Stanisław Dudek - zasłużony obywatel miasta Brzeska

 

Stanisław Dudek (1884-1944) był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku w latach 1900-1931 a w roku 1923 i 1935 jej komendantem. W roku 1927 był współzałożycielem Powiatowego Związku OSP. Był także członkiem władz Towarzystwa Zaliczkowego w Brzesku i członkiem Cechu Rzemieślników.

W roku 1920 reprezentował Stronnictwo Katolicko-Ludowe w tymczasowych władzach miasta. W roku 1927 był członkiem Partii Pracy.

 

Brał brał udział przy odbudowie spalonego w 1904 roku ołtarza w kościele św. Jakuba.  Ponadto był członkiem Organizacji Obrony Narodowej, działającej w Brzesku w latach 1918-1920 i członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (1919-1939), w którym kierował sekcją teatralną. Przede wszystkim był znanym i cenionym stolarzem w latach międzywojennych -->>.

 

Zawodu stolarskiego i prowadzenia biznesu uczył się od swojego ojca, również Stanisława, który miał swój zakład stolarski w Brzesku już w roku 1891 -->>.

 

Ciekawostka "Budowa przez rabina domu drewnianego" ([1])

 

Dnia 11 sierpnia 1924 roku Rada Przyboczna uchwaliła na wniosek Franciszka Soji większością głosów udzielić zezwolenia na budowę domu drewnianego dla rabina Mosesa Lipschitza przy ul. Bożniczej, ale pod warunkiem, że się Rada Powiatowa na to zgodzi.

Od głosowania wstrzymał się dr Aleksander Deiches, przeciw głosowali: ks. Roman Mazur, Stanisław Dudek, Jan Wawrykiewicz, Stefan Sukiennik. Istniał, wydany po pożarze w 1904 roku, zakaz Rady Gminnej budowy domów drewnianych w śródmieściu -przyp. kronikarza).

 

 

T. G. Sokół Brzesko - przed zlotem "Grunwaldzkim" w czerwcu 1910 r.

 Stanisław Dudek stoi pierwszy z prawej

 

 

Za swoja działalność w OSP otrzymał w roku 1928  Srebrny Medal Zasługi. Medal ten znajduje się w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, do którego został przekazany przez jego syna Józefa Dudka (1935-2007).

 

Stanisław Dudek, zmarł 15.12.1944 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzesku.

 

 

fot. Andrzej Dudek

 

Jeżeli któryś z twoich czytelników portalu ma jakieś dodatkowe informacje na temat Stanisława Dudka, to proszę o kontakt mailowy na adres <admin@brzesko.ws>.

 

Zbigniew Stós,

Andrzej Dudek, wnuk Stanisława

5 listopada 2012 r.

 

Piśmiennictwo:

1. J. Burlikowski "Kronika Miasta Brzeska 1385-1944", ZETO SA, 2005

2. "Brzesko, Dzieje Miasta i regionu", praca zbiorowa pod redakcją F. Kiryka i J. Lacha, UM Brzesko, 2006.

3. M. Stolarczyk, "Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Brzesku (1892-2003)", MOK Brzesko, 2003