w „Książce Bractwa Borzęcina”. 

 

Odczytując nazwisk z poszczególnych kart zwróciłem uwagę na jedną z nich, gdyż znajduje się na niej podkreślone  imię i nazwisko Tadeusza Kościuszki. 

  

  

Tłumaczenie łacińskiego tekstu z tej karty na moją prośbę wykonał ks. prof. dr hab. Roman Darowski SJ z Krakowa. 

 

„W. Ks. Marcin Bachowski, świętej pamięci, wybitny misjonarz i kaznodzieja wszędzie, zwłaszcza w Borzęcinie. 15 stycznia 1823 w Krakowie zasnął w Panu, powodując płacz i żal mieszkańców Krakowa i Borzęcina. Niech odpoczywa w pokoju! Jak wieść niesie od ludzi wiarygodnych, został zabity wskutek otrucia przez sektę masonów, gdyż piętnował ich często w kazaniach. Urodzony w Borzęcinie, żył lat 52. Był także z wodzem, czyli Naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką w czasie insurekcji  i jako kapelan w  Rosji."

 

Notatka, którą poniżej zamieszczam, jest ważnym odkryciem, gdyż ksiądz Marcin Bachowski z kaznodziejskiego zakonu dominikanów będzie jak dotychczas pierwszym zidentyfikowanym kapłanem wywodzącym się z Borzęcina i jedynym znanym uczestnikiem Insurekcji z 1794 r.
 
Lucjan Kołodziejski
5 kwietnia 2013r.