Mirosław Chmielewski (ur. 26.12.1913 - 17.06.1996)  W latach 1947-72 pracował w Browarze Okocim jako dyrektor Administracyjno - Handlowy. W tym czasie z inicjatywy dyrekcji Browaru powstał stadion OKS Okocim, Przedszkole w Okocimiu i małe ZOO przy tymże przedszkolu. Urodził się w Ciechanowie, w czasie wojny był w partyzantce.

 

Wg zaświadczenia wydanego przez płk Graba -Pawłowskiego, dowódcy Oddziału Dywersyjno-Bojowego "LAS" - "Mirosław Chmielewski w czasie wojny rozpoczął swoją działalność pod pseudonimem "Henryk Dworak" jako kurier tajnej prasy "Polska żyje", "Bojowiec", "Orlęta" i inne. W marcu 1941 po dwóch latach, został skierowany do przeszkolenia w dywersji i sabotażu, następnie przydzielony w stopniu plutonowego podchorążego do zgrupowania oddziału dywersyjno - bojowego "LAS", do Brygady ppłk Jezierskiego ps. Szymon. Magazynował, konserwował, przewoził, przechowywał broń zachowaną po kampanii wrześniowej. Mieszkanie swoje w Podkowie Leśnej oddał do celów konspiracyjnych i szkoleń bojowych. Śledzony przez Gestapo jako podejrzany o działalność przeciw okupantowi przez przypadek uniknął aresztowania, lecz hitlerowcy aresztowali jego matkę i osadzili na Pawiaku. Tropił donosicieli, i agentów gestapo. Brał udział w akcji rozbicia kasyna gry w Podkowie Leśnej, oraz w wielu akcjach bojowych i sabotażowych. Udzielał pomocy uciekinierom z transportów i  przeprowadzał ich do partyzantki. Zawsze odważny i zdyscyplinowany. W sierpniu 1944 został przydzielony do II Brygady ppłk Kotnowskiego ps. Bronek, awansował do stopnia porucznika ". Po wojnie pracował najpierw w Oliwie w młynie, później w Andrychowie w zakładach metalurgicznych. Następnie w 1947 roku odszedł na własna prośbę z Andrychowa i przyszedł do Browaru w Okocimiu. Mimo, że był członkiem PZPR cały czas był pod obserwacją UB. W roku 1949 został aresztowany. Nie wiadomo jak skończyłaby sie ta historia, gdyby nie  znalazła się skrzynia z dokumentami, schowanymi przez niego przed hitlerowcami w Podkowie Leśnej.

 

W roku 1972 przeniósł się do Centrali Nasiennej w Brzesku, gdzie pracował do emerytury. Swoje ostatnie lata życia spędził w Olsztynie, przy boku żony Stefanii Chmielewskiej (z domu Vogelsang - jej ojciec Maksymilian z pochodzenia czech, był koniuszym u barona Goetza) i córki Joanny Woźniak. Prowadził tu działalność społeczną w organizacji kombatanckiej, chodził na prelekcje do szkół i był aktywnym członkiem komisji historycznej w olsztyńskim kole ZBoWiDu.


od lewel: Mirosław Chmielewski,
prof. LO Błażej Palej,
 prof. LO Jan Szweiger
od lewej: Władysław Eisenberger,
Mieczysław Chmielewski, Edward Wąs,
inż. Stec
Mieczysław Chmielewski
 z dyr. Gąsiorowskim?


hr. Zofia Jadwiga Goetz-Okocimski i Maksymilian Vogelsang - mastalerz stajni pałacowej

(teść Mirosława Chmielewskiego)


 

Na podstawie informacji i zdjęć przesłanych przez dr inż. Joannę Wrońską, córkę Mirosława Chmielewskiego opracował Zbigniew Stós.

7 stycznia 2012 r.